บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด


เยเนอรัล กรุ๊ป เป็นบริษัทผลิตจำหน่ายลูกอมฮาร์ทบีท"ลูกอมรูปหัวใจ"และขนมขบเคี้ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มต้นประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปีที่ได้ดำเนินธุรกิจเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลูกอม และขนมขบเคี้ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพ GMP / HACCP / ISO9001:2008 สำหรับผลิตขายประเทศไทยและการส่งออก และเป็นผู้นำตลาดลูกอมกลิ่นผลไม้และรสชาติอื่นๆ ที่ติดตลาด โดยผู้บริโภคได้ให้ความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จนมีชื่อเสียง ปัจจุบันได้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท จึงได้ก่อตั้งบริษัทฯในเครืออีก 2 บริษัทคือ บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว และอีก 1 บริษัทฯ ภายใต้ชื่อบริษัท จี.ซี. ดีสทริบิวชั่น จำกัด


51/3 หมู่ที่ 2 ซอยศรีตะปันย์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด


(ปากเกร็ด ) นนทบุรี 11120


02-980-9206-12 ต่อ 125, 213 , 085-911-3843


02-980-9206 ต่อ 213


บรรจุเป็นพนักงานประจำ,โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) ,เบี้ยขยัน-ค่ากะ(สำหรับตำแหน่งที่ได้รับสิทธิ์) ,เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด-ค่าคอมมิชั่น-ค่าสึกหรอค่าน้ำมัน (สำหรับตำแหน่งที่ได้รับสิทธิ์),โอที,ประเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบการ) ,ชุดยูนิฟอมร์,รถรับส่ง,วันหยุดพักร้อน,วันหยุดตามประเพณี,ประกันชีวิตกลุ่ม(สำหรับตำแหน่งที่ได้รับสิทธิ์),ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน, ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ) (ในส่วนของสำนักงานทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ )

งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมาย การกระจายร้านค้า และการคืนสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ 2. นำเสนอสินค้ากับร้านค้า และกระจายสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่การตลาดอย่างทั่วถึง 3. ส่งเงินจากการขายสินค้าเข้าบริษัททุกร้าน เก็บเงินสดเมื่อลงสินค้า 4. ติด POP อย่างครบถ้วน และจัด Stock 5. ติดตามราบงานสภาพตลาดและคู่แข่งขัน 6. รับผิดชอบงานในพื้นที่จังหวัด อุดรฯ, หนองคาย, นครพนม, สกลนคร, หนองบัวลำภู, มุกดาหาร
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี   เขต : เมืองอุดรธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
ควบคุมดูแลบริหารจัดการในแผนกควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการทำงานได้อย่างดี
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1.สนับสนุนงานภาพรวมของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 2.สรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน ควบคุมการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากร 3.ดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม ตามแผนการพัฒนาบุคลากร 4.ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน นำส่งรายงานต่างๆ 5.ตรวจความถูกต้องในการคำนวณเงินเดือนพนักงาน 7.สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. วางแผนการขาย ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2. นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. เปิดการขายกับร้านค้าปลีก ติดต่อโฆษณากับร้านค้า รับฟังปัญหาและแก้ไข 4. จัดทำสรุปการขาย และติดตามการชำระเงินของร้านค้า 5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้าเดิม และรักษาฐานลูกค้า หาร้านค้าใหม่ๆ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. Responsible for driving sales as per assigned targets and target. 2. Administer after sales activities to ensure on smooth transaction. 3. Coordinate with inter departments to smoothen order process from PO until shipment. 4. Handle complaints wisely and provide solutions to customers. 5. Collect all market information (price, product, marketing activity) vs competitor's information. 6. Submit monthly report and action plan.
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1.บริหารจัดการงานส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและสนับสนุนความสำเร็จในการขาย 2.บริหารจัดการงานโปรโมชั่น วางแผนการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นรายเดือน/รายปี 3.วางแผนกำลังพลรองรับงานกิจกรรมต่างๆการตลาดฝ้ายที่เกี่ยวข้อง 4.บริหารจัดการทีมโรดโชว์ แผนกิจกรรมตลาด/ร้านค้า รวมถึงการวางแผนเบิกสินค้า 5.ตรวจสอบ ควบคุมดูแลและวิเคราะห์การทำงานของหัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย 6.จัดทำทริปออกตรวจเยี่ยมร้านค้ากับทีมโรดโชว์ 7.จัดทำข้อมูลรายงานราคาของคู่แข่งหนักงานส่งเสริมการขาย 8.จัดทำ ควบคุม ดูแลงบปร
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
-ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน -ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักร -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. ควบคุมดูแล การตรวจสอบคุณภาพสายการผลิต ตั้งแต่กระบวนการผสม, กระบวนการผลิต, และกระบวนการบรรจุ 2. วางแผนและควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบตามแผนที่กำหนด นำเสนอการอนุมัติการบ่งชื้วัตถุดิบดีและเสีย ร่วมกำหนด ทบทวน Spec. ของวัตถุดิบ 3. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 4. ดูแลระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
-Responsible to achieve export sales target. -Expanding new overseas business and improving sales opportunities. -Handling customers’ concern and requirements. -Developing sales strategies to achieve company target. -Planning and implementation of export and distribution strategies. -Developing and maintaining good relationship with both new and existing clients
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- รับผิดชอบกระบวนการผลิตขนม(ลิโคริช กัมมี่)ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - พัฒนากระบวนการ ควบคุมของเสียระหว่างกระบวนการผลิต - ควบคุมกำลังพล, KPI, เครื่องจักร พื้นที่การผลิต อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผน และพัฒนาบุคลากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลจัดการความสะอาดในโรงาน พื้นที่การผลิต
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.