ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้ข้อมูลเที่ยวบินตามที่ลูกค้าสอบถาม และประสานงานแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ - ให้ข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทาง Live Chat - บันทึกข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของลูกค้า และนำเสนอ เพื่อปรับปรุงการทำงาน
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,500
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• รับสายลูกค้าเพื่อให้ข้อมูล และ แก้ปัญหาเหตุเสีย ให้บริการหลังการขายต่างๆทุก Product โดยดูแลลูกค้าและติดตามงานให้บริการจนจบเรียบร้อย และสร้างความพึงพอใจในบริการให้แก่ลูกค้า • เสนอขายสินค้าแบบ lead sale, cross sale หรือ up sale เมื่อมีโอกาสในการขายหลังจากให้บริการที่ลูกค้าต้องการแล้ว • สามารถทำงานเป็นกะ (วันหยุดอาจไม่ตรงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000++/ เดือน
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• รับสายลูกค้าเพื่อให้ข้อมูล และ แก้ปัญหาเหตุเสีย ให้บริการหลังการขายต่างๆทุก Product โดยดูแลลูกค้าและติดตามงานให้บริการจนจบเรียบร้อย และสร้างความพึงพอใจในบริการให้แก่ลูกค้า • เสนอขายสินค้าแบบ lead sale, cross sale หรือ up sale เมื่อมีโอกาสในการขายหลังจากให้บริการที่ลูกค้าต้องการแล้ว • สามารถทำงานเป็นกะ (วันหยุดอาจไม่ตรงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000++/ เดือน + ค่าภาษา 1,500-5,000 บาท (ยังไม่รวม , ค่า Incentive, OT, ค่ากะ)
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ Call Center เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต - ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านการบริการและสินเชื่อ - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับทางลูกค้า - รับข้อร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับทางลูกค้า
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 + 1,000 + ค่ากะ + ค่าเดินทาง
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้บริการข้อมูลด้านการจองตั๋วเที่ยวบิน /การสำรองที่นั่ง /เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง/การ refund และการรับเรื่องร้องเรียน
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-22,000 บาท
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
รับสายให้บริการข้อมูล แนะนำ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร **ไม่ใช่งานขาย
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,500 - 20,000
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อการชำระหนี้ - ติดต่อนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆที่มี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า / ให้คำแนะนำ การประนอมหนี้ การผ่อนชำระ - บันทึกผลการติดต่อลงในระบบ และประสานงานให้กับลูกค้า
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,500 - 15,000
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียน แนะนำ ติชม ตลอดจนเรื่องเสนอแนะต่างๆไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ต่อลูกค้าและผู้ว่าจ้าง - บันทึกข้อมูล และติดตามสถานะของงานที่รับแจ้งจากผู้ใช้ไฟฟ้า - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโทรกลับหาลูกค้า
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 16,000
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- รับสายให้บริการข้อมูล แนะนำ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคาร **ไม่ใช่งานขาย
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 17,500
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้บริการข้อมูลภาษา AEC (เช่น เมียนมาร์,กัมพูชา) - ให้ข้อมูลเกี่ยวประกันสังคม - รับเรื่องร้องเรียน แนะนำติชม
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 16,000
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้บริการข้อมูลลูกค้า คอยประสานงานเคสที่ลูกค้าโทรเข้ามา เช่น app ล็อค เข้า app ไม่ได้ / โอนแล้วปลายทางไม่ได้รับเงิน / โอนเงินผิดบัญชี ผิดธนาคาร **ไม่ใช่งานขาย
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 19,000 - 24,000
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์สินค้า samsung ผ่านทางโทรศัพท์สื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,500 - 19,000
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• Control, oversee, and follow up daily assignments of the department to follow the work process targeted • Communicate with agents to provide essential information (product & knowledge) • Guideline & recommend work process and resolve the problem for smoothly working • Evaluate, control, and oversee the performance of the agents • Control & manage overall agent performance • Research, follow-up, and develop new knowledge to develop working processes for more efficient
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 +++
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ Call Center เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต - ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านการบริการและสินเชื่อ - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับทางลูกค้า - รับข้อร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับทางลูกค้า
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 + 1,000 + ค่ากะ + ค่าเดินทาง
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.