ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
- จัดทำ Progress report, Payment - ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง - ทำรายงานประจำวัน, แผนงานประจำสัปดาห์ -หากมีประสบการณ์ด้านเอกสารแผนงานและการขออนุมัติจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
-ควบคุมงานก่อสร้างงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล -คำนวน+สั่งซื้อวัสดุ -ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา และคิดปริมาณงานของผู้รับเหมาได้
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
ดูแล คุมหน้างานก่อสร้าง **ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้** 1.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูป และข้อกำหนดงานก่อสร้างรวมถึง คุณภาพวัสดุและช่างฝีมือที่ใช้ 2.ทำการคว
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
ธุรการประสานงาน ประจำโครงการอาคารสำนักงาน รายงานการเบิกงวด เอกสารทั่วไป
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
ดูแลงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล,ระบบปั้มน้ำ,ระบบน้ำดี,ระบบระบายน้ำเสีย,งานระบบเครื่องกลต่างๆในอาคารสูง
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
- คุมงานโครงสร้าง-งานระบบ, - ทำ Shop Drawing, ทำ As-Build - งานอาคาร -ถอดแบบได้ คุมงานก่อสร้างได้ **ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้** 1.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูป และข้อกำหนดงาน
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
1.ดูแลบัญชีของบริษัท 2.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ 3.ทำหน้าที่ดูแลการปิด
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท.
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
มีความรู้การจัดทำเงินเดือน ค่าแรง ,ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุพนักงาน,ประกันรถยนต์บริษัทฯ, ต่อ พรบ.รถยนต์บริษัทฯ , ประสานงานด้านประกันในแต่ละเดือน ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.30 น. - 17.30 น.
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
- ดูแลสต็อกเครื่องมือและ อุปกรณ์การก่อสร้าง - รับ - จ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง - จัดเรียงเครื่องมือและ อุปกรณ์การก่อสร้าง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
ดูแลการก่อสร้าง และควบคุมก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน, ทำ Progress report, Payment ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง , ทำรายงานประจำวัน, แผนงานประจำสัปดาห์
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2 .   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องตรงกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 2. ลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในสมุด หรือคอมพิวเตอร์ตามเอกสารใบสำคัญจ่ายที่ผ่านการ
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2.   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท.
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
งานสำรวจ กำหนดตำแหน่ง ค่าพิกัด ระดับอาคาร ความสูงของอาคาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้กล้องระดับ กล้องไลน์ ได้ มีความรู้เรื่องแบบก่อสร้างอาคารสูง
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
ควบคุมกระบวนการจัดซื้อทั้งระบบ คัดสรรประเมินผู้ขาย คำนวณต้นทุน เจรจาต่อรองราคา ควบคุมต้นทุนการซื้อ ใช้โปรแกรมcomputer สำนักงานในการทำงาน
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
-ขับรถโมบายเครน,เทรลเลอร์ -ปฎิบัติตามไซต์งานที่บริษัทฯกำหนด
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้าง เขียนแบบแก้แบบ อ่านวิเคราะห์แบบโครงสร้างได้ ทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท เบญจมณี จำกัด
ทำเงินเดือน ค่าแรง ประกันสังคม และงานเอกสารด้านประกัน
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.