งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ตรวจรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ -จัดเตรียมและจัดเก็บรถยน์ที่รับมา เข้าพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ -จัดเตรียมรถเพื่อเข้าการประมูล -บันทึกข้อมูลรถที่รับ เข้าระบบ ERP -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ตรวจรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ -จัดเตรียมและจัดเก็บรถยน์ที่รับมา เข้าพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ -จัดเตรียมรถเพื่อเข้าการประมูล -บันทึกข้อมูลรถที่รับ เข้าระบบ ERP -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-การรับชำระเงิน, จ่ายเงิน -แลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน -ออกเอกสารสัญญาการประมูล ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ถูกต้องครบถ้วนในเวลาที่กำหนด
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ดูแลประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขาย -หาผู้ขายรายใหม่ หรือผู้ขายที่เคยใช้บริการแต่ห่างหายไป -หาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น -วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อนำเสนอบริษัทและผลักดันผู้ขาย -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -งานอื่ๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ -บันทึกข้อมูลข้อเข้าระบบ ERP -ดูแลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ -บันทึกข้อมูลรถตรวจสภาพเข้าระบบ -ประเมินราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อออกเกรดได้ถูกต้อแม่นยำ -ตรวจสำเนาและราคาถูกต้องตรงกับใบจัดรายการ -ระบุราคาประเมินได้ไกล้เคียงกับสภาพตัวรถจริง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000-18,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ -บันทึกข้อมูลรถตรวจสภาพเข้าระบบ -ประเมินราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อออกเกรดได้ถูกต้อแม่นยำ -ตรวจสำเนาและราคาถูกต้องตรงกับใบจัดรายการ -ระบุราคาประเมินได้ไกล้เคียงกับสภาพตัวรถจริง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000-18,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ -บันทึกข้อมูลรถตรวจสภาพเข้าระบบ -ประเมินราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อออกเกรดได้ถูกต้อแม่นยำ -ตรวจสำเนาและราคาถูกต้องตรงกับใบจัดรายการ -ระบุราคาประเมินได้ไกล้เคียงกับสภาพตัวรถจริง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000-18,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-รับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินการประมูลด้วยความตรงไปตรงมา เป็นกลาง โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ตั้งแต่เริ่มจนจบ -รับผิดชอบการประมูลที่สำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ ที่มีการจัดประมูลของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วง -ก่อนเริ่มการประมูล ต้องตรวจสอบความพร้อม ของระบบประมูล (ระบบ E-Auction) จนท.หน้างาน ว่ามีความพร้อมหรือไม่ -เริ่มประมูล ในแต่ละรอบการประมูล ตรงต่อเวลากำหนด -ประกาศอธิบาย รายละเอียดขั้นตอนในการเข้าร่วมประมูล (การลงทะเบียน,วิธีการประมูล กฎ กติกาเงื่อนไขในการเข้าร่วมประมูล -ประกาศ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ต้อนรับลูกค้า หรือแขกที่มาเยือน โดยการนำแขกไปยังห้องรับรอง จัดเสิร์ฟน้ำ หรืออาหารว่าง และตามบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพบ -จัดการรับ ส่งจดหมายหรือพัสดุ -ตอบรับโทรศัพท์และส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงานการดูแลสำนักงานและบริเวณต้อนรับให้ดูดีอยู่เสมอ -ดูแลความปลอดภัยเบื้องต้น เช่น การแลกบัตร หรือลงทะเบียนผู้เข้าเยี่ยมในบริษัท -ดูแลงานเอกสารเบื้องต้น เช่น การถ่ายเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร -จัดตารางการของห้องประชุม และดูแลห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน -ดูแล ประสานงานและจัดตารางการเดินทางของบุคลากร
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมติดตามและสั่งการเจ้าหน้าที่คลังสินค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายบริหารตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คลังสินค้าต่างจังหวัด ให้อยู่ในระเบียบ และ ขั้นตอนของ บริษัทฯ ประสานงานติดต่อ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการปฎิบัติงานทุกอย่างให้กับเจ้าหน้าที่คลังสินค้า -ตรวจสอบ และ จัดทำเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าประจำเดือน -ตรวจสอบ และ จัดทำเอกสารการเบิก เงินเดือน ค่าตรวจรับรถนอกเวลา ประจำเดือน ให้กับ บริษัทรักษาควา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-สนับสนุนงานคลังสินค้า การตรวจรับสินค้า นำเข้าสต๊อก และจัดเรียงสินค้าเข้าคลังตามระบบ -ตรวจสอบและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนด -ดูแลพื้นที่การทำงานให้มีความพร้อมและสะอาดอยู่เสมอ -สนับสนุนและรับผิดชอบงานตามหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสภาพรถยนต์ -บันทึกข้อมูลรถตรวจสภาพเข้าระบบ ERP -ตรวจระบบการทำงานรถยนต์ด้วยเครื่อง OBD -ตรวจสำเนาและราคาถูกต้องตรงกับใบจัดรายการ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000-18,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
- ประเมินราคารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อออกเกรดได้ถูกต้องแม่นยำ - ตรวจสำเนาและราคาถูกต้องตรงกับใบจัดรายการ - ระบุราคาประเมินได้ไกล้เคียงกับสภาพตัวรถจริง - ปฏิบัติงานนอกสถานที่เช่นสาขาต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000 บาท
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ทำความสะอาดรถยนต์ก่อนเข้าการประมูล -ดูดฝุ่นภายในรถ -แว็กซ์สีรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000-13000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ทำความสะอาดรถยนต์ก่อนเข้าการประมูล -แว็กซ์สีรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000-13000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน -วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน -วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง -ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงน -แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ตรวจรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ -จัดเตรียมและจัดเก็บรถยน์ที่รับมา เข้าพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ -จัดเตรียมรถเพื่อเข้าการประมูล -บันทึกข้อมูลรถที่รับ เข้าระบบ ERP -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ปฎิบัติตามและดูแลให้ผู้ขอใช้บริการของแผนกจัดซื้อ ปฎิบัติตามระเบียบวิธีปฎิบัติงานของแผนกจัดซื้อ เพื่อให้องค์กรและพนักงานมีระเบียบวิธีการปฎิบัติงานและการปฎิบัติงานที่ดี -จัดทำใบสั่งซื้อ ให้ถูกต้อง, มีคุณภาพ, ทันตามกำหนด, เงื่อนไขต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์การซื้อ และมีต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรและผู้ขอใช้บริการได้รับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์การซื้อ -จัดหาผู้จำหน่าย (Vendor) สินค้าและบริการ, ขึ้นทะเบียนผู้จำหน่าย (Vendor Register), ประเมินผู
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000-25000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.