งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-งามซ่อมแซมอาคารและสถานที่หลังคา พื้น ฝาผนัง เพดาน ประตู กำแพง รั้วโรงงานผนังสำเร็จรูปและงานก่อสร้างต่างๆ -งานขัดและทาสีอาคารสถานที่ต่างๆ
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ตรวจเช็คใบรับวัตถุดิบ,ทำใบสำคัญซื้อวัตถุดิบตามวันที่และเจ้าหนี้แต่ละราย,ออกรายงานวัตถุดิบประจำวันและประจำเดือน
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานจัดรถ -ควบคุม ดูแลงานซ่อมยานพาหนะ -ควบคุม ดูแลรับผิดชอบสินค้าในกระบวนการขนส่ง
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-ดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ -วางแผนกลยุทธ์การขายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน -ควบคุมดูแลร้านสาขา
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-กำกับดูแลการฟรีสสินค้า ตลอดจนถึงขั้นตอนการบรรจุ , ควบคุมการปฏิบัติงานที่จุด CCP (กะกลางคืน) -กำกับดูแลการปฏิบัติงานการรับ , จัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายสินค้า (กะกลางวัน)
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบตัวอย่างและผลิตภัณฑ์สุดท้ายด้านจุลินทรีย์
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-วางแผนการผลิต -ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผน -พัฒนาเทคนิคในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต -ควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของฝ่าย
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ติดต่อ จัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบ ให้ได้ตามความต้องการของบริษัทฯ
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
- กำกับดูแลงานควบคุมคุณภาพตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย - วางแผนการทำงานของระบบควบคุมคุณภาพ รวมถึงระบบสนับสนุนต่าง ๆ
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
กำกับดูแล วางแผน ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานของฝ่ายการตลาดให้เป็นไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ควบคุม ดูแล บริหารงานด้านการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ซ่อมแซมเครื่องจักร , ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ กล้องวีดีโอ วงจรปิด ระบบแสงสว่างทั้งหมด
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 39 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.