ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
1. รับผิดชอบงาน เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) 2. สื่อที่รองรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น แนะแนว ลูกเสือ โครงงาน 3. งานจัดทำข้อสอบต่างๆ และข้อสอบวัดผลอื่นๆ
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
ลักษณะงาน 1. เขียนงานวิชาการได้ เขียนต้นฉบับ 2. พูดนำเสนองานได้อย่างสร้างสรรค์ 3. มีความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบนวัตกรรมอื่นๆได้ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23- 35 ปี 2. ปริญญาตรี-ปริญญาโท 3. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 4. มีความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน การออกแบบหน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ 5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
ลักษณะงาน 1. เขียนแผนการสอน เขียนแบบฝึกหัด เนื้อหาการงานอาชีพ งานบ้าน งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานช่าง งานอาชีพ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
- support sale ให้ดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ควบคุม บริหารจัดการเก็บข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามการทำงานของฝ่ายขายให็เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ติดตามใบสั่งซื้อจาก sale เสนอผู้บังคับบัญชา และบริการหลังการขาย - ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อติดตามงาน Order ของลูกค้า ให้สามารถส่งมอบได้ทันตามความต้องการของลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับหมายหมาย
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
ลักษณะงาน 1. พัฒนา Web Application MVC ,Web API, ( .net Framework , C# .net, net core , Crystal Report ,Fast Report , HTML , CSS , JavaScript VueJs Framework , Bootstrap ) 2. เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขและลักษณะเฉพาะที่กำหนด 3. ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
1. ตรวจสอบเอกสารหนังสือต่างๆ ก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม 2. จัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร 3. ติดตามผู้บริหารไปประชุม อบรม- จัดทำรายงาการประชุม 4. รับนโยบายจากผู้บริหาร นำไปประสานงานต่อ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
- ตรวจพิสูจน์อักษรเทียบต้นฉบับจากมือผู้เขียน,หนังสือเรียน,คู่มือหนังสือ,คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้,แบบฝึกหัด,คู่มือแบบฝึกหัด,โครงการอบรม,เอกสารภายใน,ภายนอก,จดหมายต่างๆ - เช็คคำศัพท์,เช็คข้อมูลเนื้อหาให้ถูกต้อง - เช็คความสัมพันธ์ของรูปภาพให้สอดคล้องกับข้อความ - ปรับสำนวนให้ถูกต้องและเหมาะสม - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000-16000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
ขับรถยนต์รับ-ส่งผู้บริหาร/บ้านผู้บริหาร ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
- ประสานวิทยากร, ประสานผู้เข้าร่วมอบรม (คุณครู) , ประสานสถานที่จัดอบรม, ดำเนินการจัดอบรม, สรุปโครงการอบรม - ติดต่อผลการจัดอบรม, ออกวุฒิบัตร อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
- รับ Order ลูกค้า - จัดเตรียมสินค้า - เสริฟท์อาหารที่โต๊ะ - เคลียร์โต๊ะ - ดูแลความสะอาดภายในร้าน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 2 คน (ด่วน)   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 13,000 ++
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 320 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 32 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.