งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
- รับผิดชอบเป้าหมายของสาขากรุงเทพ (Bigproject) ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร - ปล่อยสินเชื่อที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์ - วางแผนการตลาด /โฆษณาประชาสัมพันธ์ /ออกพบลูกค้า - บริหารทีมงานสาขา
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000-30,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ - รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ /
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : ชุมแพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 12,000 + คอมมิชชั่น
วันที่ : 8 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ติดตามหนี้ต้นสัญญาเพื่อให้สาขาสามารถทำยอดเก็บได้ตามเป้าหมาย 3. ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแผนของสาขา 4. จัดทำเอกสาร
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด ลำปาง   เขต : เมืองลำปาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11000
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามเป้าหมาย 2. ติดตามหนี้ต้นสัญญาเพื่อให้สาขาสามารถทำยอดเก็บได้ตามเป้าหมาย 3. ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแผนของสาขา 4. จัดทำธุรกรรมเอกสารในกา
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ   เขต : เมืองชัยภูมิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11000
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามเป้าหมาย 2. ติดตามหนี้ต้นสัญญาเพื่อให้สาขาสามารถทำยอดเก็บได้ตามเป้าหมาย 3. ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแผนของสาขา 4. จัดทำเอกสารธุรกรรมการจ
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด พะเยา   เขต : เมืองพะเยา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 11000
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามเป้าหมาย 3. ติดตามหนี้ต้นสัญญาเพื่อให้สาขาสามารถทำยอดเก็บได้ตามเป้าหมาย 4. ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแผนของสาขา 5. จัดทำธุรกรรมเอกสารในกา
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามที่องค์กรกำหนดเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร 2. วิเคราะห์และพิจารณาการจัดสินเชื่อที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามนโยบายที่องค์กรตั้งไว้ 3. ติดตามหนี้
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000 +คอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ติดตามหนี้ต้นสัญญาเพื่อให้สาขาสามารถทำยอดเก็บได้ตามเป้าหมาย 3. ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแผนของสาขา 4. จัดทำเอกสาร
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000 +คอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามที่องค์กรกำหนดเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร 2. วิเคราะห์และพิจารณาการจัดสินเชื่อที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามนโยบายที่องค์กรตั้งไว้ 3. ติดตามหนี้
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000 +คอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
-บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร -บริหารทีมงานสาขาให้ดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมกับฝ่ายสินเชื่อ -วางแผนการขาย -การจัดการทั่วไป
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 16000-20000 บาท ขี้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
-ช่วยเหลือพนักงานเร่งรัดในติดต่อเจรจาลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษาในการโทรและการนัดชำระ -ตอบข้อสงสัยลูกค้าเกี่ยวกับการชำระค่างวด และข้อสงสัยต่างๆ -คิด DUE ประจำวัน -ทำการ์ดยึด
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000 +คอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช็ค B/L ตรวจสอบ เอกสาร ลายเซ็นต์ ในชุดสัญญา โทรสอบถามข้อมูล ยืนยันตัวตน ผู้ใช้ผู้ค้ำ วิเคราะห์เคสทำการพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อ
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11000
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.