รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า คอลเซ็นเตอร์
งาน Chartered Square Holding Company Limited
2. ควบคุมและตรวจสอบการให้บริการลูกค้าของพนักงานและแคดดี้ให้ได้ตามที่องค์กรได้กำหนดมาตรฐานไว้ 3. วางแผนการฝึกพนักงานและแคดดี้ ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์กรกำหนด 4. ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกแคดดี้ให้ได้มาตรฐาน ก่อนอนุมัติให้บรรจุเป็นแคดดี้ประจำของสนาม 5. ร่วมวางแผนกำหนดกลยุทธ์องค์กรกับทีมผู้บริหาร 6. ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กร 7. คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเข้าเป็นพนักงา
Chartered Square Holding Company Limited
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สกายฟลาย ทิกเก็ต จำกัด
- รับพนักงานประจำเท่านั้น - เพศหญิง ,ชาย (อายุ 19-32 ปี) -วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า -เบี้ยขยัน 500 - รวมต่อเดือน โบนัส (รวมเฉลี่ยต่อเดือน 16,000-45,000+++) - ทำงาน 2 กะ 06.00-15.30/15.30-01.00 (สลับเดือนละกะ) -หยุด 4 วัน/1เดือน (ทำครบปีหยุด 5วัน) -ทำงานครบ 1 ปี วันหยุด 5 วัน ลาพักร้อน 6 วัน
บริษัท สกายฟลาย ทิกเก็ต จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 16,000-45,000+++
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สกายฟลาย ทิกเก็ต จำกัด
▪️หญิง,ชาย 2 อัตรา 19-32 ปี ▪️ทำงาน 2 กะ 06.00-15.30/15.30-24.00 (สลับเดือนละกะ) ▪️วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ▪️เงินเดือน 16,000++ขึ้นไป(ขึ้นอยู่กับความสามารถ) ▪️มีโบนัส รายเดือน ▪️ซื่อสัตย์ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ▪️ปรับเงินเดือนทุกปี ▪️ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ▪️ทำงานครบ 1 ปีมีวันหยุด 5 วัน ▪️ทำงานครบ 1 ปีมีลาพักร้อน 6 วัน
บริษัท สกายฟลาย ทิกเก็ต จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : จำนวน 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000++ ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท บิวตี้โปรเฟชชั่นนอล บิสซิเนส จำกัด
ตอบลูกค้า ในไลน์ เเละช่องทางที่บริษัท มอบหมาย ทำงาน เสาร์ อาทิตย์ สลับกับพนักงาน ดูเเลลูกค้า เเละให้ความรู้ ในการตอบคำถาม
บริษัท บิวตี้โปรเฟชชั่นนอล บิสซิเนส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000 หรือตามตกลง ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน P.SPP Ranong Co., Ltd.
บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเฟืองท้าย และจารบี เป็นต้น โดยจะมีน้ำมันหล่อลื่นหลากหลายยี่ห้อ ได้แก่ Elf, Total, Valvoline, Mobil, Pertamina และ Shell ความรับผิดชอบ : - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น - รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า รวมถึงจัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า - ติดตามและแจ้งข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ - ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกั
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000+/เดือน หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน P.SPP Ranong Co., Ltd.
- แนะนำและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริการด้านอื่นๆ - รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของบริษัท - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และรับคำสั่งซื้อ และจัดทำใบเสนอราคา - ติดตามและแจ้งข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
- รับสายให้บริการข้อมูล ประกัน สุขภาพ/ประกันชีวิต ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ผ่านทางโทรศัพท์ - เช็ควงเงินการรักษา ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ - ประสานงานกับลูกค้า,ตัวแทนประกัน,หน้าเคาร์เตอรพยาบาลที่โทรเข้ามาสอบถาม - ติดต่อกลับผู้เอาประกันในกรณีที่สายหลุดระหว่างการให้บริการ หรือ ในเคสที่ได้รับเรื่องประสานงานไว้ - รับสายผู้ติดต่อเข้ามาใช้บริการตามจำนวนที่ทางบริษัทกำหนดไว้ - สถานที่ทำงาน : มิตรทาวน์ออฟฟิศ (สามย่าน) -วันทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน ( หยุดวันอาทิตย์เป็นหลัก ) - เวลาการทำงาน วันจันทร์ -
บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000+1,000+1,000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
-โทรออกหาลูกค้าเพื่อเชิญชวนและโน้มน้าวลูกค้าเพื่อนัดหมายเข้ามาทดลองขับรถยนต์ -ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านการบริการ และสินเชื่อ -สรุปรายงานการรับนัดหมายลูกค้า ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน -ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (เวียนวันหยุด ) -เวลาการทำงาน 8.00 - 21.00 ( 8 ชม./วัน) (เวียนกะ ) -วันทำงานและกะการทำงาน ทางหัวหน้างานจะจัดตารางให้ ** พิจารณาปรับเป็นพนักงานประจำ เมื่อครบ 6 เดือน **
บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 20,000-22,000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
-รับสายให้บริการข้อมูล ตอบข้อสงสัยต่างๆ -รับเรื่องร้องเรียนประสานงานต่อให้ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ -welcome call ไปยังลูกค้าหลังจากที่มีการซื้อประกันหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพไปแล้ว หลังจากที่ได้รับกรมธรรม์แล้ว ซึ่งมีการรับสายทั้งคนไทย และต่างชาติ -สถานที่ทำงาน : มิตรทาวน์ออฟฟิศ (สามย่าน) -วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ ( อาจมีการเข้า 1 - 2 เสาร์ต่อเดือน ) -เวลาการทำงาน 09.00 - 18.00 น. / 10.00 - 19.00 น.
บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 23,000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
-โทรออกเพื่อแจ้งเตือนการต่อภาษีรถยนต์ -รับเรื่องการต่อภาษีรถยนต์จากลูกค้า และดำเนินการด้านเอกสารการต่อภาษีให้ลูกค้า -โทรแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ลูกค้า (ไม่ใช่งานขาย) -รับสาย Inbound เพื่อตอบปัญหาทั่วไป -ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 09.00 -18.00 หยุดเสาร์ - อาทิตย์ -ปฏิบัติงานที่ ตึก AIA ถนนสาทร (BTS เซนหลุยส์ ) ---------------------------------------------------- - Handle customer inquiries and complaints. - Calculate leasing amount. - Manage the daily reports. - Coodinate with relat
บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 20 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : 19,000 + เบี้ยขยัน 1,000 + ค่าเดินทาง ( ทำที่ออฟฟิศ ) 1,000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1002 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 101 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.