ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.จัดสินค้าตามORDERที่ได้รับจากคลังสินค้า(ใบสั่งของ) 2.กรอสายไฟ,ตัดสาย,จัดสาย,เรียงสาย 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : รายวันตามกฎหมายกำหนด
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด 2.จัดทำสรุปรายงานประจำ 3.จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเครื่องสอบเทียบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง++
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.คุมเครื่องหุ้มฉนวนในLineผลิต 2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน 3.ดูแลเครื่องจักรก่อน-หลังทำงาน 4.ทำงานตามแผนการผลิตประจำวัน 5.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : รายวัน / รายเดือน ค่าแรงตามกฎหมายกำหนด +++
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
ติดรถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามบิลส่งของได้อย่างถูกต้อง งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างงาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงานกำหนด
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.ตรวจ-นับวัตถุดิบและอุปกรณ์ 2.เช็คStockวัตถุดิบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ 3.เช็คStockสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ 4.สรุปรายงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า 6.ความตระหนักในการับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : รายวัน/รายเดือน ตามวุฒิการศึกษาหรือตามประสบการณ์งานคลังสินค้าสำเร็จรูป
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.คุมเครื่องจักรตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานฝ่ายผลิต 2.เขียนรายงานการผลิตประจำวันได้ 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อน-หลังทำงานได้ดี 4.เข้ากะได้(08.00-17.00),(20.00-05.00) มีค่ากะ,มีโอที 5.งานอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมายให้ทำ เช่น ช่วยกันทำความสะอาด ทำ 5ส.
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน/รายเดือน ตามกฎหมายกำหนด(353/10,590 -13,000)
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
- ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต - ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต - สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่างๆ - สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ - มีความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) สายไฟฟ้า - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.ตรวจเช็คใบเบิก-รับ-จ่าย กับสินค้าในโกดังสายขดให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจนับสินค้าแต่ล่ะวันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 3.สามารถเขียนใบรายงานเอกสารคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)ได้ดี 4.สามารถใช้แฮนด์ลิฟท์,หรือขับรถยกสินค้าได้ 5.สามารถประสานงานได้ดี
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.บริการซ่อม/สร้าง ตามใบงานแจ้งซ่อม/สร้าง ได้ 2.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 3.จัดทำรายงานสรุปอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ 4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.คุมเครื่องจักรตีเกลียว ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติของฝ่ายผลิต ได้ 2.เขียนรายงานการผลิตประจำวันได้ 3.ตรวจเช็คเครื่องจักรหุ้มฉนวนก่อน-หลังทำงาน 4. ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา08:00-17:00น. ทำงานเข้ากะ 20:00 - 05:00น. มีค่ากะ,มีOT. 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน เช่น การทำความสะอาด,การทำ 5ส.
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงงานขั้นต่ำ353หรือวุฒิการศึกษา10,590บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 711 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 72 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.