งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
โทรติดตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เคลีย์เอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีส่งบัญชี อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000
วันที่ : 9 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ดูแลงานด้านแพ็คกิ้งสินค้า คัดแยกสินค้าตามออเดอร์ งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
oช่วยเหลือการจัดทำเอกสารภาษีสรรพสามิตสำหรับการส่งออก oดูแลจัดเตรียมเอกสารจัดส่งสำหรับจัดส่งและยื่นเอกสาร oสนับสนุนกระบวนการดำเนินการจัดส่ง เช่น ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ใหม
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ดูแลและผลักดันยอดขายสินค้าในกลุ่มยางที่ใช้กับงานถนน ยางรองคอสะพาน ยางข้อต่อ หรือ ผลิตณฑ์ยางที่ใช้กับงานวิศวกรรมโยธา
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
-โทรติดต่อประสานงานกับลูกค้า -โทรติดต่อประสานงานกับช่างเรื่องเวลาการติดตั้ง -บันทึกลงระบบ -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 9 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ออกแบบ และขายแบบ ผ่านโปรแกรม Auto Cad แก้ไข และ เปลี่ยนแปลงแบบ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 28,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
- ออกหาลูกค้า และแนะนำสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย - ปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย - ประสานงาน และ แก้ปัญหาให้กับลูกค้า ***ส
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
งานของแผนกจะเป็นงานทางด้าน จัดเตรียมทำเอกสารส่งออกต่างประเทศ คีย์ข้อมูลบันทึกการขาย และคีย์ค่าใช้จ่ายส่งให้ทางบัญชี บันทึกข้อมูลเข้า file excel งานเอกสารส่งออก Import & Export & Logistic
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ด้านลูกหนี้ - วางบิลลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงิน และบันทึกบัญชีรับชำระหนี้จากลูกหนี้ - วางแผนในการเรียกชำระเงินจากลูกหนี้ของบริษัท และโทรติดตามหนี้ เจรจาต่อรองเพิ่มขอให
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-23,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
1.ปฏิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร 2.ปฏิบัติงานตามแผน การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นให้กับระบบอาคาร 3.ปรชุมร่วมกับหน่วยงาน ตามแผนงานใ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ติดต่อประสานงานกับ ชิ้ปปิ้ง และ ตัวแทนสายเรือ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมขั้นตอนต่างๆ ในการนำเข้าสินค้า ติดตต่อประสานงานฝ่ายโลจิสติกส์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
1) พูดคุยกับแคนดิเดด และบันทึกข้อมูล 2) จัดเตรียมและดูแลการสัมภาษณ์จนแล้วเสร็จ 3) จัดให้ผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์ทำข้อสอบ 4) จัดเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 5) ส่งตัวตรว
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000+
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ออกหาลูกค้า และแนะนำสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ดูแลลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ประสานงาน และ แก้ปัญหาให้กับลูกค้า จำหน่
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ดูแลรับผิดชอบการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัททุก platform นำเสนอและดำเนินงานแคมเปญทางการตลาดออนไลน์เพื่อผลักดันยอดขายสินค้าออนไลน์ให้ได้ตามเป้าหมาย ดูแลรับผิดชอบงานบริหารและปรับ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30000-40000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
คีย์ข้อมูลเข้าระบบ ดูแลด้านเอกสาร สแกนเอกสาร ประสานงานที่เกี่ยวข้อง คัดแยกเอกสาร งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
คีย์ข้อมูลระบบการเงินของบัญชีด้านจ่าย/ด้านรับ ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยจัดการเรื่องงานเอกสารทั่วไป
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 18,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
โทรนำเสนอขายงานให้กับบริษัทลูกค้า คุยรายละเอียดชี้แจงข้อมูลให้ลูกค้ารับทราบ ทำยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด สรรหาลูกค้าใหม่ๆเพื่อให้เข้ามาใช้บริการ ดูแลฐานลูกค้าเก่าให้ก
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
- ทำงานด้านเอกสารประสานงานขาย เช่น เปิดบิล - รับผิดชอบในการให้ข้อมูลด้านราคา และคุณสมบัติของสินค้า รวมถึงทำการเปิดใบเสนอราคาสินค้า - ประสานงานกับ Sale และลูกค้าในการส่งสินค้า - อื
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ออกพบลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินค้า เครื่องชง เครื่องบด เครื่องปั่น วัตถุดิบ อุปกรณ์ และงานซ่อม ขยายฐานลูกค้าใหม่ พัฒนาและเพิ่มยอดขายตามเป้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ประ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด สุโขทัย   เขต : เมืองสุโขทัย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.