ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน กรุงศรี คอนซูมเมอร์
Product Consultant - Krungsri First Choice รายละเอียดงาน ความรับผิดชอบ 1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาทางการเงิน สินเชื่อ บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม กรุงศรีคอนซูมเมอร์ให้แก่ลูกค้าที่สนใจสมัคร 2. ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุกผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายพิจารณาอนุมัติ หรือฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 3. ติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และสำนักงานใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายพิจารณาอนุมัติ, ศูนย์การบริกา
กรุงศรี คอนซูมเมอร์
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 17,000 (ไม่รวมคอมมิชชั่น)
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
- วางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสม - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามความสามารถ
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
ตรวจสอบ / เดินระบบ / ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน ซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำแข็งและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 17,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
1 จัดทำบันทึกการรับและจ่ายเงินสด 2 คุมค่าใช้จ่ายและปิดบัญชีรายวัน 3 บันทึกรายการซื้อ รายการขาย ลงโปรแกรมบัญชี 4 จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย 5 ทำรายงานแบบ ภงด.3 , 53 , ภพ.30 ส่งสรรพากร 6 บันทึกบัญชีแยกประเภทย่อย 7 ทำเช็คสั่งจ่าย 8 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 9 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 17,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
ตรวจเช็คจำนวนน้ำแข็งที่จะส่งลูกค้าให้ครบตามบิลส่งของ ตรวจเช็คการลงน้ำแข็งให้ครบตามจำนวน ขับรถส่งน้ำแข็งตามร้านค้าต่างๆ ให้ตรงเวลา ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับจากลูกค้าให้ตรงตามบิล ตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้น อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 17,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
1.แนะนำสินค้าประเภทกาวยาแนว เคมีภัณฑ์ให้ลูกค้า 2.ดูแลยอดขาย ติดตามสินค้าเพื่อส่งมอบ 3.จัดสต้อค ดูแลสต้อคภายในสาขา 4.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
IFS Support Services Co.,Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 16,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
-ดูแลรถของบริษัทในเรื่องการ ซ่อม,ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ต่อประกัน,ภาษี -ตรวจสภาพรถยนต์ -ประสานงานเรื่องเคลมรถยนต์,ประสานงานกับอู่ซ่อมรถยนต์ -ตรวจระยะทางการวิ่งของรถยนต์,ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานขับรถ
บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
1. กำหนดเกลยุทธ์แผนงานฝ่ายขายร่วมกับผู้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ตรวจสอบและจัดเตรียมรายงานการขาย ก่อนการประชุมประจำเดือน 3. จัดเตรียมรายงานวิเคราะห์ยอดขาย เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขสาขาที่ยอดขายไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4. จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน ให้ทีมพัฒนาพนักงานขาย 5. ตรวจสอบรายงาน สรุปรายการขายต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (ขายตกเรท) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 6. ตรวจสอบข้อมูลการขาย หาแนวทางลดความผิดพลาดของพนักงานขาย 7. ประสานงานภายในฝ่ายและฝ่ายอื่นๆ รับเรื่อง ติดตาม
บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 40,000-60,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
1. กำหนดเกลยุทธ์แผนงานฝ่ายขายร่วมกับผู้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ตรวจสอบและจัดเตรียมรายงานการขาย ก่อนการประชุมประจำเดือน 3. จัดเตรียมรายงานวิเคราะห์ยอดขาย เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขสาขาที่ยอดขายไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4. จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน ให้ทีมพัฒนาพนักงานขาย 5. ตรวจสอบรายงาน สรุปรายการขายต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (ขายตกเรท) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 6. ตรวจสอบข้อมูลการขาย หาแนวทางลดความผิดพลาดของพนักงานขาย 7. ประสานงานภายในฝ่ายและฝ่ายอื่นๆ รับเรื่อง
บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40000-60000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 59 งาน
1 2 3 4 5 6

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.