ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เจพีซี พาวเวอร์ รีเทล จำกัด
แนะนำการขาย สินค้ากลุ่มเครื่องมือช่าง
บริษัท เจพีซี พาวเวอร์ รีเทล จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,200-12,000 (ตามความสามารถ) ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
-ประสานงานกับทุกแผนก รวบรวมเอกสารและความต้องการจากทุกแผนก และสรุปรายงานประจำวันให้กับผู้บริหาร -จัดเตรียมเอกสาร กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารก่อนเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ -ช่วยผู้บริหารดูแลการทำงานของแผนกต่างๆของบริษัท -ช่วยผู้บริหารตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขการทำงานของแผนกต่างๆ -ช่วยผู้บริหารตามงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม -ประสานงานภายนอกกับหน่วยงานต่างๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20000-40000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1.บริหารจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปิดบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกบัญชี การเงิน พร้อมทั้งปรับปรุงรายการ ได้ถูกต้องตามหลักบัญชี 3.บริหารงานการเงิน ด้านการรับและการจ่าย การทำธุรกรรมทางธนาคาร 4.จัดทำงบรายเดือน/รายปี รวมทั้งนำเสนอผู้บริหาร 5. เข้าใจค่าเงินต่างประเทศเป็นอย่างดี 6.มีสภาวะเป็นผู้นำ และเข้าใจบัญชีการเงินเป็นอย่างดี
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
• Analyze business needs and user requirements to identify opportunities for software development • Design, develop, and implement software applications using various programming languages and technologies • Test and debug applications to identify and resolve issues • Collaborate with testers, and other IT professionals to ensure successful project completion • Support and provide the SAP solution. • Conduct defect analysis and perform necessary fixes and enhancement. • Review program code
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1. ทำอาหารและเครื่องดื่มตามสูตรของบริษัท 2.ให้บริการลูกค้า 3.ดูแลความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ภายในร้าน 4.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1. ทำอาหารและเครื่องดื่มตามสูตรของบริษัท 2.ให้บริการลูกค้า 3.ดูแลความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ภายในร้าน 4.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
1. ประชาสัมพันธ์ และจัดทำข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้พนักงานทราบ 2. ดูแลเอกสารเวลาทำงาน การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 3. จัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม และหนังสือรับรองต่างๆ 4. งานทะเบียนประวัติพนักงาน 5. ดูแลระเบียบวินัยของพนักงานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัท 6. ประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 7. จัดเตรียมการประชุม 8. รับผิดชอบงาน สรรหาและว่าจ้าง ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 +++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
1. ตรวจรับอุปกรณ์ ตามเอกสารจัดส่ง 2. บันทึกรับวัตถุดิบในระบบบันทึกสต๊อกอุปกรณ์ 3. ติดตามและดูแลความพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 4. รายงานปริมาณอุปกรณ์ 5. ตรวจจำนวนสต๊อก และแจ้งคำขอซื้ออุปกรณ์ 6. ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ 7. ติดบาร์โค้ดสินค้า 8. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 9. ใช้โปรแกรม Microsoft word , Excel ได้ดี 9. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
• วิ่งร้านลีวิวัฒน์ จ.สงขลา (สาขา 1 ตลาดลีทรัพย์สิน , สาขา 3 ตลาดรถไฟ , สาขา 12 ท่าสะอ้าน) • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์แบรนด์ NIVEA ให้กับลูกค้า • บริหารงานสต็อคสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย • จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบป้ายราคาสินค้าตามโปรโมชั่น • สรุปรายงานส่งบริษัท
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน+คอมมิชชั่น
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท คราวน์ ฟู้ดแคน (หาดใหญ่) จำกัด
ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของบริษัท และ ซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รับผิดชอบโครงการประหยัดพลังงานบริษัท
บริษัท คราวน์ ฟู้ดแคน (หาดใหญ่) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : นาหม่อม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 495 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 50 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.