ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
1) งานดูแลอาคารสถานที่ โครงสร้างอาคารศูนย์การค้า 2) งานดูแลระบบแอร์ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบการทำงานของเครื่องจักร 3) งานซ่อมบำรุงต่างๆในส่วนของร้านค้า,ศูนย์การค้า แก้ปัญหาและติดตามงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ 4) งานติดตั้งป้ายสื่อโฆษณาภายในและภายนอกสถานที่ 5) ประสานงานและควบคุมดูแลการส่งมอบพื้นที่ 6) ดูแลและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนสวนให้สามารถทำงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารศูนย์การค้า
บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : หางดง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11,000 +++
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
-ดูแลสินค้า และร้านค้าให้พร้อมต้อนรับลูกค้า -คอยให้บริการลูกค้าภายในร้านค้า -งานเอกสารการขายทั่วไป
บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : หางดง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500 +++
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
-ออกเเบบสื่อต่างภายในบริษัท -การเจาะกลุ่มเป้าหมายในการยิ่งแอดทางสื่อออนไลน์ -ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการลง โฆษณาประชาสัมพันธ์ -ติดต่อประสานงานกับสื่อ -ออกแบบ Template ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ และตรงความต้องการของบริษัท -สำรวจการตลาด วิเคราะห์สินค้า วิเคราะห์คู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย
บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
- ที่ทำงานหลักอยู่ที่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปฏิบัติงานในโซนภาคเหนือหลายจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, แพร่,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก เป็นต้น - ปฏิบัติงานตรวจสอบตาที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ - จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : สันทราย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท มายจักรยาน จำกัด
- สร้างยอดขาย - รับผิดชอบเป้าการขาย - คุม Pc ห้าง - จัดหา Pc - เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
บริษัท มายจักรยาน จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000-60,000 บาท/เดือน
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
นักศึกษาฝึกงาน (กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี) ตำแหน่ง Content Creator - ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ในโซเชียลมีเดีย - มีความคิดสร้างสรรค์ ในการหาไอเดียใหม่ๆเสมอ - เขียนบทความ / แคปชั่น ลงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ - ทำการตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นๆ ได้ - สามารถใช้โปรแกรม Canva/Lightroom ได้ - มีความเข้าใจ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
-วางแผนควบคุมร้านสาขาทุกส่วนงาน -วางแผนควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชา -รักษามาตรฐานสินค้าและบริการ ดูแลสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า -ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน เช่น ความสะอาดภายในห้องครัว ตรวจความเรียบร้อย ของวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้าน รวมทั้งงานระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมกับการใช้งานอยู่ -เป็นผู้วางระบบสินค้าคงคลังในสาขา ทำการตรวจสอบเบิกสินค้า / สั่งซื้อ (ก่อนส่งใบเบิกไปยังแผนกจัดซื้อ) -ทำการตรวจสอบการสั่งซื้ออาหารสดจากแผนกจัดซื้อตามที่บริษัทฯ กำหนดให้
บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
1. วางแผนการขายและควบคุมต้นทุน (Budgeting and Cost Control) 2. ดูแลและจัดการร้านให้เรียบร้อย และให้เกิดผลกำไรพร้อมทั้งรักษามาตรฐานการบริการ ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน เช่น ความสะอาดภายในห้องครัว ตรวจความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้าน 3. วางแผนปฏิบัติการในร้าน (Operational) เช่น เป็นผู้วางระบบสินค้าคงคลังในสาขา • ทำการตรวจสอบเบิกสินค้า / สั่งซื้อ (ก่อนส่งใบเบิกไปยังแผนกจัดซื้อ) • ทำการตรวจสอบการสั่งซื้ออาหารสดจากแผนกจัดซื้อตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ • สรุปยอ
บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
1. วางแผนการขายและควบคุมต้นทุน (Budgeting and Cost Control) 2. ดูแลและจัดการร้านให้เรียบร้อย และให้เกิดผลกำไรพร้อมทั้งรักษามาตรฐานการบริการ ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน เช่น ความสะอาดภายในห้องครัว ตรวจความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้าน 3. วางแผนปฏิบัติการในร้าน (Operational) เช่น เป็นผู้วางระบบสินค้าคงคลังในสาขา • ทำการตรวจสอบเบิกสินค้า / สั่งซื้อ (ก่อนส่งใบเบิกไปยังแผนกจัดซื้อ) • ทำการตรวจสอบการสั่งซื้ออาหารสดจากแผนกจัดซื้อตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ • สรุปยอ
บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอยู่เสมอ - ดูแล / จัดเก็บสินค้าของบริษัท เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + OT สำหรับตำแหน่งงานนี้สนใจสมัครกรุณาติดต่อวัน จ - ศ เวลา 09.30-17.30 น. ติดต่อกับฝ่ายบุคคลโดยตรงผ่านทางไลน์ - คุณกิ๊ก 080-063-1160 Line : 0800631160 - คุณมอส 082-328-8811 Line : 0823288811
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 247 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 25 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา Jobth.com หางาน สมัครงาน กว่า 10,000 ตำแหน่ง Update ทุกวัน

หางาน สมัครงาน > จังหวัด เชียงใหม่ > ทุกเขต
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.