ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ณายลอยเบเกอรี่ จำกัด
- ดูแลบริหารการจัดเก็บ การรับ การจัดส่ง สินค้า ดูแลสินค้าคงคลัง - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - สรุปปัญหา เช็คสินค้าให้เป้นปัจจุบัน และรายงานให้หัวหน้างงานทราบ - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ณายลอยเบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000++
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ณายลอยเบเกอรี่ จำกัด
-ดูแลให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ -รับเงินจากลูกค้า จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีขาย -รับออเดอร์จากลูกค้า,เช็คสินค้าภายในร้าน -สามารถติดต่อประสานงานต่างๆ ได้ดี
บริษัท ณายลอยเบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000++ ค่าคอมมิชั่น 0-2,000 บาท
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ณายลอยเบเกอรี่ จำกัด
1.ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานจัดเรียงสินค้า 2.ตรวจสอบ จัดทำรายงาน นำเสนอแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของทีมจัดเรียงสินค้า 3.ร่วมประชุมแผนกการตลาด
บริษัท ณายลอยเบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000 ค่าคอม 0-2,000 บาท
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ณายลอยเบเกอรี่ จำกัด
- ทำเอกสารเกี่ยวกับแผนกสโตร์ • ควบคุม ดูแลการจัดสินค้าเข้า-ออก จากคลังสินค้า • ดูแลเช็คสต็อคสินค้า และจัดทำรายงาน • ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลในคลังสินค้า • ตรวจนับ และเช็ค สินค้าที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับจัดซื้อสำนักงานใหญ่ • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ณายลอยเบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000++
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ณายลอยเบเกอรี่ จำกัด
จัดทำ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ ดูแล้วเรื่องบัญชีสต็อก จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน จัดทำเอกสาร ภพ.30 จัดทำและเก็บเอกสารทางบัญชี/ จัดเตรียมเอกสารทางงานบัญชี/ ตรวจสอบการส่งภาษี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ณายลอยเบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
1.วางแผนกลยุทธ์การตลาด 2.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เพื่อหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ในช่องทางต่างๆ 3.พัฒนาสินค้า บริการ ให้แข็งแร่ง เพื่อการตลาดที่ยั่งยืน 4.สนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย 5.สร้างยอดลูกค้าที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนดง 6.จัดกิจกรรมการตลาดเพิ่มยอดขายกำไร 7.ทำ Report การทำงานให้ฝ่ายบริหารทราบ
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
-งานธุรการด้านเอกสารของฝ่ายขาย -ออกใบเสนอราคาให้กับฝ่ายขาย -ประสานงานฝ่ายต่างๆให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย -จัดเก็บและทำรูปเล่ม Catalogue -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
- ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร - ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ - รับโทรศัพท์ ,ต้อนรับตรงเคาน์เตอร์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
ลักษณะของงาน • วางแผนกลยุทธ์การตลาด และนำไปปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วง • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ในช่องทางต่างๆ • พัฒนาสินค้า บริการ ให้แข็งแกร่งเพื่อการตลาดที่ยั่งยืน • สนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย • สร้างยอดลูกค้าที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด • จัดหากิจกรรมการตลาดเพิ่มยอดขายกำไร
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
-ดูแลระบบการจัดการสินค้าทั้งหมด -ดูแลและควบคุมการกระจายสินค้าในคลัง -รับผิดชอบ ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออกทั้งหมด เช็คสต๊อก ตัดสต๊อก นับสินค้า อัตเดตสินค้าคงเหลือ จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมใช้งาน - งานเอกสาร ISO ของแผนกคลังสินค้า และดูแลรับผิดชอบคลังสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 710 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 71 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.