ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
- ร่วมศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด และกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อใช้ในการวางแผนการขาย รวมถึงการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - วิเคราะห์ประมาณการขายของสาขา เพื่อใช้ในการวางแผนงานขององค์กร - วางแผนการขายและร่วมกำหนดเป้าหมายของสาขา เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานของสาขาให้สำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร -วางแผนกระจายเป้าหมายยอดการขายให้แก่พนักงานและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อบริหารความสำเร็จโดยรวมของฝ่าย - กำกับ ควบคุมการดำเนินงานขายให้เป็นไปตามกระบวนการ ม
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
-ชงกาแฟ -บริการลูกค้า
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
-งานประกันสังคม ยื่นเข้า-ออก -จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับระบบเงินเดือนและค่าจ้าง -งานสรรหา -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
- รับนัดหมายงานซ่อมทั่วไปประจำศูนย์บริการ - ยืนยันการเข้าบริการในระบบนัดหมาย - ติดตามลูกค้าที่นัดหมายเข้ารับบริการแล้วไม่เข้ามารับบริการ - ประสานงานในทุกๆเรื่องของการดำเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ด้านการขายและด้านการบริการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เช่น งาน built-in, งาน Interior, งานเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้เกิดยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2. ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการของลูกค้า 3. ศึกษาผลิตภัณฑ์ และเก็บข้อมูลในตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา โบรชัวร์ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : สำโรง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท /เดือน
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด
หน้าที่หลักพนักงานแผนกคลังสินค้า 1. ควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าจัดเก็บในคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน, คุณลักษณะในการการที่จะแยกแยะ, จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 3. ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บพร้อมตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า 4. ตรวจเช็คสินค้า Final QC ก่อนส่งมอบ 5. เข้าร่วมการนับสต็อกสินค้า 100% นับสต็อก 100% ทุกสิ้นวัน 6. ควบคุม ดูแลทุกส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า 7. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างก่อนและหลังการใช้งาน 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รั
บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000+
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
-จัดทำมาตราฐานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป -ตรวจสอบและควบคุมภาพวัตถุดิบ งานระหว่าทำ สินค้าสำเร็จรูป ให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท -สรุปข้อมูลสถิติ การตรวจสอบ เพื่อวิเคาระห์แนวทางในการแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก -พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมภาพงานให้มีประสิทธิภาพ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชา
บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000+
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด - จังหวัดภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยโสธร,บุรีรัมย์,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,มหาสารคาม,ศรีสะเกษ,สุรินทร์,ร้อยเอ็ด,ชัยภูมิ - เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
มีความรู้เรื่องระบบเกษตร เป็นอย่างดี - วางแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์โดยสอดคล้องกับแผนประจำเดือน - จัดการแปลงปลูกที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน & หลักวิชาการ - ตรวจพื้นที่แปลงในความรับผิดชอบทุกวัน - เตรียมพื้นที่ก่อนปลูกพืช - เตรียมกล้าไม้ - ดูแลบำรุงรักษาพืช - เก็บเกี่ยวผลผลิต - เลือกใช้ ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเกษตร
บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000++
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
บ.ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน PC เชียร์ ชง ชิม จัดเรียง ประจำห้างแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ Part Time ทำสัปดาห์ละ 1 วัน (สามารถเลือกวันได้ จันทร์-เสาร์) /หรืองาน JOB ราย สัปดาห์ รายได้ วันละ 500-700 บาท หัก ณ ที่ จ่าย 3% คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี 2.มีประสบการณ์ pc จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3.สามารถเขียนแผนการทำงาน สนใจสมัคร ทักแชท แอดไลน์ @714zjrdz (มี@นำหน้า) หรือโทรสอบถามได้เลยค่ะ 099-0429786
บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 100    อัตราค่าจ้าง : 500/วัน
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 207 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 21 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.