ประกาศรับสมัครงาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
สินค้า "ไม้ระแนง-Wall panel" 1. จำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 2. นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าโครงการ พร้อมให้คำแนะนำ 3. นำเสนอสินค้าใหม่ ดูแล ประสานงาน กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. หาลูกค้ารายใหม่ และนำเสนอขายสินค้า 5. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *ขายสินค้าตามโครงการ ในเขตพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ)
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลงกัน (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ)
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ 2.จัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 3.นัดหมาย ดูแล และรับรองบุคคลที่มาติดต่อผู้บริหาร 4.จัดเตรียมเอกสารสำคัญ เสนอเซ็นเอกสาร และติดตามงานของผู้บริหาร 5.ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบอนุญาติต่างๆ 6.วางแผนจัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหาร และตอบคำถาม 7.สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000-20,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1.ดำเนินการบริหาร ควบคุมคุณภาพสินค้า, ควบคุมของเสียจากการผลิต, ลดความผิดพลาดที่เกิดจากระบบการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมดูแลบริการจัดการ ตั้งแต่ RM (วัตถุดิบ) , WIP (กระบวนการผลิต) , FG (สินค้าสำเร็จรูป) 3.ดำเนินการบริหารกำกับดูแลกำลังการผลิตของบริษัทฯ ให้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 4.ดำเนินการบริหารกำกับดูแลให้ต้นทุนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.ประสานงานกับแผนกต่างๆ 4.ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัท 5.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 6.รับผิดชอบหน้
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1. จำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 2. นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าให้คำแนะนำ 3. นำเสนอสินค้าใหม่ ดูแล ประสานงาน กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. หาลูกค้ารายใหม่ และนำเสนอขายสินค้า 5. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ, เบี้ยเลี้ยง)
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลงกัน (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ)
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
สินค้า "ไม้บัว, ไม้ระแนง, ไม้กรอบรูป" 1. จำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 2. นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ 3. นำเสนอสินค้าใหม่ ดูแล ประสานงาน กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. หาลูกค้ารายใหม่ และนำเสนอขายสินค้า 5. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *ขายสินค้าในบางพื้นที่ ในโซนภาคอีสาน (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ,เบี้ยเลี้ยง)
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, เบี้ยเลี้ยง, ค่าเสื่อมรถ)
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
สินค้า "ไม้บัว-ไม้ระแนง" 1. จำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 2. นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ 3. นำเสนอสินค้าใหม่ ดูแล ประสานงาน กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. หาลูกค้ารายใหม่ และนำเสนอขายสินค้า 5. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *ขายสินค้าในพื้นที่ภาคกลาง -ภาคตะวันตก บางพื้นที่ (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ,เบี้ยเลี้ยง)
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลงกัน (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ,เบี้ยเลี้ยง)
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
-Develop and implement sales strategies to promote and sell food products in international markets. -Identify new business opportunities and expand the company's customer base in export markets. -Build and maintain strong relationships with key clients, distributors, and partners abroad. -Negotiate contracts, pricing, and terms of sale with international customers. -Prepare sales forecasts, reports, and presentations for management review.
