ประกาศรับสมัครงาน VTV Engineering Co., Ltd.
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
-จัดทำแผนงานการทำงาน และควบคุมโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารของอาคารให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ -ควบคุมการทำงานของทีมวิศวกรและผู้รับเหมา -ดูแลการ ทำ Shop Drawing การติดตั้ง แล
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
-ควบคุมการทำงานของทีมวิศวกรและผู้รับเหมา -ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, Fire Alarm, CCTV และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -วางแผนประมาณการวัสดุเข้าโครงการ -ควบคุมการใช้
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
-ควบคุมการทำงานของทีมวิศวกรและผู้รับเหมา -ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ -วางแผนประมาณการวัสดุเข้าโครงการ -ควบคุมการใช้วัสดุภายใ
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
-ดูแลการติดตั้งและการตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -จัดทำ และตรวจสอบ Show Drawing
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
-ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -จัดทำ และตรวจสอบ Show Drawing
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
-ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
-ควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
ติดต่อประสานงาน ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
- จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้าให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด - อนุมัติการเบิกจ่ายสินค้า เข้าออกจากคลังสินค้าควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออก - ควบคุมการทำงานเช็คสิน
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในส่วนที่รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยคว
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
ทำ Shop Drawing และ แบบ As-Built ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
ประเมินต้นทุนของโครงการ ถอดแบบระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และสุขภิบาล เตรียม BOQ เสนอราคา ติดตามและตรวจสอบต้นทุนของโครงการ
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน VTV Engineering Co., Ltd.
ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร ดูแลรถยนต์ให้พร้อมอยู่เสมอ
VTV Engineering Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามคาวมเหมาะสม
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.