งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
1.เสนอขายสินค้าได้ทุกประเภทที่บริษัทให้ขาย ให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านงานขาย รวมถึงทางเดินเอกสาร 3. ทำการเปิดบิลขายได้ทั้งระบบ และได้ทุกประเภทการขาย 4. ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า 5. ตรวจสอบเอกสารการขายสินค้า ก่อนส่งบัญชี ได้อย่างถูกต้อง 6. ประสานงานและสื่อสาร ให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
1. ตรวจสอบเอกสารก่อนการรับชำระเงินและรู้ที่มาของเอกสาร 2.ทำการรับชำระเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระบบบัญชีลูกหนี้ 3.ประสานงานและสื่อสาร ให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 4.รู้ขั้นตอนการทำบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ 5.รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติจากการวิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างทันถ่วงที
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ตรวจเช็คสภาพรถพร้อมใช้งาน ซ้อมรถทุกชนิด เชื่อมโลหะ
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ในบริษัท 2.เขียนโปรแกรม ปรับปรุงพัฒนา โปรแกรม ในบริษัท 3.เข้าใจการขาย online
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-30000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ออกแบบผลิตภัณท์ ออกแบบ โปสเตอร์ ส่งเสริมการขายต่างๆ
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ทำกับข้าวให้กับผู้บริหาร รู้จักอาหารเพื่อสุขภาพ ให้พลังงานต่ำ
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
1.ดูภาพรวมทั้งหมดด้านการขาย 2.พัฒนาศักยภาพ เซลล์ เพิ่มยอดขาย
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 40000-50000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
พนักงานขายข้าวสารบรรจุถุง ในห้างสรรพสินค้า ทำงานมีวันหยุดให้เดือนล่ะ 4 วัน
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ซ้อมงานไฟฟ้าภายในโรงงาน ล้างแอร์
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10000-12000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
-ควบคุมเครื่องจักรใช้ผลิตข้าวสาร -อยู่กะ กลางวัน 15 วัน และกลางคืน 15 วัน -มี OT
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ตรวจคนเข้าออก บริษัท ทำงานกลางวัน 5 วัน กลางคืน 20 วัน
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 10000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
1.ควบคุมดูแลสโต้ ให้อะไหล่ กำหนด max-min 2.ดูแลสต๊อกสินค้ามีเพียงพอ 3.ทำต้นทุนบริษัท
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 40000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
1.ดูแล ควบคุมสินค้า อุปกรณ์ ในคลัง 2.จัดซื้ออุปกรณ์ เข้าคลังสินค้า 3.ประเมิน อุปกรณ์ที่จะสั่งซื้อ max-min
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-30000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
พัฒนาการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี พัฒาการปลูกพืชไฮโดโปรนิกปลอดสารเคมี พัฒนาการปลูกกัญชง กัญชาปลอดสารเคมี
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000-30000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ตรวจสอบ สินค้าสำเร็จรูปให้ได้ตามมาตราฐานตาม
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-30000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ดูแลค่าไฟฟ้า ในบริษัท ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ในบริษัท
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-30000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
สลัดน้ำมันจากพืชสมุทไพร ทำเป็นยา เช่น กัญชง กัญชา รำข้าว งา ถั่วชนิดต่างๆ
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-30000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.