งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
• ควบคุมและดำเนินการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ พร้อมควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด และให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก • ควบคุมและดำเนินการจัดส่งสินค้า การเบิกจ่ายวัตถุดิ
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 -20,000 บาท
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
• Update และทวนสอบการตรวจสอบมาตรฐานวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์และสารเคมี • ติดตามและประกันคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และสารเคมี ระหว่างกระบวนการจัดเก็บให้อยู่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บวัต
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาท
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
• ดำเนินการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ พร้อมควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด • ดำเนินการจัดส่งสินค้า การเบิกจ่ายวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบ FIFO • เข้ารับการฝึ
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 3    อัตราค่าจ้าง : 10,500 บาท
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
- รับออเดอร์ผ่านทาง Garb Food , Lineman และอื่นๆ - คีย์ออเดอร์เข้าสู่ระบบ - ประสานงานกับสาขา - ติดต่อกลับหาลูกค้า เพิ่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 15,000 .- /เดือน
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
• รวบรวมข้อมูลการสั่งสินค้าจากทางสาขาของทุกบริษัทฯ • บันทึกข้อมูลการสั่งสินค้าเข้าระบบของทุกบริษัทฯ • บันทึกข้อมูลการผลิตสินค้าเข้าระบบของทุกบริษัทฯ • ออกเอกสารการสั่งสิน
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
• Develop store-specific marketing programs that “grow sales” by introducing frequency, target new guests and guest check building ideas at the local level that support our overall marketing initiatives. • Develop and implement innovative systemwide sales contests and quarterly LSM calendar of initiatives to drive sales and behavior, when applicable. • Gathering, reporting, and sharing of marketing best practices. • Develop & Manage all aspects of LSM Tool Kit, including program o
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
- รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสั่งอาหาร และสอบถามข้อมูล - ประสานงาน และติดตามสินค้าให้ลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 16,000 .- / เดือน
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
1. ดูแลบริการลูกค้าภายในร้าน 2. ดูแลควมสะอาดภายในร้าน 3. ช่วยงานในส่วนทำพิซซ่า 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 331.- บาท/วัน
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
ผู้พิการทางการได้ยิน หรือพิการทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้รถเข็น) 3 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ขอคนมีประสบการณ์ทำงาน และใช้ MS Office ได้)
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 .- /เดือน
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
▪️ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างภายในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์ ▪️ ดูแลลูกค้าและการให้บริการ ทั้งภายในร้าน และบริการ Delivery ▪️ ดูแลพนง.ในทีม ให้อยู่ในกฎระเบียบและทำงานร่
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 22,000 บ. / เดือน
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
• ควบคุมงานด้านการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆตามแผนการบำรุงรักษาโดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง • วางแผนและประเมินผลร่วมกับฝ่ายผลิต ในงานบำรุงรักษาเชิงป้องกั
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-17,000 บาท
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
ดำเนินการดำเนินการบริหารจัดการในร้านให้ดำเนินไปด้วยดี ตามแนวทางของบริษัทฯ บริหารสมาชิกในทีมและมอบหมายงานเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าขอ
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
▪️ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างภายในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์ ▪️ ดูแลลูกค้าและการให้บริการ ทั้งภายในร้าน และบริการ Delivery ▪️ ดูแลพนง.ในทีม ให้อยู่ในกฎระเบียบและทำงานร่
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 22,000 บ. / เดือน
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
1. มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย ,การสั่งสินค้า ,การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา 2. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ 3. ด
บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 25,000-30,000
วันที่ : 1 ต.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.