งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. ให้ข้อมูลเรื่องสินค้าและตอบคำถามต่างๆที่ลูกค้าสอบถามเข้ามา 2. รับออเดอร์ลูกค้าที่สั่งเข้ามาทางเพจ Facebook, Lazada, Shopee, JD 3. คีย์เอกสารใบจองเพื่อเปิดบิล แลตรวจสอบยอดแจ้งยอดกับลูกค้า 4. เช
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. ออกพื้นที่ติดตั้ง บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ 2. เรียนรู้ วางแผน และวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาเบื้องต้นของเครื่องชงกาแฟได้ 3. ทดสอบเครื่องทำกาแฟ, เครื่องบด
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
- ขับรถส่งเอกสาร และส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-14,000 บาท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
- จัดชุดเอกสารลูกค้าเพื่อวางบิลลูกค้าประจำวัน - ออกบิลใบเสร็จรับเงินประจำวัน - จัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000 บาท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
หน้าที่รับผิดชอบ: - ตั้งช๊อต ชิมช็อต ปรับช๊อต หรือทำสโลว์บาร์ได้ตามมาตรฐานของร้าน - ต้อนรับลูกค้า แนะนำเมนูต่างๆ และให้ข้อมูลผลิตดภัณฑ์สินค้าภายในร้าน - เตรียมเครื่องมือและอุป
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก 2. ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินพิธีการศุลกากร มีความรู้ทางด้านพิกัดศุลกากร 3. ติดตามการสั่งซื้อ กำหนดแผนการส่งสินค้ากับ Supp
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. มีความรู้ผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก และสามารถทำการสาธิต และการทำการถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้ทราบ 2. ระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม กำหนดการนัดหมาย และ จัดการวงจรการขายเพื่อปิดดิลใหม่ๆให
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาทหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. แพ็คและจัดสินค้า นับสต๊อคสินค้า ตรวจสอบ และบรรจุสินค้าให้ถูกต้องตามออเดอร์ลูกค้า 2. ดูแลจัดเตรียมการขน ยก และเคลื่อนย้ายสินค้าตามงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง 3. จัดส่งสินค้
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
เปิดบิลขาย/ใบกำกับ ใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน จัดทำเงินสดย่อยสาขา และสำนักงานใหญ่ ใบสำคัญจ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โทรติดตามลูกหนี้การค้าและเช็ค Statement จัดทำรายงานกา
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. วางแผนงาน ควบคุม ดูแลการทำสื่อ Online และ Offline และพัฒนา Branding 2. สร้างสรรค์ และปรับปรุงเนื้อหา (Content) เกี่ยวกับแบรนด์ เพื่อในงาน Online และ Offline 3. ศึกษาตลาด คู่แข่ง หาวิธีการทำให้เกิดความได้เปรียบ
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : หรือตามความสามารถ
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1.ดูแลกฎระเบียบ ข้อบังคับของพนักงานรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ร่วมวางแผนและรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลากร และองค์กรให้มีความเหมาะสม 3.งานด้านสรรหาบุคลากร (สรรหา,นัดส
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ให้กับลูกค้า 2. ประสานงานติดต่อกับทางจัดซื้อห้าง ในการนำเสนอ ติดตามหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 3. ประสานงานและรับเรื่องร
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
- ติดต่อประสานงานวางบิลกับลูกค้า - บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย - จัดทำใบสำคัญจ่ายประจำวัน และรวบรวมเอกสารใบกำกับภาษี - จัดเตรียมเอกสารบัญชี หนังสือร
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ติดต่อร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของชำ อื่นๆ 2. นัดพบลูกค้า, ลงพื้นที่ทำการตลาด หาลูกค้าต่างๆ 3. ทำตามเป้าที่บร
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13000-18000 บาท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
-วางแผนและควบคุมงานด้านการตลาด โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก -วางแผนเรื่องสื่อโฆษณาออฟไลน์หรือออนไลน์ เพื่อให้เกิดราย
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
ดูแลความสะอาดภายในร้านค้า, ออฟฟิศ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.