งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
-งานด้านการขาย ติดต่อประสานงาน เปิดการขายสินค้า ช่องทางใหม่ -งานการตลาด หาข้อมูล ทำแผนการตลาด -สินค้า consumer product เช่น เครื่องปั่น โซล่าเซลพกพา -สินค้าด้านเกษตร เช่น สตอเบอรี่ ผักออแ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
- วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน - เซ็นต์งบการเงิน และปิดบัญชี - วางระบบงาน, ประมาณการทางบัญชี/การเงิน
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
การวางระบบ วางแผนการทำงานพร้อมจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และตรวจสอบการทำงานของร้านค้าได้ มีประสบการณ์เปิดร้านค้า
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
-รับผิดชอบงานการจัดประชุม ประสานงาน บันทึกการประชุม ทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น -ดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ (กลต) -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30000-40000
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการเงินของบริษัทฯ - ลงงบรายละเอียดทางการเงิน - ทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow) - จัดพิมพ์ Statement - ดูแลเงินสดย่อย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีของบริษัทฯการลงระบบERP ม การลงบีนทึกบัญชี ในบริษัทและในเครือ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 27000+++
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
- มีประสบการณ์การหาสิค้า ด้านอาหารและหรือ ด้านก่อสร้าง - จัดหาลูกค้าใหม่ๆ (Supplier) เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของธุรกิจ - เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้ง การไปตรวจคุณภาพส
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จัดทำแบบก่อสร้างตกแต่งและประเมินราคา ออกแบบและควบคุมงานเขียนแบบบ้านพักอาศัย รีสอร์ต และโรงงาน mini factory โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมงานสถาปัตยากรรมกับงานโครงสร้าง
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 30 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านผลิตอาหารและผลไม้แปรรูป 2.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับตลาดและคู่แข่ง 3.จัดเตรียมตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 4.ประสานงานหน่วยงานการศึ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
งานขาย ตามห้าง supermarket , ร้านค้าส่ง ขายสินค้า หลายSKU โดยมีสินค้า consumer products , ของใช้ในครัว อื่นๆ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้างและงานโครงการต่างๆของบริษัทฯ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด ได้งานที่มีคุณภาพ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
-งาน Personal Assistant -วางแผนจัดระบบงาน ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม -ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความถู
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาท
วันที่ : 30 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
- กำหนดงบประมาณการโฆษณาสื่อ Social Media ( Facebook, IG, TikTok) - ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ อาทิเช่น Shopee, Lazada - ดูแลเรื่องรูปแบบ Content ของตัวสินค้า พร้อมทำ Time Line ในการลง Content ในช่องทาง Social Media - วางแผนเรื่องกา
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
- ดูแลตรวจสอบและจัดทำเอกสารการจ่าย-รับและค่าใช้จ่ายทุกประเภท - จัดทำเช็คจ่าย, เอกสารใบสำคัญจ่าย, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้, วางบิล, เก็บเช็ค, จ่ายเช็ค - จัดทำรายงานทาง
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 14,000-18,000
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
- ออกแบบกราฟิก ถ่ายรูป และทำอาร์ตเวิร์ก (Artwork) - ประสบการณ์ทางด้านออกแบบกราฟฟิก ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - Construction Design. - Shop Drawing. - 3D - ปร
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000+++
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
ทำอาหารประเภทเบเกอรี่ ขนมปัง และbakery พร้อมพัฒนาสูตร ไอสครีมของหวานต่างๆ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
วางแผน ควบคุม ดูแล งานสวนของรีสอร์ทและฟาร์มที่ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน มีความรู้ไม้ดอกและไม้ผลและงาน hardscape และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน   เขต : ปาย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000+++
วันที่ : 2 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
ร่างสัญญา และทำนิติกรรมการโอน อสังหาริมทรัพย์ มึความรู้เรื่องกฎหมาย และติดต่อราชการ หลายส่วน
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 30 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
1. ทำเงินเดือนแบบ Excel 2. ทำส่ง ภาษี ภงด. 3. จัดทำเอกสารธุรการ 4. ประสานงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. ทำธุรการสำนักงานทั่วไป 6. งานสรรหาบุคลากร
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.