งานด้านการพัฒนา 1.1 ศึกษาความต้องการของตลาด RHVAC พร้อมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แนวคิดทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสในการขายให้กับบริษัท 1.2 ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าม
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20000+
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
งานบริการงานขาย 1.1 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอะไหล่อุปกรณ์ทำความเย็น สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องจักร 1.2 ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย 1.3 ติดต่อลูกค้าใหม่
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
1.ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประชาสัมพันธ์องค์กรและตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก 2.วิ่งวางสเปคสินค้าของบริษัทกับกลุ่มลูกค้าประเภทลูกค้าโครงการ 3.ค้นหารายชื่อลูกค้าใหม่จาก
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
1.ดูแล แก้ไขและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัท โดยใช้ระบบ Magento และ wordpress หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.วางแผน ปรับแต่งและใช้งานระบบ CMS, WordPress, HTML, PHP ในการเขียนเว็บไซต์ สร้าง Landing Page เว็บไซต์เองไ
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
งานด้านสรรหา 1. ควบคุมอัตรากำลังคน หาช่องทางการสรรหา เช่น ออกบูธ website สำนักจัดหางาน ฯลฯ 2. นัดสัมภาษณ์งาน และคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม JD 3. บันทึกข้อมูลใบสมัครงานที่ได้รับการ
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
1. ทบทวนตรวจสอบการปิดต้นทุนการผลิต พร้อมวิเคราะห์ เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชาสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล 2. ทบทวนรายงานต้นทุน งบประมาณต้นทุนการผลิต เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชาและผู้บริห
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000 - 20,000
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
งานด้านการขาย - ศึกษาข้อมูลสินค้าและให้คำปรึกษากับลูกค้าพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขทางโทรศัพท์และ E-mail - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - ทำใบเสนอราคาและให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ติ
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
งานด้านการขาย - เสนอขายสินค้า พร้อมติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้า ให้ได้ยอดขายตามที่บริษัทกำหนด - ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า พร้อมทั้งให้ส่วนลดตามเงื่อนไขของบริษัท - รั
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
1. ออกแบบและเขียนแบบงานประกอบรถห้องเย็น (Insulated Truck Body & Refrigeration Unit) 2. คำนวนวิเคราะห์ขนาดและความแข็งแรงของโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ 3. จัดทำ Shop Drawing ให้มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับงาน assembly 4. ดำเน
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
1.คีย์ใบสั่งขาย เขียนใบสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อกเพื่อขาย 2.จัดทำใบเสนอราคา 3.เช็คสินค้าคงคลัง และสินค้าที่สั่งเข้ามาใหม่ 4.จัดทำเอกสารหรือไฟล์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.นำสินค
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
1.ทำการตลาดผ่าน Social Networkช่องทางต่างๆ เช่น Facebook,Twitter,Lazada,Online Shopping Website ต่างๆ ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ 2.วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางOnline / Social Media เพื่อสร้างยอดขาย
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
งานด้านการตลาด 1.1 เสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เปิดบิล ผ่านเว็บไซต์บริษัท 1.2 ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รับ - ตอบอีเมล ส่งสินค้าให้กับลูกค้า 1.3 อัพเดทสินค้าและโพสต์สินค้าลงเว็บ
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
งานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ 1.1 ประสานงานกับSupplier เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ 1.2 ประสานงานจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหาแนวทางแก้ไข 1.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีข
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
งานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ 1.1 ประสานงานกับSupplier เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ 1.2 ประสานงานจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหาแนวทางแก้ไข 1.3 สร้างภาพ
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.