งานบริการงานขาย 1.1 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอะไหล่อุปกรณ์ทำความเย็น สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องจักร 1.2 ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย 1.3 ติดต่อลูกค้าใหม่
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1. ดูแลและควบคุมการดำเนินงานพัฒนา การทดสอบ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดและเวลา 2. ออกแบบฟังก์ชันการทำงานและเลือกอุปกรณ์เพื่อให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธ
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1. ทบทวนตรวจสอบการปิดต้นทุนการผลิต พร้อมวิเคราะห์ เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชาสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล 2. ทบทวนรายงานต้นทุน งบประมาณต้นทุนการผลิต เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชาและผู้บริห
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000 - 20,000
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1.ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประชาสัมพันธ์องค์กรและตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก 2.วิ่งวางสเปคสินค้าของบริษัทกับกลุ่มลูกค้าประเภทลูกค้าโครงการ 3.ค้นหารายชื่อลูกค้าใหม่จาก
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1.วางแผนการเข้าพบ ลูกค้าเก่า-ใหม่ เพื่อหาข้อมูลของโครงการ และนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า 2.นำเสนอสินค้า Honeywell กลุ่ม Building Automation System ให้กับลูกค้า 3.ศึกษาข้อมูลสินค้าของบริษัท วิเคราะห์จุดอ่
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1.เขียนแบบ 2.จัดทำรายละเอียดของแบบ (Shop Drawing) ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้แบบมีความถูกต้อง 4.วิเคราะห์แบบการก่อสร้างในเชิงเทคนิค 5.บริห
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1.งานด้านการขาย 1.1 วางแผนการออกพบลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 1.2 ศึกษาข้อมูลสินค้า ให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำกับลูกค้า 1.
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
งานด้านการพัฒนา 1.1 ศึกษาความต้องการของตลาด RHVAC พร้อมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แนวคิดทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสในการขายให้กับบริษัท 1.2 ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าม
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20000+
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
งานด้านการขาย - เสนอขายสินค้า พร้อมติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้า ให้ได้ยอดขายตามที่บริษัทกำหนด - ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า พร้อมทั้งให้ส่วนลดตามเงื่อนไขของบริษัท - รั
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
งานด้านการขาย 1.1 นำเสนอสินค้าประเภออะไหล่แอร์ คอมเพรสเซอร์ ท่อทองแดง เครื่องมือติดตั้งแอร์ ยางหุ้มและสินค้าอื่น ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคาร บริษัทพลังงาน และอื่น
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
งานด้านการจัดซื้อ วัตถุดิบ,สินค้า,อะไหล่ ,วัสดุ,สิ่งของ,เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 1.ประสานงาน ติดต่อระหว่างแผนกขาย ผลิต และบริการกับผู้ขาย 2.จัดหาสินค้าและราคา วัตถุดิบ,สินค้า,อะไหล
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
งานด้าน Programming 1. ออกแบบและพัฒนา Mobile Application บน iOS และ Android 2. ออกแบบและพัฒนา Web Application ทั้ง Front end และ Back end 3. ปรับปรุง ทดสอบ แก้ไข bug และพัฒนาเพิ่ม featureใหม่ๆ
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1.ทำการตลาดผ่าน Social Networkช่องทางต่างๆ เช่น Facebook,Twitter,Lazada,Online Shopping Website ต่างๆ ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ 2.วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางOnline / Social Media เพื่อสร้างยอดขาย
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
งานด้านการขาย - ศึกษาข้อมูลสินค้าและให้คำปรึกษากับลูกค้าพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขทางโทรศัพท์และ E-mail - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - ทำใบเสนอราคาและให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ติดตามกา
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานเชื่อมอาร์กอน ตู้เหล็ก ตู้สวิตซ์บอร์ด -เชื่อมชิ้นงานตามคู่มือการผลิตที่กำหนดมาตราฐานและตำแหน่งการเชื่อมอย่างถูกต้อง -ดูแลรักษาเครื่องมือ/
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,500 - 11,000
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1.ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมและปฏิบัติงานตามแผนงานผลิต 2.ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือช่างสำหรับปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 3.ดูแลควา
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1. ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าประจำวันจากคลังสินค้า 2. ตรวจรับสินค้า 3. เคลื่อนย้ายสินค้าสู่ลานจัดส่ง 4. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสาร 5. บันทึกข้อมูลสินค้าลงเอกสารขนส่ง 6. ตรวจเช
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
งานด้านเตรียมสินค้า 1.1 เบิกสินค้าจากคลังสินค้า 1.2 เคลื่อนย้ายสินค้าสู่ลานจัดส่ง 1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสาร งานด้านจัดสินค้าขึ้นรถ 2.1 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในรถขนส่
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
- เสนอขายสินค้าให้ลูกค้า และทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - มีความกระตือรือร้นในการขายสินค้า และออกพบลุกค้า และ- - วางแผนพร้อมนำเสนอรายละเอียดการออกพบลูกค้าทุกสัปดาห์ - รู้จัก created ง
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
- เบิกสินค้าให้ตรงตามเอกสารใบเบิก - ตรวจและรับสินค้าเข้าให้ตรงตามเอกสาร - แพ็คสินค้าส่งไปรษณีย์ - แยกชิ้นส่วนและประกอบพร้อมบรรจุสินค้าลงกล่องเพื่อขาย - ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสิ
บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.