งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
1. ตอบลูกค้าเพื่อปิดการขายใน Facebook, LINE@ และ IG 2. ออกแบบ Content และ รูปภาพ วางแผนการลงสื่อออนไลน์ใน Social Media หากทำ Photoshop เป็น จะพิจารณาพิเศษ 3. วางแผนลงโฆษณาบน Facebook และ Google Ads 4. ลงสินค้า และรายละเอียดบนเว็บไซด์ และ Platform อื่นๆ 5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานตั้งแต่ 8.00-17.00 น. จันทร์ ถึง เสาร์ บริษัท อยู่ที่ซอยเพชรเกษม 54 จ้างรายเดือน เงินเดือนตามตกลง มีประกันสังคมให้เมื่อผ่านทดลองงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
-ออกไปพบลูกค้าภายนอก ตามโรงงานต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท -นำเสนอสินค้าจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ให้กับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขาย -ประสานงานและให้คำปรึกษาลูกค้าเก่า และใหม่ -การวางแผนการตลาดลูกค้าใหม่ -จัดทำสรุปรายงานยอดขาย -วางแผนกลยุทธ์การเข้าพบลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและตามข้อตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
เป็นงานนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั้งจากทางเรือ จะต้องเตรียมเอกสารในการสำแดงรายละเอียดต่อกรมศุลกากร ชำระภาษีนำเข้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อนำสินค้าชิ้นนั้นออกมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและตามข้อตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
- สื่อสาร และ ทำความเข้าใจให้เครื่องจักรแต่ละชนิดที่ได้รับมอบมาย - ประสานงานติดต่อกับฝ่ายขาย และ อื่นๆ - เปลี่ยนแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ - เช็คอาการ error ของเครื่องจักรต่างๆ และทำการซ่อม - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
- ดูแลร้านค้าตัวแทน รับโทรศัพท์-เปิดบิลขายให้ลูกค้า (ใช้าระบบ Express) - นำเสนอสินค้าและข่าวสารใน Line กลุ่มร้านค้าตัวแทนของบริษัทฯ -ติดตามงาน-ประสานงานกับแผนกต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของตนเอง - ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -หากมีประสบการณ์การขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-20,000 บาท
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
- เบิก-จ่ายสินค้าอะไหล่จักร - ออกบิล จัดสินค้าและตรวจเช็คสินค้าให้ตรงตามบิล - ตรวจนับสินค้า / จัดเรียงเข้าชั้นขาย - ตรวจเช็คสินค้าในสต๊อก - วิเคราะห์ยอดขายและวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
- ดูแลภาพรวมการตลาดออนไลน์ของบริษัท - ดูแลงานด้านออนไลน์ การสร้างเนื้อหา และอัพเดทสื่อต่างๆที่บริษัทมี - สามารถใช้โปรแกรม photoshop แต่งภาพขั้นต้น - รวบรวมข้อมูล สร้างข้อมูล รวมถึงการถ่ายทอดสด สำหรับงานด้านต่างๆ - เสนอแผนกลยุทธ์การตลาด ในการเจาะตลาดออนไลน์ขอบริษัท - ดูแลลูกค้าที่เข้ามาจากสื่อออนไลน์ต่างๆที่มี - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
เรียนรู้ และ ใช้งานเครื่องจักร Automation ในอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อถ่ายทอดและสื่อสารในฝ่ายต่างๆในองค์กร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
1. วางแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพงานเย็บให้ได้มาตรฐานและได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3. คุมไลน์การผลิตได้ และรายการการผลิตในแต่ละวัน ตั้งเป้าแผนกเย็บ 4. เย็บตัวอย่างได้ 5. ประสานงานพนักงานเย็บและทีมสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อผลิตเสื้อผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
ล่ามภาษาจีน - สนทนาสื่อสารไทย-จีน, จีน - ไทย ได้ เวลาทำงาน จ-ส เวลา 8.00-17.00 น. สถานที่ทำงาน 104 ซอย เพชรเกษม 54 แขวง บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
- ควบคุม วางแผนการเย็บให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ทำ SAM กำหนดเป้าหมายให้ทีมเย็บ - ติดตาม แก้ไขปัญหาในสายการผลิต ติดตามเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ-แก้ไขและทำการประเมินผลประสิทธิภาพของการทำงาน - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบงานด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพที่สุด - วางแผนจัดวาง Line Balance คน และเครื่องจักร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได้ สามารถปรับจักร ตั้งจักรได้ เคยเย็บเสื้อตัวอย่างมาก่อน และมีเทคนิคต่างๆ ที่ดัดแปลงในงานจริงได้ดี สามารถอ่านแพทเทิร์นได้ หากเคยเย็บงานหน้าร้านมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จัดอะไหล่ รับสินค้าเข้า - ออก ประสานลูกค้าหน้าร้าน เปิดบิลขาย ตอบเพจลูกค้าประสานงานลูกค้าในเพจของบริษัท และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10000-13000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
-รับโทรศัพท์ - เปิดบิลขายให้ลูกค้า (ใช้ระบบ EXPRESS ) -นำเสนอสินค้าและข่าวสารใน LINE กลุ่มร้านค้าตัวแทนบริษัท -ติดตามงานและประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของตนเอง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
1.วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท 2.ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย 4.รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อผู้บริหาร 5.สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้บริหาร 6.มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ฝ่ายต่างๆ ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง 7.อื่นๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามประสบการณ์
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
1. เชื่อมตามแบบ ประกอบเหล็ก โลหะ ตามแบบที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 2.ติดตั้งงานประกอบเหล็กและงานเชื่อมเหล็ก 3.เชื่อมไฟฟ้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
-เดินสายไฟฟ้า -ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า -ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า -วางระบบวงจรไฟฟ้า -แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้า -การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
-ดูแลรับผิดชอบ สต็อกสินค้ารับเข้า,การเบิก จ่าย -จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ภายในคลังสินค้า -เช็คสต็อกสินค้าคงเหลือ -จัดเรียงคิวการส่งสินค้า -รับผิดชอบหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.