ประกาศรับสมัครงาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1. เตรียมความพร้อมของรถที่จะส่่งมอบให้ลูกค้า 2. รับรถลูกค้า เคลื่อนย้ายรถในบริเวณโชว์รูม 3. ดูแลความสะอาด เชคสภาพรถยนต์ที่จอดบนโชว์รูม
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1.เสนอขายรถยนต์มือสองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าทั้งด้านสินเชื่อ ประกันภัยรวมทั้งดูแลหลังการขายและบริการ 3.สรุปรายงานและกิจกรรมทางการขายใ
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 8 - 10    อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1.เสนอขายรถยนต์มือสองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าทั้งด้านสินเชื่อ ประกันภัยรวมทั้งดูแลหลังการขายและบริการ 3.สรุปรายงานและกิจกรรมทางการขายใ
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
-ออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมบันทึกบัญชีลูกหนี้และรายรับอื่นๆ -รับวางบิล, ทำเช็คจ่าย รวมถึงบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอก
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2 (urgent)    อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1. เสนอขายรถยนต์มือสองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าทั้งด้านสินเชื่อ ประกันภัยรวมทั้งดูแลหลังการขายและบริการ 3.สรุปรายงานและกิจกรรมทางการขายใ
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
Key Responsibilities: 1.สามารถออกแบบ Graphic สำหรับ On-line Marketing ผ่าน Social Media ต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ได้ดี 2.สามารถสร้างเนื้อหาและสร้างแพลตฟอร์มทางการตลาดออนไลน์ เช่น Website , Social Medias (Facebook , Line , Shopee , Lazada etc.) 3.มีความสามารถในกา
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
Key Responsibilities: 1.จัดทำ content การขายรถยนต์มือสอง ให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์ น่าสนใจในรูปแบบข้อความ รูปภาพ clip VDO ผ่านออนไลน์, social media ต่างๆ 2.วางโครงเรื่องของ content ประกอบกับ customer journey ของกลุ่มลูกค้ารถยนต์ม
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
Key Responsibilities: 1.ดูแลอัพเดตข้อมูล Website และ Mobile Application ทั้ง iOS, Android ผ่าน CMS ให้มีข้อมูลทันสมัย มีความน่าสนใจและเกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 2.อัพเดทข้อมูลและทำกิจกรรมบน Social Network เช่น Facebook Instagram Twitter 3.คิ
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
-ทำการรับรถโดยรับข้อมูลจากแผนก Trade In เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ SAP -จัดทำแผนขบวนการรับรถผ่านระบบ SAP (Good Recied) -จัดทำขบวนการโอนย้ายรถยนต์ ( Transfer )ในระบบ เพื่อให้เป็นไปตามฐานข้อมูลปัจจุบันตามสถา
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1.จัดทำรายการรถยนต์ในสาขาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน ให้กับทางหัวหน้างานและ ฝ่ายทำรายการ Stock 2.Update Stock ให้กับฝ่ายขาย 3.ทำส่งรายงานสรุปผลการขาย ผ่านทางLine Group ทุกวันก่อน 20.00 น. 4.ตรวจ
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1. เตรียมความพร้อมของรถที่จะส่งมอบให้ลูกค้า 2. รับรถลูกค้า เคลื่อนย้ายรถในบริเวณโชว์รูม 3. ดูแลความสะอาด เช็คสภาพรถยนต์ที่จอดบนโชว์รูม
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
-ตรวจสภาพรถยนต์ ว่าเคยประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า -ประเมินราคาค่าปรับปรุงสภาพรถ ทั้งภายนอก ภายใน
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1.จัดทำรายการรถยนต์ในสาขาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน ให้กับทางหัวหน้างานและ ฝ่ายทำรายการ Stock 2.Update Stock ให้กับฝ่ายขาย 3.ทำส่งรายงานสรุปผลการขาย ผ่านทางLine Group ทุกวันก่อน 20.00 น. 4.ตรวจ
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1.ปิดงบการเงิน 2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.ติดต่อสรรพากร ยื่นงบการเงิน /และเตรียมเอกสารขอคืนภาษี 4.ติดต่อประสานงาน ผู้สอบบัญชี และ สรรพากร 5.งานด้านการตรวจสอบความถูกต้อง 6.บ
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000-40,000 บาท/เดือน
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ล้างรถ 2.ล้างห้องเครื่อง 3.ฟอกเบาะ 4.ถอดรื้อทำวามสะอาดรถทั้งภายนอกและภายใน 5.รักษาความสะอาด
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 บาท
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1.รวบรวมเอกสารชุดประเมินราคา/สภาพรถมือสอง (USED CAR) ทุกแบรนด์ 2.ทำการเก็บข้อมูลชุดตรวจสอบสภาพรถที่จะประเมินราคาซื้อเข้า 3.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานใหญ
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1.สนับสนุนทีมขาย 2.ติดตามลูกค้าหลังจากส่งมอบ 3.รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1.ขับรถรับ-ส่ง 2. ดูแลทำความสะอาดรถให้อยู่ในความเรียบร้อยและพร้อมใช้งานเสมอ 3.มีใบขับขี่รถยนต์ 4. มีความชำนาญเส้นทาง
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
1.ถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอที่ได้รับตามมอบหมายในแต่ละโปรเจค 2.ภาพนิ่ง/วีดีโอ ทั้ง Showroom และนอกสถานที่ 3.มีความรู้ในเรื่องของการจัดไฟ และมุมกล้อง 4.เข้าใจเทคนิคและลูกเล่นในการนำเสนอที่
บริษัท คาร์ ฮีโร่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.