ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
- ขายเก่ง พูดเก่ง มีความมั่นใจ - ติดต่อ สื่อสาร น้ำเสนอขายสินค้าได้ - สามารถปิดการขายได้ - ดูแลและติดตามงามของลูกค้าได้ดี - มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตัวเองกับโลกที่หมุนไว - มีวิสัยท
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 2 ส.ค. 2564
- ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ตู้บุญเติม - ดูแลรักษารถของบริษัทฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ส่งของตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่สั่งสินค้า ----------------------------------------------------- ****สถานที่ทำงาน**** ชื่อบริษัท : บริษัท ท็อ
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 2 ส.ค. 2564
- รักงานบริการ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ - ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ - ดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ขาย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ----------------------------------------------------- ****สถานที่ทำงาน**** ชื่อบริษัท : บ
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 2 ส.ค. 2564
- ขายเก่ง พูดเก่ง มีความมั่นใจ - ติดต่อ สื่อสาร น้ำเสนอขายสินค้าได้ - สามารถปิดการขายได้ - ดูแลและติดตามงามของลูกค้าได้ดี - มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตัวเองกับโลกที่หมุนไว - มีวิสัยท
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 2 ส.ค. 2564
- ดูแลรักษารถของบริษัทฯที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ส่งของตามหน่วยงานต่างๆ ที่สั่งสินค้า - งานอื่นๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย ----------------------------------------------------- ****สถานที่ทำงาน**** ชื่อบริษัท : บริษัท สมอทอง
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 2 ส.ค. 2564
- ดูแลตรวจสอบคุณภาพและราคาของสินค้า - จัดทำใบสั่งซื้อ ----------------------------------------------------- ****สถานที่ทำงาน**** ชื่อบริษัท : บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 258 ถนนสามชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหา
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 2 ส.ค. 2564
- ดูแลงานด้าน Support ของงาน IT - ควบคุมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - วิเคราะห์ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานด้าน Hardware และ Software - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย --------------
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 2 ส.ค. 2564
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม adobe photoshop/Illustrator/Indesign - มีทักษะในการออกแบบ มีความสามารถ ด้าน Creative/Producer - มีทักษะในการตัดต่อวีดีโอ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ----------------------------------------------------- ****สถานที่ทำ
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 4 ส.ค. 2564
- ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ - ดูแลเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง - มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ปฏิภาณไหวพริบ ความจำดี - กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ----------------------------------------------
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 4 ส.ค. 2564
- รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินทั้งหมดในโรงรับจำนำ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย ----------------------------------------------------- ****สถานที่ทำงาน**** ชื่อบริษัท : โรงรับจำนำสมายล์ มันนี่ ที่อยู่ : เลขที่ 77
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 2 ส.ค. 2564
- บันทึก-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - พิมพ์ตั๋วรับจำนำ รายละเอียด ทรัพย์ที่ลูกค้านำมาจำนำ - คิดดอกเบี้ย รับชำระดอกเบี้ย และขายทรัพย์หลุดจำนำ - ปฏิบัติอื่นๆ ตามผู้บังคับ
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 4 ส.ค. 2564
- ควบคุมดูแลบุคลากรและการทำงานภายในองค์กร ----------------------------------------------------- ****สถานที่ทำงาน**** ชื่อบริษัท : โรงรับจำนำสมายล์ มันนี่ ที่อยู่ : เลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ถนนกระทุ่มล้ม 27 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอ
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 4 ส.ค. 2564
- บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับงาน - สรรหา พัฒนา ธำรง - ดูแลเรื่องค่าแรง เงินเดือน สวัสดิการบุคลากร - ดูแลฝึกอบรมพนักงาน ----------------------------------------------------- ****สถานที่ทำงาน**** ชื่อบริษัท : บริษัท
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 4 ส.ค. 2564
- บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกเอกสาร รับ-จ่าย ทางการเงิน - ดูแลระบบสต็อค - งานบัญชีภาษี ----------------------------------------------------- ****สถานที่ทำงาน**
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 4 ส.ค. 2564
- ขายเก่ง พูดเก่ง มีความมั่นใจ - ติดต่อ สื่อสาร น้ำเสนอขายสินค้าได้ - สามารถปิดการขายได้ - ดูแลและติดตามงามของลูกค้าได้ดี - มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตัวเองกับโลกที่หมุนไว - มีวิสัยท
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 3 ส.ค. 2564
- ขายเก่ง พูดเก่ง มีความมั่นใจ - ติดต่อ สื่อสาร น้ำเสนอขายสินค้าได้ - สามารถปิดการขายได้ - ดูแลและติดตามงามของลูกค้าได้ดี - มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตัวเองกับโลกที่หมุนไว - มีวิสัยท
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 3 ส.ค. 2564
- ขายเก่ง พูดเก่ง มีความมั่นใจ - ติดต่อ สื่อสาร น้ำเสนอขายสินค้าได้ - สามารถปิดการขายได้ - ดูแลและติดตามงามของลูกค้าได้ดี - มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตัวเองกับโลกที่หมุนไว - มีวิสัยท
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 3 ส.ค. 2564
- ขายเก่ง พูดเก่ง มีความมั่นใจ - ติดต่อ สื่อสาร น้ำเสนอขายสินค้าได้ - สามารถปิดการขายได้ - ดูแลและติดตามงามของลูกค้าได้ดี - มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตัวเองกับโลกที่หมุนไว - มีวิสัยท
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 3 ส.ค. 2564
- บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกเอกสาร รับ-จ่าย ทางการเงิน - ดูแลระบบสต็อค - งานบัญชีภาษี ----------------------------------------------------- ****สถานที่ทำงาน**
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 3 ส.ค. 2564
- ขายเก่ง พูดเก่ง มีความมั่นใจ - ติดต่อ สื่อสาร น้ำเสนอขายสินค้าได้ - สามารถปิดการขายได้ - ดูแลและติดตามงามของลูกค้าได้ดี - มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตัวเองกับโลกที่หมุนไว - มีวิสัยท
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 10,000+++
วันที่ : 3 ส.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.