งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
เลื่อยไม้ยางพาราแปรรูป เลื่อยไม้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ,ปรับแก้ไขไม้ยางแปรรูปที่ไม่ได้มาตราฐาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : จำนวนหลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เหมาตามฟุต
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ควบคุมและจัดทำรายงานไม้เข้า - ออก จากเตาอบ 2. การตรวจเช็คไม้ก่อนออกจากเตาอบว่าความชื้น ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดหรือไม่ 3. ควบคุมอุณภูมิความชื้นในเตาอบ ให้ได้ตามาตราฐานที่กำหนด 4.จัดทำรายงาน PM เครื่องจักร อุปกรณ์เตาอบประจำวัน 5.จัดทำรายงานบันทึกอุณภูมิความชื้นในห้องอบ ให้ได้มาตราฐานการอบและตรวจเช็คการหมุนของมอเตอร์ประจำวัน 6.ตรวจเช็คอุณหภูมิความชื้นไม้ประจำวัน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ควบคุมการคัดคุณภาพไม้หลังจากการอัดน้ำยา 2.ตรวจนับจำนวนไม้ พร้อมออกบิลตรวจนับไม้ 3.สุ่มวัดขนาดไม้ลูกค้าทุกราย 4.ควบคุมการทำงานของพนักงานจัดเรียงไม้ให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ไม้ระแนงตรง 5.ตรวจรับบิลไม้ลูกค้า รายงานเสลไม้เกรดลูกค้ามาถึงโรงงาน 6.ออกบิลค่าแรงพนักงานเหมาเรียงไม้ 7. เก็บรวบรวมบิล/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ปฎิบัติงานสำนักงาน ด้านเอกสาร ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1.ขับรถแม็คโครรับรากไม้จากลูกค้า 2.คีบรากไม้ใส่รถบรรทุกสิบล้อ 3.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่หัวหน้างานมอบหมายให้รับผิดชอบ 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายวัน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ขับรถโฟล์คลิฟท์ในโรงงาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
-เซ็นรับบิลใบรับเชื้อเพลิง -ขับรถโฟล์คลิฟท์รับปีกไม้จากลูกค้า -ขับรถบรรทุก 6,10 ล้อ -ขับรถแม็คโครได้ -ดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็คเบื้องต้นของตัวเครื่องจักรและรถทุกชนิดที่ใช้งาน -ขับรถบรรทุกสิบล้อ บรรทุกวัตถุดิบจากลานรับวัตถุดิบมายังหน้าแลมป์ -เก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : (รายวัน)
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
สุ่มตรวจสอบคุณภาพไม้หลังจากการเลื่อย
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
รับผิดชอบขับรถคีบไม้ท่อนยางพาราป้อนเข้าสู่การผลิตและคัดแยกตรวจไม้ท่อนเพื่อคืนลูกค้า
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ตรวจสอบคุณภาพไม้ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต 2. สุ่มตรวจขนาดไม้ คุณภาพไม้ การอัดน้ำยา การเรียง คลังสินค้า 3. สุ่มตรวจคุณภาพไม้ท่อนในลานทั้งของ APK และบริษัทในเครือ
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1.สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA,C#.C++,NET(อย่างใดอย่างหนึ่ง)และใช้ PHP.HTML,CSS,JAVASCRIPT ได้ 2.มีความรู้และความสามารถในด้าน Database และจัดการฐานข้อมูลได้เช่น Mysql Server เป็นต้น 3.เก็บ Rrquirement สามารถวิเคราะห์ระบบที่ได้รับมอบหมายได้ 4.ดูแลระบบภายในระบบบริษัทและพัฒนาระบบและให้คำแนะนำกับ USER และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบได้
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
เลื่อยไม้ยางพาราแปรรูป ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 30 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายเหมา
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. แก้ไข ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ IT ประจำโรงงานและสาขา 2. ดูแลระบบ Network ในโรงงานและสาขา 3. ดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูล 4. Support ระบบต่างๆในโรงงาน 5.ดูแลระบบ E- MAILL,ระบบโทรศัพท์ภายใน 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไป ในโรงงาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : นาทวี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1.ดูแลงานด้านบัญชี ตรวจสอบใบสำคัญทั้วไป ใบสำคัญจ่ายเงิน ใบสำคัญรับเงิน 2.ตรวจสอบรายการและกระทบยอดบัญชีแยกประเภทได้แก่บัญชีธนาคาร ,ลูกหนี้,เจ้าหน้าที่และอื่นๆ 3.ตรวจสอบรายการตรวจนับเป็นเงินสด,ใบสำคัญเบิกเงินสดย่อย 4.จัดเตรียมข้อมูลบัญชีส่งผู้บริหารและธนาคาร ผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย 5. จัดทำงบการเงินประจำเดือน 6. ตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ ,งานโครงการ,บัตรสินทรัพย์์,ค่าเสื่อมราคา
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : นาทวี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลรายงานการรับ- เข้าออกไม้ท่อน 2. ติดตามลูกค้าให้มาส่งไม้ท่อนให้ได้ปริมาณที่สม่ำเสมอไม่ขาดช่วง 3.ตรวจเช็คขนาดไม้ท่อนของลูกค้าที่มาส่งได้มาตรฐานตามที่โรงงานกำหนด 4.การจัดทำรายงาน รายวัน ,สัปดาห์และประจำเดือน 5.ตรวจเช็คและคัดแยกไม้ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ซ่อมแก้ไข ใบเลื่อยให้พร้อมใช้งาน 2. ดูแล,เบิกใบเลื่อยให้เพียงพอกับการผลิต 3.เบิกอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการเจียร์เลื่อย ,ลับคมใบเลื่อยให้เพียงพอต่อการผลิตในแต่ละวัน พร้อมใช้งาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1.ปฎิบัติซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามคำสั่งของหัวหน้าแผนก 2.ตรวจรับใบแจ้งซ่อม 3.ดูแลความสะอาดของพื้นที่ทำงาน 4.ดูแลงาน PM ประจำวันและประจำเดือน ของเครื่องจักรบางส่วน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : นาทวี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
- ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด - ลักษณะงาน งานทำความสะอาดทั่วไป - อื่น ๆ ตามหน้างาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.