งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- เสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - Service ลูกค้า สำรวจตลาด วิเคราะห์ข้อมูล - ร่วมแก้ไขปัญหากับฝ่ายเทคนิค และ ลูกค้า
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
บริหารงาน /ตรวจสอบ/อบรม งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติการตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : เมืองฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 28 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ตำแหน่ง : แม่ครัว iiK งานดี สุขภาพดี จิตใจปลอดโปล่ง บรรยากาศการทำงานด้วยความสุข หากท่านกำลังมองหา งานที่สร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ให้ได้มีความสุขจากงานที่ท่านได้
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนเหมา 19,000
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ตำแหน่ง : แม่ครัวประจำบ้าน iiK งานดี สุขภาพดี จิตใจปลอดโปล่ง บรรยากาศการทำงานด้วยความสุข หากท่านกำลังมองหา งานที่สร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ให้ได้มีความสุขกับรสชา
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนเหมา 19,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
อุตสาหกรรม ผลิต และ จำหน่ายหมึกพิมพ์ บนบรรจุภัณฑ์ ปฎิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนดไว้ ในเวลาทมี่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการผสม-ปรับแต่งหมึก บรรจุ (เฟล็กโซ่)
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- สร้างความพึงพอใจใหักับลูกค้า - หาสูตรมาตรฐานให้กับสินค้าตัวใหม่
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพ ปรับคุณภาพของหมึกพิมพ์ให้ตรงตาม STD ของลูกค้า รายงานและสรุปยอดการใช้งานของหมึกพิมพ์ลูกค้า
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 8   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ - แก้ไขปรับปรุงหมึกพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจากลูกค้า - ค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
-กำหนดรหัสเอกสาร ขึ้นทะเบียนเอกสาร สำเนาแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บเอกสารควบคุม -ควบคุม ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ -ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในอง
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพหมึกพิมพ์ก่อนส่งมอบให้กับทางลูกค้า 2.จัดทำเอกสาร COA เพื่อส่งให้กับทางลูกค้า 3.ตรวจสอบหมึกพิมพ์ในระหว่างกระบวนการผลิต 4.จัดเก็บหมึกตัวอย่างให้ง่ายต่อการตรวจสอบผล
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ขับรถรับส่งผู้บริหาร ดูแล เช็คสภาพรถ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากว่างจากการขับรถ สามารถช่วยงานในบ้านได้ เช่น รดน้ำต้นไม้ เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1.   อัตราค่าจ้าง : 13,000-14,000 ไม่รวม OT
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
1.วางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2.วางแผนการจัดส่งให้ตรงเวลา 3.สรุปรายงาน 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000+
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
•จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานและอื่น ๆ พร้อมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์และดูแลของในสต๊อกพื่อสนับสนุนความสะดวกในการทำงานพนักงาน • ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในส
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1.   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
1. วางแผนการผลิตให้ทันตามความต้องการของลูกค้า 2. คำนวณสูตรการผลิต 3. สรุปรายงาน 4. ประสานงานกับฝ่ายผลิต คลังสินค้า และ จัดซื้อ
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ทำการผลิตหมึกพิมพ์ตามออเดอร์ลูกค้า
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
นำเสนอขายสินค้า เปิดลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า - วางกลยุทธ์ร่วมกับทีมการตลาด ในการเพิ่ม Market share ของลูกค้าเก่า และการเปิดลูกค้าใหม่ - จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000+
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ความรับผิดชอบหลัก ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000+
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
-ขับรถขึ้นของ ส่งของ ตามจุดหมายตามที่ลูกค้าสั่ง -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา -ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย ภายในรถ
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
รับผิดชอบ การตรวจสอบตรวจวัด ส่วนผสมของสารเคมี และบรรจุภัณฑ์ ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งหมึกพิมพ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อป
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
-สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -รักษาคุณภาพหมึกพิมพ์ตามมาตรฐาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.