1.ตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ 2.งานชั่งวัตถุดิบ 3.งานจ่ายบรรจุภัณฑ์ (นับ-จ่าย บรรจุภัณฑ์) 4.งานตอกกล่องพิมพ์และฉลาก 5.ตรวจรับและนับยา 6.ขนส่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และยาสำเร็จรูป
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 12,000++
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
- ควบคุมดูแลการปลูกพืชสมุนไพร - งานปรับปรุงพันธ์ และขยายพันธ์พืช - งานตรวจสอบดูแลสภาพการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐาน - งานพัฒนาวัสดุปลูก เช่น ปุ๋ยหมักบำรุงดิน หรือสารชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : หนองใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
- จัดทำเอกสาร Qualification และ Validation ของเครื่องจักรการผลิต เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และระบบคอมพิวเตอร์ - ร่วมปฏิบัติงาน Equipment Instrument Qualification และ Computerized System Validation หน้างานและจัดทำรายงาน
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
- จัดทำเอกสาร Qualification และ Validation ของเครื่องจักรการผลิต เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และระบบคอมพิวเตอร์ - ร่วมปฏิบัติงาน Equipment Instrument Qualification และ Computerized System Validation หน้างานและจัดทำรายงาน
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
- สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ และขนย้ายวัตถุดิบ และบันทึกเอกสาร - เตรียมอุปกรณ์สุ่มตัวอย่าง เช่น ขวด แก้ว อุปกรณ์สุ่ม ช้อนสุ่ม เป็นต้น - ติด sticker ที่เกี่ยวข้องกับงานสุ่ม - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาทต่อเดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
ขับรถตู้ส่วนกลางให้กับพนักงานหน่วยงานราชการ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ เข้างาน 08:00 - 17:00 น. เงินเดือน 10,500 บาท (หลังหักประกันสังคม) เงินเดือนไม่รวมโอทีและเบี้ยเลี้ยง
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500 บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
ขับรถตู้ส่วนกลางให้กับพนักงานหน่วยงานราชการ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ เข้างาน 08:00 - 17:00 น. เงินเดือนไม่รวมโอทีและเบี้ยเลี้ยง
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,890 บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
- ตรวจรับและจัดเก็บสินค้ายา เวชภัณฑ์ - ตรวจนับจำนวน และจัดเรียงยา เวชภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบ - จัดเตรียมสินค้า เพื่อจัดส่งให้กับโรงพยาบาล - จัดเก็บข้อมูลสินค้าลงระบบคอมพิวเตอร์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด ชุมพร   เขต : เมืองชุมพร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
1.ทำหน้าที่ต้อนรับ รับโทรศัพท์และประสานงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านธุรการงานสารบรรณและจัดทำรายงานต่างๆ โดยสามารถสับเปลี่ยนทำหน้าที่ดังกล่าวระหว่างกันได้ รวมถึงการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 2.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30-16:30น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,500 บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
1.ควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ์ ประเภทปีป ถัง และขวด 2.ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรฯ และอุปกรณ์ต่างๆ 3.บันทึกข้อมูลการตรวจสอบเครื่องจักรฯ และอุปกรณ์ต่างๆให้หัวหน้างานรับทราบ 4.ชั่ง ตวง จัดเรียง ปีป กล่อง แกลลอน ถัง 5.การติดแสตมป์ 6.ปิดฝาใน ปิดฝานอก ติดฉลากเข้ากับปีป กล่อง แกลลอน ถัง 7.งานทำความสะอาดเครื่อง และอุปกรณ์การบรรจุภัณฑ์ 8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ เวลาทำงาน 08.00 - 16.00
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางคล้า
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000++++
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
1.ตอบข้อชักถาม ให้ข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำการยื่นคำร้องที่เกี่ยวกับการขอนำช่างผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา 24 , 25 และ 26 ติดต่อประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานเป็นหลักและจัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 2. 2.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำงาน 08:30 - 16:30น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18000+++
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
1.นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอาทิ กฏหมายระเบียบ มาตรการ นโยบาย การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคำแนะนำการให้บริการของหน่วยงาน 2.จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำนักลงทุนของหน่วยงานต่างๆให้ครบถ้วนทันสมัย รวบรวมพร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซซต์ รวมถึงการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000+++
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
ช่างบำรุงอาคาร ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทำงาน 08.30 - 17.00 น.
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
- เบิก ขนย้าย วัตถุดิบ - ทำความสะอาดและบำรุงรักษา บริเวณผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนด - จัดเตรียมและตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ - ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนด - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,590 บาทต่อเดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
1.สำรวจและทำสรุปพื้นที่ ติดตั้ง ก่อสร้าง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2.เขียนแบบ จัดทำ Single Line Diagram,Construction Drawing,As Built Drawing 3.ประมาณการและจัดทำเอกสารราคา 4.จัดทำเอกสาร TOR เอกสาร Specification เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง 5.ประสาน ควบคุม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,750
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
1.ให้บริการลูกค้าตามช่องทางที่หน่วงงานกำหนด 2.รับสายลูกค้าเพื่อบริการ พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือ 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.รับเรื่องร้องร้องเรียน และหาแนวทางแก้ไข้ปัญหาที่พบจากลูกค้า 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,500
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ต่อพวงทุกชนิด - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานกับ User - ติดตั้ง เคลื่อนย้าย อุปกรณ์สารสนเทศ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 14,000-17,000 บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
- รับ-ส่ง ผู้บริหาร ย่านลาดพร้าว รัชดา ห้วยขวาง - สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ - สามารถใช้ Google Map ได้ดี
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000++ บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
1.ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ 2.ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 3.จัดทำเอกสาร และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : แทนงานวันละ 325 บาท
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
- ทำและรวบรวมเอกสารประจำวัน - ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย - ดูแล ประสานงานกับคลัง/ลูกค้า/แผนกที่เกี่ยวข้อง - ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14,000++ บาท/เดือน
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.