ประกาศรับสมัครงาน DAY & NIGHT GROUP
งาน DAY & NIGHT GROUP
1. รับผิดชอบงานบริหารจัดการ และการปฏิบัติหน้ารที่ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มของแผนกให้พร้อมเสมอ 2. รับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพ รายการอาหารและการให้บริการร่วมกับแผนกต่าง ๆ 3. ประมาณการและควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มในส่วนของห้องอาหารและห้องครัว 4. นำเสนอรูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 5. ดูแลห้องอาหารส่วนบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 6. สร้างเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อบรมและพัฒนาพนักงานอยู่สม่ำเสมอ 7. วางแผนอ
DAY & NIGHT GROUP
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 2x,xxx ++
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน DAY & NIGHT GROUP
1. ดูแลการทำงานของพนักงานในครัวในแผนกที่รับผิดชอบและรายงานผลการปฏิบัติการหรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อปรึกษากับหัวหน้าพ่อครัวในการพัฒนาการทำงานของพนักงานภายในแผนกและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ 2. ทำงานร่วมกับหัวหน้า และ รักษาการแทนหัวหน้าได้ เรื่องการประชุมปรึกษาเรื่องเมนูอาหารแนะนำรวมถึงอาหารงานจัดเลี้ยงเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของอาหาร 3. ทดสอบการเตรียมเมนูอาหารต่าง ๆ ก่อนที่ออกให้บริการลูกค้า 4. มีหน้าที่ตรวจรับสินค้าว่าอยู่ในสภาพตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ และสต็อกและการเก็บ 5. จัด
DAY & NIGHT GROUP
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 3x,xxx
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน DAY & NIGHT GROUP
1. ประกอบอาหารได้ถูกต้องตามมาตรฐานของร้าน ทั้งรสชาติ คุณภาพ หน้าตาของอาหารทุก ๆ จาน 2. ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบได้ตามเป้าหมายของทางร้าน 3. ควบคุมดูแลการทำอาหารของทีม ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. รับผิดชอบ ดูแลการตรวจนับวัตถุดิบ และของเสียได้ถูกต้อง 5. เข้าใจในระบบเอกสาร การสั่ง รับ ส่งของที่เกี่ยวข้องได้ 6. ร่วมกันออกแบบพัฒนาสูตรอาหารเพิ่มเติมจากเมนูที่ร้านมีอยู่แล้ว "7. ดูแลและให้คำแนะนำ / วิธีทำ / ขั้นตอนต่างๆ ในการปรุงและเตรียมเมนูที่ถูกต้องกับผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลค
DAY & NIGHT GROUP
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 3x,xxx ++
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน DAY & NIGHT GROUP
1. คำนวณการสั่งวัตถุดิบ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับยอดขายแต่ละวัน 2. ดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบทุกชนิดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ ถูกต้องตามสุขอนามัย 3. ดูแลและให้คำแนะนำ / วิธีทำ / ขั้นตอนต่างๆ ในการปรุงและเตรียมอาหารที่ถูกต้องกับพนักงานครัว 4. ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ครัวและบริเวณห้องครัว ให้สะอาดและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย 5. รับฟังคำสั่ง/คำแนะนำต่างๆ ของหัวหน้าและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 6. จัดการงานภายในแผนกให้สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบพร้อมบริการ 7. ควบคุมคุณภาพอาหาร วัตถ
DAY & NIGHT GROUP
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 2x,xxx ++
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน DAY & NIGHT GROUP
1. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ในการดำเนินงานห้องอาหารให้มีความเรียบร้อย 2. ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในร้านอาหารด้วยภาษาและท่าทาง กริยาที่สุภาพนอบน้อบ 3. รับอาหารจากครัว และเครื่องดื่มจากบาร์มาเสริฟ สามารถเสริฟได้อย่างถูกต้องตามมาตราฐานการให้บริการ 4. เก็บและทำความสะอาดโต๊ะอาหาร ระหว่างและหลังการรับประทานอาหารให้สะอาดเรียบร้อย 5. จัดเตรียม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ของห้องอาหาร 6. ตรวจเครื่องมือบนโต๊ะและที่ Station รวมถึงซอสต่าง ๆ ให้มีพร้อมสำหรับบริการ 7. เตรียมในเรื่องภาชนะ
DAY & NIGHT GROUP
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 1x,xxx ++
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.