ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับคอร์ส ความงาม 2. ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ 3. รับผิดชอบงานขายและปิดการขายได้ 4. ติดตามผลของลูกค้าหลังจากที่มาใช้บริการ 5. ตอบแชทลู
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 10,000 – 15,000 + Commission
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. ทำทรีทเมนท์ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำหลังการทำทรีทเมนท์ได้ 3. รับชำระค่าบริการ 4. บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 5. จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก 6. อื่นๆตามที่ผู้จัดการ
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 15,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. เป็นผู้ช่วยแพทย์ 2. จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3. ดูแลทำความสะอาดห้องแพทย์ 4. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ติดตามผลลูกค้า ก่อนและหลังบริการ 5. ถ่ายร
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 15,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับคอร์ส ความงาม 2. รับผิดชอบงานขายและปิดการขายได้ 3. ติดตามผลของลูกค้าหลังจากที่มาใช้บริการ 4. บริการลูกค้า 5. ตอบแชทลูกค้าทาง Social Media 6. การฝึกอบรมให้ 7. มี
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 – 15,000 + Commission
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. ทำทรีทเมนท์ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำหลังการทำทรีทเมนท์ได้ 3. รับชำระค่าบริการ 4. บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 5. จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก 6. อื่นๆตามที่ผู้จัดการ
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 15,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. เป็นผู้ช่วยแพทย์เตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษา 2. จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3. ดูแลทำความสะอาดห้องแพทย์ 4. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ต
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 15,000 บาท
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. ต้อนรับลูกค้า ทำการเช็คอินลูกค้าที่มาใช้บริการ 2. ให้ข้อมูลด้านการบริการ และข้อมูลรายละเอียดของคอร์สต่างๆในคลินิก 3. บริการต้อนรับลูกค้าพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริกา
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
ทำงาน 5-6 วัน ตามตกลง แพทย์ Full time ประจำคลินิก หรือแพทย์ Part time�� ทำการตรวจรักษาโรคผิวหนังเบื้องต้น IPL, เลเซอร์� สามารถทำหัตถการ �Filler Botox Meso ร้อยไหมและอื่นๆได้� ลดน้ำหนัก ลดสัดส่วน etc.
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 5,000-300,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ได้สำเร็จดีเยี่ยมบนพื้นฐานความรับผิดชอบ) ***สำคัญมาก*** 2. ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร 3. สามารถจัดประชุม และสรุปก
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์ เข้าเคสช่วยแพทย์ทำหัตถการ On IV
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. ตรวจประเมิน วินิจฉัย วางแผน และบำบัดการรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยทั่วไป และกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2. ให้การบริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบร
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 15,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
เขียน Software และพัฒนา Software ให้ตรงความต้องการของคลินิก
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. ต้อนรับลูกค้า ทำการเช็คอินลูกค้าที่มาใช้บริการ 2. ให้ข้อมูลด้านการบริการ และข้อมูลรายละเอียดของคอร์สต่างๆในคลินิก 3. บริการต้อนรับลูกค้าพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริกา
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. สรรหาและจัดจ้างบุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร 2. จัดฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งต่างๆ 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
1. ดูแลทำความสะอาดออฟฟิศ และตลินิก 2. ซักผ้า รีดผ้า ล้างจาน ล้างห้องน้ำ ภายในออฟฟิศ 3. และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.