• ประสานงานกับทางฝ่ายขายและฝ่ายคลังสินค้าเพื่อบริการระบบLogisticsได้ทันเวลาและตรงกับความต้องการของลูกค้า • พัฒนามาตรฐานของเอกสารและขั้นตอนการขนส่งอย่างต่อเนื่อง • จัดทำงบประมา
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปัจจุบันให้เป็นไปตามแนวทางที่ลูกค้ากำหนด • ศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ,วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคด้านการตลาด •
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• วางแผนการผลิตและควบคุมติดตามให้ได้ตามแผนงาน • จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์แผนการทำงาน • ดูแลแผนงาน ติดตามการผลิต จนกระทั่งการส่งมอบสินค้า • ควบคุมกำกับดูแลลูกน้องให้ปฏิบัติตา
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• พัฒนา ใช้ฐานข้อมูลและล้างข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูล • สร้าง BI และ Dashboard จากความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ • ประสานงานกับทีมบัญชีและการเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• วิเคราะห์ ไกล่เกลี่ยและรายงานสินค้าคงคลังที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมด • วิเคราะห์ความผันแปรเกี่ยวกับการปิดบัญชีรายเดือนรวมถึงพิสูจน์ยอด • รายงานผลการทำงานการจัดการภา
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• รับผิดชอบเกี่ยวกับยอดการขายของฝ่ายส่งออกตามแต่ละประเทศที่ได้รับมอบหมาย • ดูแลจัดการเกี่ยวกับสถิติการขายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ • ขยายส่วนแ
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• สนับสนุนเกี่ยวการริเริ่มในแผนกการตลาดและติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหลังจากจบขั้นตอนการขาย • ทำการวิจัยตลาดและสรุปแนวโน้มความเป็นไป • รักษาความสัมพันธ์กับทาง vendor ภายนอกองค์กรเพ
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• พัฒนาและดำเนินการทางสถิติการเติบโตซึ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงทั้งทรัพยากรภายในและภายนอกเพื่อผลิตให้ตรงกับความต้องการตามวิสัยทัศน์ ผลประโยชน์ทางการเงิน และการเติบโตอย่างม
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• จัดการดูแลระบบคุณภาพของทุกสินค้าที่เตรียมจะจัดส่งและวัตถุดิบที่กำลังจะมาถึง • วางแผนจัดการเพื่อที่จะเข้าใจในความต้องการของสินค้า • แก้ปัญหาทางด้านคุณภาพก่อนจะถึงdeadlines • เ
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• ตรวจสอบตัวอย่าง แยกและเตรียมตัวอย่าง • ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์หน่วยงานภายนอก • ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในการวิเคราะห์%เกลือและความชื้นขอ
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• เสนอกลยุทธ์การสรรหาที่มีคุณภาพและดำเนินการเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้สมัคร • จัดการและควบคุมเกี่ยวกับงานด้านการสรรหารวมถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ การทดสอบ การคัดเลือ
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• ควบคุมด้านความสัมพันธ์แรงงานเพื่อมุ่งเน้นให้ตามกฎระเบียบและการดำเนินการทางวินัย • ค้นหาวิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อพนักงานและผู้ว่าจ้างโดยประสานงานกับคณะกรรม
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500-6,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• กำหนดรูปแบบความต้องการของพนักงานตามนโยบายของบริษัท • ตรวจสอบสถิติและพฤติกรรมของพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กร • จัดทำค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน • ดูแลเงินเดือนทั้
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• ถอดข้อความและเสียงที่บันทึกจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า • แปลและล่ามภายในองค์กรทั้งในส่วนสำนักงานและไลน์ผลิต • ตรวจสอบข้อมูลการที่แปลจากบทความต้นฉบั
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 2,500 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• จัดงานและส่งเสริมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมคุณค่าและวิสัยทัศน์ขององค์กร • ทำความคุ้นเคยกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของแต่ละกิจกรรม รวมถึงกำหนดเวลาและราคา • ส่
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• ดูแลระบบ ERP ให้มีการทำงานสอดคล้องกับของบริษัท • ประสานงานระหว่าง vendors และทีมดูแล ERP • ระบุข้อมูลที่ถูกต้องตามความต้องการขององค์กร • ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ • กำหน
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• มองหาโอกาสการขายใหม่ ๆ • ใช้มุมมองการตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมายธุรกิจให้ชัดเจน • ดูแลลูกค้าเก่าและมองหาลูกค้าใหม่ • นำเสนอตัวอย่างสินค้าต่อลูกค้า • เข้าใจถึงความต้องการของลูก
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงินและค่าใช้จ่าย รวมถึงคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ • ชำระเงินให้กับทาง vendors โดยกำหนดเวลาจ่ายเช็ค และตรวจสอบเครดิตคงค้าง • จัดเตรียมและวิเคราะห์
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• ตรวจสอบแก้ไขฉลากและสติ๊กเกอร์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบอาหารทั้ง ในและต่างประเทศ • สนับสนุนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
• ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมการผลิต • วางมาตรฐานและจัดสมดุลในไลน์ผลิต • ควบคุมต้นทุนและบริหารด้านทรัพยากร • สรุปรายงานการผลิตในแต่ละวัน
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 3,500 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.