รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1. แชตให้คำปรีกษา แนะนำลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันมะเร็งและอื่นๆ ผ่านช่องทาง online (Facebook, IG, Line Ad, E-mail) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และทำการปิดการขายได้โดยไม่ต้องโทรขายหรือออกไปพบลูกค้า
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ดูแลทีมขายประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันมะเร็ง - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีม - ควบคุมและวางแผนการขายของทีมตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - วิเคราะห์ทีมงาน ปรับกลยุทธ์บริหารทีมเพื่อทำผลงานตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - สรุปรายงานการขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานที่สำนักงานสาขาขอนแก่น
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ดูแลทีมขายประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันมะเร็ง - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีม - ควบคุมและวางแผนการขายของทีมตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - วิเคราะห์ทีมงาน ปรับกลยุทธ์บริหารทีมเพื่อทำผลงานตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - สรุปรายงานการขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานที่ อาคารสาทรธานี1 BTS ช่องนนทรี
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
1. โทรตามคำสั่งของ Lead เพื่อขายประกันภัยรถยนต์ 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3. บันทึกเอกสารการติดตามงานขายให้เป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 13000 +ค่าคอม
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
1.ดูแลทีมขายประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ 2.สนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีม 3.ควบคุมและวางแผนการขายของทีมตามเป้มหมายที่บริษัทกำหนด 4.สรุปรายงานการขาย และรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 + ค่าคอม + incentive
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- พัฒนาและบำรุงรักษา Automated Systems สำหรับการจัดการข้อมูล การเชื่อมต่อกระแสข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ สนับสนุนและวางแผนเชิงกลยุทธ์ - ออกแบบและพัฒนา Data Visualization และ Interactive Dashboard - ทำให้ระบบ Automated Systems มีประสิทธิภาพมากขึ้น - วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - โปรแกรม Python: ระดับเชี่ยวชาญ - JavaScript จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากมีความรู้ด้าน fina
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1.สามารถทำ Feasibility Study (Cash Flow) ของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการได้ 2.ติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินเพื่อขอเงื่อนไขวงเงินกู้ Pre Finance กับธนาคาร 3.สามารถทำ Presentation เพื่อเสนอข้อมูลโครงการให้ธนาคารพิจารณา
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• นัดหมายและตรวจสอบความเสียหาย /สรุปรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด • ตรวจสอบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจทะเบียนรถคู่กรณี ทะเบียนราษฎร์ คัดบันทึกประจำวัน ฯลฯ • จัดทำเอกสารภายใน เช่น สัญญาประนีประนอมยอมความและรับเงิน, บัญชีค่าสินไหมฯลฯ • เจรจาค่าสินไหมทดแทนผู้บาดเจ็บและทรัพย์สินที่ต้องรับผิดตามเงื่อนไข • เจรจาหาข้อยุติให้ทางคดีแพ่งและเจรจาค่าสินไหมทดแทน • ติดตามเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับผิด หรือคู่กรณี • เจรจากับผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคดีอาญาให้กับผู้ขับขี่หรือผู้เอาประก
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา ด่วน!!!!!   อัตราค่าจ้าง : รายได้ดี++++
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 305 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 31 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.