ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
อ่านและตอบ E-Mail ที่เข้ามาในบริษัท สามารถรับออรเดอร์และดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าได้ ต้องสามารถอ่านและโต้ตอบ E-Mail เป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ต้องมีประสพการณ์ด้าน Export มีความรู้ด้านพิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงการเตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีการนำเข้าและส่งออก
บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้า ผงน้ำผลไม้ หน้าที่ของพนักงานขายที่ต้องรับผิดชอบ 1 นำเสนอขาย ผงน้ำผลไม้ ให้กับร้านอาหาร/บุฟเฟ่ ห้องอาหาร โรงแรม บริษัทจัดเลี้ยง หรือคอฟฟี่ช็อบ 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า และ ออกวิ่งหาลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย ขยายฐานการขาย 3. ประชุมร่วมกับแผนกบริการลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนปรับปรุงเกี่ยวกับ การพัฒนาสินค้า และการขยายตลาด 4.ดูแลประสานงานกับลูกค้าให้ได้รับสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 5. ให้ขัอมูลของลูกค้าที่ถูกต้องครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่
บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 19,000 -25,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1. ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 2. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานด้านจ่าย 3. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานด้านรับ 4. กระทบยอดทางบัญชี 5. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำบัญชีสต๊อก บัญชีลูกหนี้ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 -22,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ 2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา 4. งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 20,000 / เดือน (ยังไม่รวม Incentive)
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
-ควบคุมตรวจรับรถ วิเคราะห์ปัญหาด้านตัวถังละสีรถยนต์อย่างละเอียดและรอบคอบ -เอาใจใส่ดูแล แนะนำ เรื่องการซ่อมตัวถังและสีให้แก่ลูกค้า แจ้งกำหนดเวลาการซ่อม -ประมาณการราคาค่าซ่อม รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดการชำระเงิน -เขียนใบสั่งซ่อม ตรวจสอบและติดตามงานซ่อมทุกขั้นตอน -ตรวจเช็คขั้นสุดท้ายก่อนนำส่งมอบรถคืนแก่ลูกค้า -ประสานงานบริษัทประกันภัย
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร เมืองสมุทรปราการ/บางปู/บางพลี/บางเสาธง/บางบ่อ/พระประแดง/พระสมุทรเจดีย์ หน้าที่รับผิดชอบ - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,ปริมาณ ภายในร้านค้า - เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000 ตามความสามารถ
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย - ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย - ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย - ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• ตรวจสอบและดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย (ผสมปุ๋ย) • จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ตรวจสอบ ดูแลรักษสินค้าไม่ให้เสียหาย และดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดในไลน์ผลิตอย่างสม่ำเสมอ • จัดเตรียมและยกสินค้า เพื่อส่งมอบลูกค้า • อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย *สมัครงานด้วยตนเอง ณ บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด) ดำเนินธุรกิจด้านผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยและเคมีเกษตร โรงงานผลิตตั้งอยู่เลขที่ 522 ซอย 9C
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 11,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
-ตัดผ้าออกจากเครื่องทอผ้า -นำผ้าใหม่ไปขึ้นเครื่องทอผ้า
บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1 2

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.