ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
1.เปิดบิลขาย 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายนอก 3.ดูแล ฐานลูกค้าทั้งใหม่และเก่า 4.ทำรายงานการขายเสนอผู้บังคับบัญชา 5.จัดทำเอกสารวางบิล 6.จัดทำรายงานการสั่งซื้อประจำเดือน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.จัดทำรายงานการขายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 8.ส่ง-รับ E-Mail ตอบลูกค้า และหน่วยงานภายนอก 9.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมบรูณ์ และสำเร็จ เช่น การเก็บเงินค่าสินค้าล่วงหน้า
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
1.บันทึกค่าใช้จ่ายทั่วไป 2.ตรวจสอบเอกสารPAYMENT VORCHER 3.บันทึกจ่ายชำระหนี้ ค่าสินค้า และผ่านเช็คจ่าย 4. จัดทำรายงานเอกสารส่งบัญชี 5. ตรวจเช็ครายงานภาษีขาย , ภาษีซื้อ 6. จัดทำรายงานจ่ายเจ้าหนี้การค้า ส่งหัวหน้าทุกสิ้นเดือน 7. ตรวจสอบรายงานการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าประจำเดือน 8. ยื่น ภงด.3, 53, 30 9. จัดเก็บเอกสารใบสำคัญจ่าย 10. ทำ PAYMENT VORCHER การจ่ายเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 11. เช็คดิวครบชำระค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ยกเว้นเจ้าหนี้)และทำยื่นเอกสารเพื่อให้หัวหน้าอนุมัติทำเรื่องจ่าย 12. จัดพ
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
1. ดูแลเอกสารเกี่ยวกับรถขนส่ง เช่น จดทะเบียนนรถ ภาษี พรบ. ประกันภัย ขึ้นทะเบียนแท็งก์ และต่อวาระแท็งก์ 2. ดูแล GPS กล้องติดรถ 3. ควบคุมการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ 4. ติดต่อประกันภัย ติดต่อศูนย์ซ่อม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 5. บันทึกข้อมูล รายงานความคืบหน้าของเอกสารรถขนส่ง การใช้น้ำมัน 6. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
1. ขับรถรับส่ง ผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ 2. สามารถออกต่างจังหวัด และค้างคืนต่างจังหวัดได้ 3. ดูแลความสะอาดรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
1. ตรวจสอบรายการสินค้า ให้ตรงกับบิลที่จะจัดส่ง ก่อนขนขึ้นรถ 2. ขับรถ และเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายกับสินค้าระหว่างจัดส่ง 3. ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงเวลา และถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า 4. หมั่นคอยตรวจสอบ ทำความสะอาด และดูแลรักษารถขนส่งบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน 5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎระเบียบของบริษัทฯ ลูกค้า ทั้งในด้านความประพฤติ และการแต่งกาย 6. ปฏิบัติตัวต่อลูกค้าด้วยอัธยาศัยอันดี พูดจาสุภาพอ่อนน้อม แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 10,590 (ไม่รวมค่าเที่ยว และสวัสดิการอื่นๆ)
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
1. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย/ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจวัด เเละประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบเจอ 4. เสนอเเนะต่อนายจ้างเพื่อพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ 5. อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน/ จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 6. จัดซื้อ ดูแลสต็อกอุปกรณ์ safety 7. ดูแลระบบบริหารงานของแผนก ISO9001, 45001, 14
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.