งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
เลื่อยไม้ยางพาราแปรรูป เลื่อยไม้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ,ปรับแก้ไขไม้ยางแปรรูปที่ไม่ได้มาตราฐาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : จำนวนหลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เหมาตามฟุต
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ควบคุมพนักงานเข้าไม้จัดเรียงบนรางให้เป็นก้อน 2.ควบคุมกระบวนการอัดน้ำยาทั้งหมดไปตามที่ PM กำหนด 3. บันทึกเวลาการใช้อัดน้ำยา การเบิกน้ำยา การผสมน้ำยา 4.การควบคุมการทำงานของพนั
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ควบคุมการคัดคุณภาพไม้หลังจากการอัดน้ำยา 2.ตรวจนับจำนวนไม้ พร้อมออกบิลตรวจนับไม้ 3.สุ่มวัดขนาดไม้ลูกค้าทุกราย 4.ควบคุมการทำงานของพนักงานจัดเรียงไม้ให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ไม้
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ปฎิบัติงานสำนักงาน ด้านเอกสาร ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
-เซ็นรับบิลใบรับเชื้อเพลิง -ขับรถโฟล์คลิฟท์รับปีกไม้จากลูกค้า -ขับรถบรรทุก 6,10 ล้อ -ดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็คเบื้องต้นของตัวเครื่องจักรและรถทุกชนิดที่ใช้งาน -ขับรถบรรทุกสิบล้อ บ
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : (รายวัน)
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ขับรถตัก -ขับเคลนคีบไม้ -ขับรถบรรทุก 10 ล้อ -ดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็คเบื้องต้นของตัวเครื่องจักรและรถทุกชนิดที่ใช้งาน -ทำความสะอาดระบบลำเลียงเชื้อเพลิงตลอดจนเครื่องจักรในไลน์ผล
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1.ขับรถแม็คโครรับรากไม้จากลูกค้า 2.คีบรากไม้ใส่รถบรรทุกสิบล้อ 3.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่หัวหน้างานมอบหมายให้รับผิดชอบ 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายวัน
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
- ปฎิบัติงานช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ในโรงงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ขับรถโฟล์คลิฟท์ในโรงงาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
สุ่มตรวจสอบคุณภาพไม้หลังจากการเลื่อย
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ตรวจสอบสภาพเครื่งอจักรและระบบไฟฟ้า 3. ดูแลสภาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สตูล   เขต : เมืองสตูล
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ปฎิบัติงาน ร้านสวัสดิการบริษัทฯ หน้าที่ชงน้ำขายพนักงานในโรงงาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ปฎิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 1. ดูแลงานต่างด้าว 2. ดูแลงานด้านสรรหา
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
รับผิดชอบขับรถคีบไม้ท่อนยางพาราป้อนเข้าสู่การผลิตและคัดแยกตรวจไม้ท่อนเพื่อคืนลูกค้า
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
รับผิดชอบงาน ทำความสะอาดออฟฟิต ห้องประชุม,ห้องครัว ห้องน้ำและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. แก้ไขและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ IT ประจำโรงงานและสาขา 2.ดูแลระบบ NETWORK ในโรงงาน 3. ดูแลการจัดเก็บข้อมูล 4.SUPPORT ระบบต่างๆในโรงงาน ดูแลระบบ E- MAILL 5.ระบบโทรศัพท์
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ตรวจสอบคุณภาพไม้ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต 2. สุ่มตรวจขนาดไม้ คุณภาพไม้ การอัดน้ำยา การเรียง คลังสินค้า 3. สุ่มตรวจคุณภาพไม้ท่อนในลานทั้งของ APK และบริษัทในเครือ
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. งานสรรหาและว่าจ้าง ควบคุมแนะนำ ตรวจสอบกระบวนการสรรหา สัมภาษณ์งานและการคัดเลือก 2.งานพัฒนาบุคลากร กำหนดแบบสำรวจความต้องการ ความจำเป็นในการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในแ
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. สรุปชุดการมาทำงานเพื่อนำมาวางแผนการผลิต 2.ติดต่องานประจำวัน/สัปดาห์/เดือนและสรุปรายงานงบ 3.ทำรายงานวิเคาาะห์กำไรขาดทุน(ข้อมูลรายโต๊ะเลื่อย)รายได้รวมต่อวันเพื่อปรับปรุงและว
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.