งาน บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
สามารถควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า สื่อสาร สำหรับอาคารสูง ควบคุมช่าง ผู้รับเหมา ถอดแบบสั่งของประมาณงานลดงานเพิ่ม ทำแผนงานได้เป็นอย่างดี
บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
-ถอดแบบสั่งของ ที่ต้องใช้ในโครงการ -ทำแผนงานได้เป็นอย่างดี -เคลียร์แบบ และแก้ไขแบบตามหน้างานจริง -ควบคุมงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และอื่นๆ
บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
1.รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บเอกสารของโครงการฯ ณ หน่วยงานก่อสร้าง เช่น เอกสารขอจัดซื้อ เอกสารภายใน และ เอกสารรายงานต่างๆ 2.รับผิดชอบการจัดหมวดหมู่ของงานเอกสาร จัดระบบเอกสารเข้า-ออก และพิมพ์เอกสารอื่นๆ 3.เอกสารการประชุมหน่วยงานและที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำเอกสารขอจัดซื้อ อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง 5.ประสานงานกับคู่ค้า Supplier และผู้รับเหมาช่วงในการเข้าทำงาน รับส่งวัสดุ 6.ตรวยสอบรายการรับวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้างให้ตรงตามเอกสาร PO 7.ประสานงานกับฝ่ายทรัพย์ยากรบุคคล การเงิน จัดซื้อ ของสำนั
บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
1.สรรหาสินค้า และบริการตามความต้องการของผู้ใช้ พร้อมเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง และวิเคราะห์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 2.ลดต้นทุนของบริษัทฯ โดยยังคงคุณภาพและปริมาณให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 3.ประสานงานออกเอกสารสั่งซื้อ รวมถึงติดตามสินค้าให้ถูกต้องตามรูปแบบ, ปริมาณ และเวลา ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.ประสานงานกับผู้ขายในการสั่งซื้อ/ การรับสินค้า/ การเปลี่ยนสินค้า/ การคืนสินค้า และติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตามเวลาที่กำหนด
บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
- ดูแลงานซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสายไฟ Maintenance และซ่อมบำรุงสายไฟ ตู้ไฟ และระบบต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้า มีสามารถด้านเดินไฟอาคารได้ - ควบคุมดูแลงานตามไซส์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.