ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อขนย้ายสินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถขับโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และแก๊สได้
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 9 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน P.SPP Ranong Co., Ltd.
- ขายสินค้าน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและโรงงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - เขตพื้นที่รับผิดชอบ : ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล, สงขลา, พัทลุง - รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า - สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000+
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
- บริหารร้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน - บริหารยอดขาย และสร้างผลกำไร - บริหารต้นทุน - ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ - ควบคุมดูแลพนักงาน และสอนงาน - วางแผนการทำงานของสาขา - สรุปรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้เฉลี่ย 21,000 - 27,000++
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า 2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ 4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่ 5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้เฉลี่ย 15,000- 25,000 บาทขึ้นไป (รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
- รับรถที่ลูกค้านำรถบรรทุกเข้ามารับบริการในลานจอดรถ - แนะนำและให้ข้อมูลยาง และการให้บริการกับลูกค้า - สรุปรายการที่ลูกค้าเข้ารับบริการ ในเอกสารพร้อมประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - บันทึกจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าด้านงานบริการ เพื่อสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้า และผู้บริหารได้ - สามารถใช้ Computer Program Microsoft word, excel อื่นๆ ได้ - ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
จังหวัด สงขลา   เขต : สิงหนคร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
- ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า/อะไหล่ - ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่ายสินค้า/อะไหล่ - ตรวจสอบรายการสินค้าและการตรวจนับสินค้า/อะไหล่ที่เข้าจริง และสรุปรายงาน - ควบคุม ดูแลบัญชี สต๊อคสินค้า/อะไหล่ - จัดทำรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ/อะไหล่ - ตรวจสอบและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า/อะไหล่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนสินค้า/อะไหล่ - ประสานงานกับหน้าร้านและส่วนงานต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
- ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ - ติดตามใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หลังส่งสินค้าให้ลูกค้า - จัดทำใบวางบิล และเตรียมการวางบิล - ติดตามทวงถามการชำระหนี้ - ติดต่อรับเช็ค และประสานงานลูกค้า - จัดทำใบเสร็จรับเงิน - จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้างประจำเดือน - สรุปรายงานลูกหนี้ประจำสัปดาห์ รายงานอายุลูกหนี้ และรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้รายตัว
หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
-ขายสินค้าทางโทรศัพท์ -ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้แก่ลูกค้า -ติดตาม และแจ้งรายการส่งเสริมการขาย ของบริษัท พร้อมนำเสนอขายสินค้า -ติดต่อประสานงานภายในบริษัท -จัดทำรายงานต่างๆ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
- ให้คำแนะนำสินค้าและบริการต่างๆ แก่ลูกค้าเบื้องต้นได้ - จัดทำเอกสารของทางบริษัท เช่น ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ในโปรแกรม ERP ได้ - ประสานงานฝ่ายขาย ในการจัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และใบขออนุมัติต่างๆ และประสานงานฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ - จัดทำรายงานยอดขายรวม(Sale Report) - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมายให้เพิ่มเติม
หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 426 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 43 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา Jobth.com หางาน สมัครงาน กว่า 10,000 ตำแหน่ง Update ทุกวัน

หางาน สมัครงาน > จังหวัด สงขลา > ทุกเขต
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.