ประกาศรับสมัครงาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
ดูแล ควบคุม จัดเก็บเอกสารคุณภาพ ติดตามงานตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานของตนเอง สามารถตัดสินใจตามหน้างานได้ตามความเหมาะสม
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18000-30000
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
-วางแผนและควบคุมการดูแลตรวจรับวัตถุดิบแพคเกจจิ้งและวัตถุดิบแห้ง -ดูแลระบบการรับเข้า การจัดเก็บและการเบิกจ่าย วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -ตรวจสอบการรับ
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
1.สุ่มผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต 2.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ Day1 และ End Shlf life 3.ตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคลพนักงงานและผู้เยี่ยมชม ก่อนเข้าพื้นที่การผลิต 4.สรุปและรายงานผลการทดสอบ 5.งานอื่
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
จัดส่งสินค้าให้กับคลังกระจายสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และตามร้านค้า
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 17,000
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน แก้ไขปัญหาเครื่องจักร ซ่อมเครื่องดูแลเครื่องจักร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 17,000
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
ทำงานต่างๆที่หัวหน้างานมอบมาย
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : 331/วัน
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
สามารถควบคุมงานคิดค้นพัฒนาผลิตสูตรสินค้า กลุ่มขนมหวาน แก้ไขปรับปรุงสูตรสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภายใต้เวลาที่กำหนด คำนวณต้นทุนตามสูต
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
-วางแผนและประสานงานการจัดการระบบบริหารคุณภาพของโรงงาน -กำหนดตารางการตรวจสอบ ทวนสอบเอกสารระบบคุณภาพ และแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบ -ฝึกอบรมพนักงานในส่วนของระบบคุณภาพตามแผนฝึกอบ
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
วางแผนการผลิต - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมปริมาณงานร่วงเวลา
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
ตรวจสอบ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน แนะนำให้ลูก
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 - 25,000
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
-วางแผนการผลิต -ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผน -ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง -จัดทำรายงานการผลิตได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน -วางแผนอัตรากำลังคนได้ถูกต้องและเห
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
- ทำหน้าที่รวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กรได้อย่างดร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีได้ครบถ้วน - ตรวจสอบ Bank statement ให้ครบ
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
1.รับออเดอร์ 2.เปิดบิล 3.ติดต่อประสานงานภายในภายนอก 4.ทำCN 5.จัดเส้นขนส่ง 6.สั่งผลิตสินค้า 7.
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
นทึกและรายงานยอดขายของผลิตภัณฑ์ เตรียมสินค้าสำหรับส่งให้ลูกค้าพร้อมบันทึกเอกสาร เตรียมงาน,ปั้มวันที่ลงบนสินค้า ตัดสต็อคผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามออเดอร์ ทำความสะอาดพื้นที่สโ
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
-กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การขายให้สำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท -ดูแลบริหารการทำงานของพนักงานฝ่ายขายให้ไปในทิศทางเดียวกัน -รักษาฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ -ติดต่อประสานง
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
-รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้ดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิผล -จัดทำเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารคุณภาพรวมทั้งเสนอแก้ไขเพื่อปรับปรุง -ส่งเ
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.