ประกาศรับสมัครงาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- มุ่งเน้นการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เกี่ยวกับบัตรอิออนและประกันประเภทต่างๆ - เป็นทีมงานของสาขาในการทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดและเป็นไปตามนโยบายของสาขาและบริษัท - ม
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- ให้บริการลูกค้าทางด้านธุรกรรม และแนะนำสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา - นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เกี่ยวกับบัตรอิออนและประกันประเภทต่างๆ - ตรวจสอบค
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- ให้บริการลูกค้าทางด้านธุรกรรม และแนะนำสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา - นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เกี่ยวกับบัตรอิออนและประกันประเภทต่างๆ - ตรวจสอบค
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- ให้บริการลูกค้าทางด้านธุรกรรม และแนะนำสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา - นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เกี่ยวกับบัตรอิออนและประกันประเภทต่างๆ - ตรวจสอบค
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามา สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิต และบัตรสมาชิกให้กับลูกค้า - ทำงานหน้าคอ
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : N/A   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
•นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบัตรอิออนให้กับลูกค้า •แนะนำข้อมูลสิทธิประโยชน์และบริการให้กับลูกค้า •ออกบูธประชาสัมพันธ์บัตรอิออนตามพื้นที่ต่างๆ
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอ
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- แนะนำข้อมูลให้กับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออนและสิทธิประโยชน์ของบัตรแต่ละประเภทต่างๆ - นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เกี่ยวกับบัตรอิออนและประกันประเภทต่างๆ - ออกบูธประชาส
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
•นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบัตรอิออนให้กับลูกค้า •แนะนำข้อมูลสิทธิประโยชน์และบริการให้กับลูกค้า •ออกบูธประชาสัมพันธ์บัตรอิออนตามพื้นที่ต่างๆ
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- แนะนำข้อมูลให้กับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออนและสิทธิประโยชน์ของบัตรแต่ละประเภทต่างๆ - นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เกี่ยวกับบัตรอิออนและประกันประเภทต่างๆ - ออกบูธประชาส
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - แนะนำให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน - แนะนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบัตรอิออนให้กับลูกค้า - ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้า
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด อ่างทอง   เขต : เมืองอ่างทอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - แนะนำให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน - แนะนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบัตรอิออนให้กับลูกค้า - ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้า
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีทุจริตภายในและกรณีทุจริตภายนอก - รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการร้องขอ - ดำเนินการระงับความเสียหาย ตรวจสอบข
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N\A
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ บัตรเครดิตอิออน และประกันให้ลูกค้า - แนะนำสิทธิประโยชน์และบริการให้ลูกค้า - ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของอิออน ตามพื้นที่ต่างๆ
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : กระนวน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1. ทำการ Monitoring สถานะการทางานของระบบต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2. รับแจ้งและแก้ไขปัญหา (Call center & Helpdesk support) เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน hardware, software, application 3. การ Setup & Config อุป
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบัตรอิออนให้กับลูกค้า - แนะนำข้อมูลสิทธิประโยชน์และบริการให้ก้บลูกค้า - ออกบูธประชาสัมพันธ์บัตรอิออนตามพื้นที่ต่างๆ
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบัตรอิออนให้กับลูกค้า - แนะนำข้อมูลสิทธิประโยชน์และบริการให้ก้บลูกค้า - ออกบูธประชาสัมพันธ์บัตรอิออนตามพื้นที่ต่างๆ
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1. ถ่ายเอกสารและจัดเรียงเอกสารของฝ่ายกฏหมาย 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกค่าใช้จ่าย 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1. โทรติดต่อลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต/บัตรสมาชิกเพื่อยืนยันข้อมูลในใบสมัครและติดตามเอกสารประกอบการสมัครสำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านทางเวปไซด์ 2. การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัต
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.