งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ตรวจสอบ และพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง/ เปรียบเทียบราคา/ เจรจาต่อรอง ติดต่อซื้อขาย/ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง /ประสานงานกับหน้างงานตามไซด์งานต่างๆ
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งประสานงานกับผู้รับเหมาในการควบคุมการทำงานให้ได้ตามที่กำหนด • แนะนำ และดูแลควบคุมการดำเนินงานสร้าง ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้อกำหนด • จัดเต
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
• รับผิดชอบในการยกของหนัก และเครื่องจักรขนาดใหญ่ ในหน่วยงานโครงการรับเหมาก่อสร้าง • ตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ยกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน • ดำเนินการเกี่ยวกับงานยกให้สอ
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ , 400-600 /วัน
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- Assist the team in handling the instrument maintenances (PM/CdM/CM) program Trouble-shooting field instruments and control systems. - To prepare/review documents – drawings/specifications, PM-Schedules, Task-lists, BOM & other data as required for the implementation of the SAP PM-Module. - To overview project operations and site coordination works – prepare/review scope of work for sub-contractors who carryout instrument installation for any modification / CAPEX projects. - Support
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
พนักงานบัญชี 1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี 3. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ 4. สามารถใช้ Microsoft office (word excel etc.,) โปรแกรมทางบัญชี 5.มีความรับผิดชอบ มีคว
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1. อ่านแบบ และเจียร์ แต่ง ขึ้นรูปงาน ประกอบชิ้นงานตามแบบ งานท่อ งานโครงสร้าง งานแผ่น ในงานก่อสร้าง 2. คำนวนองศา คำนวณ Material 3. ประกอบและดูแบบงาน Structure, Tank, Pipe 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ , 400-900 /วัน
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1. ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ งานเชื่อมอลูมิเนียม งานเชื่อมสแตนเลสในงานก่อสร้าง 2. อ่านแบบ Structure, Tank, Pipe ได้ 3. เชื่อมได้ตามแบบ และตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. ใช้เครื่องมือช่างในงานเชื่อมได
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ , 400-900 /วัน
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1.ปฎิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่าง จัดเก็บอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ทำสี และทาสี รวมถึงการจัดเก็บชิ้นงานต่างๆ ในหน่วยงานโครงการก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ทำความสะอาดบริเวณหน้างาน 3.
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ , 350-500 /วัน
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1. รับนโยบายการบริหารงานจากระดับหัวหน้างานในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 2. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 3. วางแผนการรับวัตถุดิบ การก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพ
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
• รับผิดชอบเขียนแบบงานโครงสร้าง (70%), สถาปัตยกรรมของโครงการที่รับผิดชอบ • เขียนแบบ AB-Built Drawing ได้คล่อง • ทำแบบ นำเสนอ Present 3D, ตกแต่งภาพ • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆ ที่ได
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1. ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์ กระบะ แบคโฮ เครน เทรเลอร์ รถสิบล้อ หรือเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง 2. ใช้เครื่องมือช่างในงานซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง 3. ปฏิบัติงานสอดค
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ควบคุม งานโครงสร้าง สถาปัตย์ของโครงการที่รับผิดชอบ ร่วมกับผู้จัดการโครงการให้เป็นไปตามแผน และแบบ Shop drawing - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงสร
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1. รับนโยบายจากระดับหัวหน้างานมาวางแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำ ตรวจสอบ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารโครงการ เช่น รายการวัสดุที่ใช้งาน, เอกสาร RFI Memo, บันทึก
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1. ร่วมวางแผนงาน ควบคุมดูแลระบบ/ระเบียบความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานโครงการก่อสร้าง / ในระดับ Safety Manager สามารถวางแผนงานSafety Master Plan ในงานก่อสร้างไ
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1. บริหารงานด้านสรรหาบุคลากร 2. บริหารงานการจัดทำเอกสารข้อมูลค่าแรง เงินเดือนของพนักงานรายวัน-รายเดือน (หากมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมเงินเดือนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. งานด้า
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1.ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปในโครงการก่อสร้าง งานบัญชีโครงการ เช่น บัญชีเงินสดหน้างาน, ค่าแรงคนงาน เป็นต้น 2.จัดทำเอกสารคำขออนุมัติซื้อ (PR) และประสานงานสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในโครงกา
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1.ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ 2. ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์เบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสาร PR , PO และใบกำกับสินค้าโดยตรวจนับจำนวน 3.ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุStockคงเหลือ, ตัดจ่าย
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1. รับผิดชอบการทำ BOQ งานต้นไม้และงานสวน 2. จัดหาผู้จำหน่ายต้นไม้หรือไม้ประดับ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบราคา ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ 3. จัดหาผู้รับเหมางานต้นไม้ งานสวน รวมทั้งควบคุมแล
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
-จัดซื้อ วัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับ โครงการ ก่อสร้าง -จัดจ้างผู้รับเหมารายย่อย -เจรจาต่อรองราคากับ Supplier ทำตารางเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข -ติดตาม ให้ Supplier จัดส่งตรงตามแผน และเวลาที่กำหนด
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ และ ฐานโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1. ควบคุมงาน Piping ของผู้รับเหมา ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส ท่อ HDPE 2. ควบคุมงาน Steel Tank Fabricatian 3. ควบคุมงานติดตั้ง Pump ของผู้รับเหมา 4. ศึกษาแบบและเตรียมงานให้ผู้รับเหมา 5. จัดทำรายการและตรวจสอบคุณภาพของ
บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : ท่าม่วง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.