งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
มีหน้าที่ ขับรถยนต์ส่วนกลาง ในส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,590 บาท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
1.update log-in, username, password, บันทึกสแกนนิ้วมือ, บัตร Access เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่-ลาออก ร่วมกับ IT 2.update ตำแหน่งงานใน website 3.สร้างแหล่งสรรหาที่ตรงตามตำแหน่งงานและความต้องการที่มีการร้องขอ 4.คัดรายชื่อ-โทรติดต่อ-นัดหมายเพื่อเข้ามาเขียนใบสมัครและสัมภาษณ์งาน 5.สัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานอย่างมีรูปแบบและมาตรฐาน 6.จัดทำและจัดเก็บเอกสารสรรหา-ว่าจ้าง - แฟ้มประวัติพนักงาน 7.สัมภาษณ์พนักงานสำหรับตำแหน่งงานใหม่ คัดเลือก และทำการว่าจ้างให้พนักงานเริ่มงานได้ภายในเวลาที่กำหนด 8.สัมภาษณ์พนั
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
เพิ่ม/ขยายฐานลูกค้า สร้าง/เพิ่มยอดขาย, เข้าพบลูกค้าเสนอบริการและราคาให้แก่ลูกค้า, ดูแล/รักษาลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจและใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง, จัดทำเอกสารยื่นประกวดราคา รวมทั้งข้อมูลเพื่อส่งเสริมการขาย, ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาฐานลูกค้าของบริษัท สรุปรายงานการพบลูกค้า การขาย แผนการทำงาน
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและผลงาน) ไม่รวม คอมมิชชั่น
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริหารงานฝ่ายบุคคลและธุรการ และดำเนินกิจกรรมด้านงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ วางแผนการบริหารงานบุคคล, พัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน, สรรหาและคัดเลือกพนักงาน, จัดทำและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถ)
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ขับรถยนต์ส่วนกลาง ให้หน่วยงานการเคหะแห่งชาติ พื้นที่คลองจั่น บางกะปิ ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท + โอที (รายได้รวมประมาณ 12,000-13.000 บาท)
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ปฏิบัติงาน ขับรถตู้/บัส รับส่งผู้โดยสารและลูกเรือ ของสายการบินไทย ในพื้นที่ลานจอดเครื่องบิน ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงานเป็นกะ มี 3 กะ (กะเช้า /กะบ่าย /กะดึก)
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 บาท ขึ้นไป ยังไม่รวม OT
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ดูแล รับ ตรวจนับ ตรวจสอบ จัดเก็บ และแพ็คสินค้า ในคลังสินค้า
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ , เวลาทำการ 07:30 น. - 16.30 น.
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท / เดือน
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริการเสิร์ฟ อาหาร/เครื่องดื่ม ผู้บริหาร และลูกค้า
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10890
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
1.เตรียมอุปกรณ์-ภาชนะ, จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุงต่างๆ ในการประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี 2.คิดสูตรอาหารและออกแบบเมนู 3.วางแผน และ คำนวนราคาของแต่ละเมนู คำนวณรายรับ - รายจ่าย 4.ปรุงอาหารที่ได้รับมอบหมายได้ตามมาตรฐานคุณภาพ และรสชาติ ตามที่กำหนด 5.ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว รักษาสภาพอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ 6.ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ลดการสูญเสีย 7.ปฏิบัติตามหลักการทำงานอย่างปลอดภัยภายในครัว และการปรุงอาหารให้ถูกสุขอนามัย
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11500
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ขับรถรับส่งพนักงาน ตามเส้นทางที่กำหนด วันละ 2 รอบ ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,500 - 16,500 ฿ ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ทำหน้าที่จัดพัสดุภัณฑ์/สัมภาระ ก่อนนำขึ้นเครื่องบิน - ขนถ่ายสัมภาระ - จัดเตรียมไปรษณีย์ภัณฑ์ - ตรวจสอบพัสดุภัณฑ์ - จัดเตรียมพัสดุภัณฑ์ - ตรวจสอบและชั่งน้ำหนักตู้สินค้า
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป ไม่รวม OT
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
รับ-ส่งเอกสาร/พัสดุ ของลูกค้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 70 จังหวัด
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 39 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.