ค้นหาจากงานประเภท
วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
1.การวางแผนงาน Internal Audit ในส่วนของ ระบบ Safety, Environment ในส่วนของโรงงานพุนพิน, เข้าตรวจติดตาม Internal Audit ตามกำาหนด รายงานผลการตรวจติดตามให้แต่ละส่วนงานรับทราบ, ติดตามการตอบกลับ Root cause / Corrective Action Plan, ติดตามผลการแก้ไขประเด็นความไม่สอดคล้อง, สรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ 2.ดำเนินการตรวจพื้นที่ตาม Project Incentive: QSE-Monitoring ประจําเดือน และสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. นอกจากงานหลักในส่วนของ Safety & Environment แล้ว จะต้องมีการเรียนรู้งานในส่วนของ Quality&
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
.วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต 3.ทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 5.จัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ GHP HACCP ISO 9001
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : เมืองกาญจนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
.วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต 3.ทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 5.จัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ GHP HACCP ISO 9001
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
สามารถควบคุมงานคิดค้นพัฒนาผลิตสูตรสินค้า กลุ่มขนมหวาน แก้ไขปรับปรุงสูตรสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภายใต้เวลาที่กำหนด คำนวณต้นทุนตามสูตรสินค้า จัดทำProduct Spec
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
ศึกษาวิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า คำนวนสูตร ต้นทุน สินค้า จัดทำ Spec สินค้า
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 25,000
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม ควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มในกระบวนการผลิต
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 3.ปรับปรุง และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เก่าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 4.ควบคุมการทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการทดลองผลิตสินค้า 5.ทดสอบด้านรสชาติและประสาทสัมผัสต่าง ๆ 6.จัดทำรายงานผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตร ขั้นตอนการผลิต และใบแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ 7.คำนวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
1. ตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี กายภาพวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 2. ออกเอก COA ของวัตถุดิบที่ขายให้ Supplier 3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสารเคมี
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ดูแลรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่พบปัญหาคุณภาพสิน PP-UHT - รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าประสานและวิเคราะห์สาเหตุการแก้ไข ติดตามผลร่วมกับแผนกที่พบปัญหาและเกี่ยวข้อง - สรุปข้อมูล และรายงานผล
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 19,000
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - วางแผนการวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน - ประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์, พัฒนาสูตรสินค้าเบื้องต้น, พิจารณากระบวนการผลิต, แหล่งวัตถุดิบที่ใช้, - ประเมินต้นทุสินค้า และจัดทำข้อมูลสรุป เพื่อนำไปใช้ในการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ - วางแผนการทดลองในไลน์ผลิต ทดลอง และสรุปผลตั้งแต่ระดับ Lab scale, Pilot scale และ Plant scale - ดำเนินการทดลอง และติดตามการผลิตทั้งที่โรงงานนครปฐม โรงงานนครสวรรค์ และโรงงาน OEM - กำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ ก
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 132 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 14 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.