งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
โทรติดต่อประสานงานกับลูกค้าเรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ประสานงานกับช่างเรื่องเวลาการติดตั้ง นำเสนอสินค้าเพิ่มเติมให้กับลูกค้าตามความเหมาะสม บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงระบบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ***ต้องการคนที่ผ่านสัมภาษณ์แล้วเริ่มงานได้ทันที****
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 -16,500
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
- ออกหาลูกค้า และแนะนำสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย - ปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย - ประสานงาน และ แก้ปัญหาให้กับลูกค้า ***สินค้าเป็นหินอ่อน หินสำหรับตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์หินต่างๆ***
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ติดต่อประสานงานกับลุกค้า และ เจ้าหน้าที่เพือรับออร์เดอร์การสั่งสินค้า จัดทำใบออร์เดอร์เข้าระบบเพื่อสั่งสินค้าจากโรงงาน ประสานงานกับโรงงานเพื่อตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับใบออร์เดอร์ และ นัดวันจัดส่งสินค้าให้กับลุกค้า ติดต่อลูกค้า เพีอนัดวัน และเวลาการส่งสินค้า และ วางแผนการจัดส่งกับแผนกจัดส่งให้ส่งสินค้า ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวสินค้าให้ลุกค้า
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
รับส่งเอกสารในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล วันละ 5-10 ตัวต่อวัน ในเส้นทางเดียวกัน ลักษณะงานเป็นในรูปแบบ เก็บเช็ค วางบิล เข้าเช็คธนาคาร งานของประกันสังคม งานสรรพากรประจำพื้นที่ (บางไซต์งาน เป็นงานรูปแบบชิปปิ้ง แลก DO BL)
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 500 - 600 บาท / วัน
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ประสานงานและพูดคุยกับแคนดิเดด และบันทึกข้อมูล จัดเตรียมและประสานงานการสัมภาษณ์งาน จัดเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คีย์ข้อมูลพนักงานใหม่ลงในระบบ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
โทรติดต่อประสานงานกับลูกค้าเรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ประสานงานกับช่างเรื่องเวลาการติดตั้ง บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงระบบ นำเสนอสินค้าเพิ่มเติมให้กับลูกค้าตามความเหมาะสม
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000+ incentive 1,500 บาท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
วิเคราะห์และประเมินผลการซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับวางแผนการพัฒนาระบบการทำ Privative Maintenance ของระบบประกอบอาคาร วิเคราะห์และทำการตรวจวัดคุณภาพงานให้บริการ และประเมินผลเพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา/ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และเครื่องจักร บริหารและควบคุมงบประมาณของงานซ่อมบำรุงของโครงการ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในงานด้านการจัดการพลังงานในอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลและควบคุมงานด้านระบบประกอบอาคารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดทำร
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตตรา   อัตราค่าจ้าง : 40,000-60,000 บาท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
Fully oversee and be responsible for the day-to-day managerial and financial operation of the property; including leading all managerial, administrative and technical personnel To ensure optimum satisfaction of all occupiers of the common area and facilities of the property To set, implement and monitor operation standards for all aspects of the property’s management in cooperation with the client to ensure the efficient running of the property To monitor and evaluate the performance of all m
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตตรา   อัตราค่าจ้าง : 45000-70000 / เดือน
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
กำกับดูแลการบริหารงานของอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและเจ้าของร่วม รับฟัง ดูแล และแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย และนำเสนอคณะกรรมการนิติบุคคล และฝ่ายบริหารแผนกฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน ตรวจสอบ/ติดตาม/ประสานงาน การซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ทรัพย์ส่วนกลางต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 50,000 บาท / เดือน
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
• สนับสนุนเครื่องใช้สำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • ขอสนับสนุนบัตรเข้างาน HRS-T (EB) / นามบัตรผู้ร่วมงาน • จัดการจดหมายข่าวรายวัน / การขนส่งในท้องถิ่น • ฝ่ายสนับสนุน กระบวนการแขก (โรงแรม/รถ/ยูนิฟอร์ม/จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า) • งานฝ่ายสนับสนุน (สำรองห้อง Mtg/Mtg Media, เตรียมอุปกรณ์, อาหาร, เครื่องดื่ม/แปลภาษา) • ประสานงานการจัดรถของ JP EXPATs • รองรับขั้นตอน Business trip (Ticket/Visa document)
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ให้ข้อมูลการผ่อนชำระ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกการโต้ตอบกับลูกค้า อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ออกแบบและติดตั้ง งานสแตนเลส ออกแบบเครื่องใช้สแตนเลส เก้าอี้ ชั้นวางของ โต๊ะ เป็นต้น หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 25,000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ดูแลบริเวณคลับและอุปกรณ์ให้สะอาด อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด ทำหน้าที่ในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย เพื่อคอยดูแลไม่ให้มีอุบัติเหตุต่างๆ ทำความสะอาดห้องน้ำ,เครื่องออกกำลังกาย,กระจก ดูแลส่วนกลาง ทักทายลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,800 บาท ต่อเดือน
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ทำอาหาร ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ เพื่อประกอบการทำอาหาร จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการประกอบอาหาร ล้างจาน ทำความสะอาดและดูแลความสะอาดในครัว อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละบัญชีและกระทบยอดคงเหลือกับบัญชีแยกประเภท รวมถึงปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รับผิดชอบในการจัดการและควบคุมการปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ให้ทันตามกำหนดเวลา ประสานงานกับผู้ตรวจตรวจบัญชีและจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและรายปี ติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อยและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดทำ ภงด.50 ภงด.51 และตรวจสอบความถูกต้องของ ภงด.3, ภงด.53 ภ.พ.30 ช่วยเหลือและจัดหาแนวทางแก้ไขให้กับทีมงานเมื่อเกิดปัญหา รวมถึงสามารถให้คำปรึกษ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 60000 - 80000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
รวบรวมข้อมูลเอกสารเจ้าหนี้การค้าเพื่อวางแผนการชำระเงินในประเทศ และต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลเอกสารการโอน/เช็คจ่ายและจัดทำสรุปรายงานประจำสัปดาห์/เดือน ควบคุมการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย/เงินทดรองจ่าย กระทบยอดเงินฝากธนาคาร อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000 - 25000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จัดสินค้าในคลังสินค้า แพ็คสินค้าในคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ยกสินค้า ดูแลพื้นที่การจัดเก็บสินค้า อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อเบอร์ 0813581900 ID LINE : lov0813581900
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 500 บาท/วัน
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จัดทำเอกสารให้ทางแผนก คีย์ข้อมูลเข้าระบบ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อ 0813581900 line : lov0813581900
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
วางแผนการรับชำระเงินจากลูกค้า ติดตามการชำระเงินของลูกค้าเมื่อครบกำหนดตามเครดิต จัดเก็บประวัติลูกค้าเครดิต จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงิน สนใจติดต่อ 0813581900 line : lov0813581900
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
แคชเชียร์ รับออเดอร์หน้าร้าน ผ่านเครื่องคิดเงิน POS อุ่นสินค้า จัดสินค้า ตามออเดอร์หน้าร้าน และ ดิลืเวอรี่ ทำความสะอาดอุปกรณ์ และ ทำความสะอาดร้าน นับสต็อค และ สั่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่เข้าร้าน และอื่นๆ สนใจติดต่อ 0813581900 line : lov0813581900
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 18,000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.