ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- ขับรถส่งของจากสำนักงานใหญ่ให้กับสาขา - ยกของขึ้น - ลงจากรถ - ล้างรถ / ดูแลรักษาให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ - ไปรับของจากห้างหรือร้านค้า
บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหาร - จัดจานอาหาร - รับผิดชอบเตา Grill, เตาทอด, ตู้ซาลาเปา - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ดูแลความสะอาดภายในครัวและอุปกรณ์ต่างๆในครัว ให้ได้ตามมาตรฐานสุขอนามัย - ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากกุ๊ก
บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกครัวทั้งหมด - มอบหมายงานแก่พนักงานแผนกครัว - จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารให้เหมาะสม - ปรุงอาหารให้เป็นไปตามสูตรและมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบ
บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ช่วยบาริสต้า - มอบหมายงานแก่ผู้ช่วยบาริสต้า - ชงเครื่องดื่มร้อน, เย็น ตามสูตรมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า - ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆ แก่ลูกค้า - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณจุดเตรียมและจำหน่ายเครื่องดื่ม - ตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบประเภทเครื่องดื่ม
บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมจัดคิว - นำเมนูให้ลูกค้า พร้อมอธิบายขั้นตอนการสั่งอาหาร รับอาการ และจุดเติมชาร้อน - ดูแลความสะอาดภายในร้าน ให้พร้อมใช้บริการ - ดูแลด้านการคิดเงินผ่านระบบ เครื่อง POS (แคชเชียร์).
บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 5    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน - จัดตารางการทำงาน - มอบหมายงานแก่พนักงานในสาขา - อบรมสอนงานพนักงานใหม่ - บริหารจัดการร้านค้า ดูแลลูกค้า ทีมงานและดำเนินการเบื้องต้นทั้งหมดในร้าน - บริหารดูแลสต๊อกวัตถุดิบและสินค้า
บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน - บริหารจัดการร้านค้า ดูแลลูกค้า ทีมงานและดำเนินการเบื้องต้นทั้งหมดในร้าน - บริหารดูแลสต๊อกวัตถุดิบและสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย - บริหารภาพรวมการดำเนินงานของร้านค้า - บริหารยอดขายและการตลาดของร้านค้าได้ - วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
1. ประสานงานการสั่งซื้อสินค้า และสามารถจัดส่งของตามรายการที่ต้องการ พร้อมรอบการจัดส่งได้ทันกำหนด 2. จัดทำบิล และตั้งเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อวัตถุดิบ 3. ตรวจสอบการชำระเงิน เช่น บิลชำระเงิน ยอดเงินที่มีการชำระ ให้ถูกต้องครบถ้วน 4. ประสานงานกับ Supplier 5. ออกใบเสนอราคา และ PO 6. รวบรวมเอกสาร และจัดเก็บเอกสารต่างๆ 7. แพ็คสินค้า/ใบชาเพื่อจัดส่งตามรอบจัดส่ง 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
1. จัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทน ( ประกันสังคม, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, คำนวนภาษี, ประกันสังคม, และอื่นๆตามข้อกำหนด 2. ดำเนินการสรุป แสดงรายรับ รายการหักและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ทำข้อมูลค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง เช่นการปรับเงินเดือนประจำปี , โบนัสประจำปี และรายงานค่าตอบแทนต่างๆ 4. ดูแลด้านสวัสดิการพนักงานทั้งระบบ 5. รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
Foreman/Site Supervisor เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ทำหน้าที่ในการควบคุมช่างและคนงานให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานและแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง ทำหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมกับทีมช่างและรายงาน Project Manager อย่างสม่ำเสมอ Foreman จะต้องสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมๆกัน สามารถจัดการกับสถานการณ์กดดันได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจและเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน 1.PLANNING AN
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 35,000 บาท
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24040 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 2404 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.