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1. รับออเดอร์สินค้า 2.เปิดบิลขาย 3. ตอบไลน์เพจ facebook และ ไลน์@ 4.ประสานงานกับเซลส์ 5.ตรวจเชคสินค้าก่อนปล่อยรถออก 6.ทำสรุปยอดขาย 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
ยกสินค้าให้กับลูกค้าตามแผนงานขนส่งที่ได้วางไว 1.ค่าแรง 353 บาท/วัน 2.เบี้ยเลี้ยง 30 บาท/วัน
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 383 บาท/วัน
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
-ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน -ซ่อมบำรุงเครื่องจักร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโรงงาน และเปรียบเทียบราคา 2.จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา 3.ดูแล การเบิก การคืน อุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน 4.รวบรวมและจัดเก็บรายละเอียดสินค้า 5.จัดหาซัพพลายเออร์ เจรจาต่อรอง และเปรียบเทียบราคาเพื่อสั่งซื้อ 6.รวบรวมข้อมูลและจัดทำ Report การจัดซื้อประจำเดือน 7.พัฒนาระบบงานจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-16,000 บาท
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
-งานตรวจสอบ/ดูแล/ซ่อมบำรุงทั่วไป -ตรวจสอบ/ดูแล/รักษาสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1.เปิดร้าน-ปิดร้าน 2.ชงกาแฟ ทำเครื่องดื่ม หยิบเค้ก แพคขนม 3.ใช้เครื่อง POS 4.จัดเค้ก ทำขนมจานบางชนิด 5.เสริฟ เก็บโต๊ะ เก็บล้าง 6.เบิกของ เช็คสต็อค 7.ดูแลเรื่องความสะอาดของร้าน สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (ได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม)
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
ร้านอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ 30 บางปะกอก 1.ทำอาหารตามออเดอร์ประเภทสปาเก็ตตี้ ข้าวหน้าต่างๆ สลัด พิซซ่า 2.จัดเตรียมสต็อควัตถุดิบสำหรับขาย 3.ทำขนมปัง / แป้งพิซซ่า 4.งานข้าวกล่องในบางคราว 5.เบิกของเช็คสต็อควัตถุดิบ 6.ดูแลเรื่องความสะอาดภายในครัว 7.มีใจรักในการทำอาหาร ทำงานไว 8.มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เวลาเข้างานมี 2 กะ (7:30-16:30)(11:00-20:00) ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1.ทำขนมเค้ก เขียนหน้าเค้ก คุกกี้ เบเกอรี่ต่างๆ ตามสูตรของร้านและตามออเดอร์ 2.มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดสูตร ทดลองสูตร และแต่งหน้าเค้กใหม่ๆ 3.นับสต็อคและเบิกของในแผนก 4.ดูแลเรื่องความสะอาดในแผนกของตน 5.ทำงานรวดเร็ว สะอาด 6.มีใจรักในการทำขนม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เวลาเข้างาน 08:00-17:00 ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
บริหารจัดการร้านเนื้อวัว (ร้านฌมัย) 1.ช่วยเจ้าของร้านติดต่อประสานงานเรื่องทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รับออเดอร์จากลูกค้าทางไลน์ 3.ดูแลความเรียบร้อยของแต่ละออเดอร์ 4.รวบรวมบิลและเอกสารต่างๆ 5.จัดการงานเอกสารภายใน เช่น ฟอร์มเบิกวัตถุดิบ/ใบกำกับภาษี 6.ช่วยงานเบ็ดเตล็ดทั่วไปของเจ้าของร้าน 7.รับคำสั่งโดยตรงจากเจ้าของร้าน 8.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
มีค่าเสื่อมรถจักรยานยนต์, ค่าโทรศัพท์ ,คอมมิชชั่น ขายสินค้าของทางร้านเนื้อวัว ร้านฌมัย (CHAMAI BUTCHERY) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
Job Description / Requirements: - Bachelor's degree in interior design or related field. - Excellent portfolio of previous works - Experience 1 year (or above) in interior design. - Hands on experience with AutoCAD, SketchUp, Illustrator, Photoshop or similar design software. - Utilize computer applications in the design process. - Conceptualize, sketch design plans and create 'mood boards' to sample your design vision. - Expertise in layout, color, lighting, materials select
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
Job Description - มีความชำนาญในการตรวจเนื้อหาของคอนเทนต์ในการ Boost Post (Facebook Ads) ให้มีประสิทธิภาพ และไม่ผิดกฎของ Facebook - ค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์เทรนด์ และคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการตลาดออนไลน์ในทุกๆ แพลตฟอร์ม (Website / Social Media) - สามารถ คิด Content วางแผน กลยุทธ์ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ของบริษัท และ ในการปรับปรุง ADS ได้ด้วยตนเอง - Boost/ตั้งแอด โฆษณาเพื่อสร้างยอดขายผ่าน Facebook/Instagram/Tiktok เพื่อบรรลุตาม KPI ได้ - เก็บข้อมูล วิเ
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.