• CM Process • Collect invoice & insurance for dealer payment process (CM) • Print invoice & insurance to recheck and attachment in the ACS • Call to confirm due & condition with customer. • CM process in the ACS system
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000
วันที่ : 29 ก.ค. 2564
เชื่อม ประกอบ ติดตั้งงานสแตนเลส ติดตั้งงานอลูมิเนียม อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี, ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000-16,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
ดูแลความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน ให้บริการลูกค้า โบกรถ ดูแลคนเข้าออกโรงเรียน ป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-17,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยประสานงานกับวิศวกรวิจัยและพัฒนา ตัวแทนฝ่ายผลิต และฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการปรับปรุงคุ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 40,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
ตรวจเช็คสินค้าขึ้นรถ นับสินค้า บันทึกสินค้า ดูแลความเรียบร้อยในคลัง อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11000 -14000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
ตรวจเช็คสินค้าและนับสินค้าในคลัง เช็คจำนวนสินค้าก่อนขนขึ้นรถก่อนส่งออก ลงบันทึกจำนวนตามใบออเดอร์ มีความรอบคอบในการทำงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
1.ปฏิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร 2.ปฏิบัติงานตามแผน การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นให้กับระบบอาคาร 3.ปรชุมร่วมกับหน่วยงาน ตามแผนงานใ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 9   เงินเดือน : 15,000-17,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
1.งานระบบ AV และหอประชุม 2.งานจัดการด้านบำรุงรักษาระบบแลอุปกรณ์ประกอบอาคาร 3.งานดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบงานวิศวกรรมภายในอาคาร 4.ประชุมร่วมกับหน่วยงาน ตามแผนงานในส่วนงานที่รับ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-17,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
ส่งกรมธรรม์ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
1. บำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ชำรุด เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ เช่น การซ่อมแซมตกแต่งภายในอาคาร แ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : วังจันทร์
อัตรา : 7   เงินเดือน : 10000 - 16000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
- การจัดการเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Model1) - การจัดการปรับปรุง หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน - มีความรู้ด้านออกแบบ Design - PPAP - มีความรู้ด้านผลิตสินค้า OE จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 40,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
1.ปฏิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร 2.ปฏิบัติงานตามแผน การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นให้กับระบบอาคาร 3.ปรชุมร่วมกับหน่วยงาน ตามแผนงานใ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-17,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
เขียนแบบตู้ไฟฟ้า 2D เขียนแบบวงจรไฟฟ้า ถอดแบบอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 - 15,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
1. ดูแลเว็บไซต์ - เป็นผู้ดูแลพัฒนาเว็บไซด์ทุกประเภท ติดต่อกับผู้เขียนเว็บไซด์ของบริษัทฯ - เว็บไซด์ wattanasuk.com o อัพเดทข้อมูลทั่วไป o อัพเดทสินค้าในเว็บไซต์ / คลิป You Tube - เว็บไซด์ wattanasuke
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 35,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
วายริ่งประกอบตู้คอลโทรลต่างๆ ประกอบตู้ DB,MDB ตู้เม้นต้างๆ งานดัดบัสบาร์ เข้าสายต่างๆ เข้าไซต์งานรวจสอบตู้คอนโทรล
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-15,000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
-ตรวจสอบและซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานตลอดเวลา -ตรวจเช็คความสะอาดของบ่อดักสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ต่าง
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,240 THB
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานกับผู้ผลิตต่างประเทศ เรื่องเอกสาร 2. ดูแล จัดทำ เอกสารนำเข้าและส่งออก และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 3. ติ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000 - 22000
วันที่ : 30 ก.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.