ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนงานสิ่งแวดล้อม แผนกระบบสาธารณูปโภคและแผนกระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง, ดูแลรักษา, ติดตั้ง, ตรวจซ่อม, ระบบเครื่องทำความเย็น, ระบบงานท่อน้ำและโครงสร้าง, ระบบผลิตน้ำดิบสำหรับใช้ในโรงงานและระบบบำบัดน้ำเสีย, การจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า, การประสานงานกับผู้รับเหมาจากภายนอกที่ต้องทำงานร่วมกัน รวมถึงงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสูงสุด
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารโรงงาน ถนนรอบอาคารผลิต ทำความสะอาดคูระบายน้ำทิ้ง และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- บริหารงานและวางแผนกงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยทั้งหมด - ตรวจสอบและแนะนำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - ปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาตามเหมาะสม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ปฎิบัติงานรับผิดชอบในการวางแผนการซ่อมบำรุงควบคุมงาน PM เครื่องจักร 100,630 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่รับผิดชอบ งานซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการโดยผู้บังคับบัญชาร่วมกับฝ่ายผลิต เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1. จัดแผนงานการบำรุงรักษา, การซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและซ่อมบำรุงเครื่องกล 2. ควบคุมในการจัดหา Wear & Spare part ของเครื่องจักร 3. ควบคุมการสูญเสียเวลาของเครื่องจักรในการเดินเครื่องผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4. งานวิเคราะห์ ประเมินผล ในส่วนของงานบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร 5. งานเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การขับรถโฟล์คลิฟท์รับ-ส่งไม้จากท้ายเครื่องตัดแบ่งขนาดไปวางที่แผนก Packing การดูแลบำรุงรักษารถ พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพรถก่อนการใช้งานทุกๆ วัน และการจัดเก็บเศษไม้ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
เป็นผู้ช่วยควบคุม ดูแลเครื่องย่อยไม้ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ และผลิตชิ้นไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการ และเพียงพอต่อกระบวนการผลิตแผ่น
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1.ควบคุมการผลิตเส้นใยไม้ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 2.ตรวจสอบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและMaintenance 3.กิจกรรม 5 ส. 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการโดยผู้บังคับบัญชาร่วมกับฝ่ายผลิต เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับรถเครน ให้กับแผนกต่าง ๆ ที่ต้องการใช้รถเครนในการทำงานตามใบร้องขอขอใช้รถเครน 2.ดูแล ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และมีค่าทักษะพิเศษ
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 492 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 50 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.