งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1.วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับอัตรากำลังและทวนสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละจุดงานให้ปฎิบัติตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมดูแลกระบวน การผลิตให้เป็นไปตามเป้าห
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : ท่ามะกา
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบงานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ - ตรวจเช็คความสะอาดของอุปกรณ์ พื้นที่การผลิตและปฏิบัติตาม GMP , HACCP และระบบบริหารคุณภา
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : ท่ามะกา
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย - วางแผนงานโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 2.จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : ท่ามะกา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 2. อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 3. ตรวจสอบความปลอดภัยและประเมินประจำวันเพื่อหามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ 4. จัดหาแนวทางและอุปกรณ์ป
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : ท่ามะกา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- งานธุรการของห้องปฏิบัติการ - ดูแลการจัดการตัวอย่างทดสอบ ออกรายงานผลการทดสอบ และงานธุรการทั่วไป
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : กบินทร์บุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริหารจัดการร้าน "Thaifoods Fresh Market" ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด บริหารยอดขายของร้านให้ได้ตามเป้าหมาย วางแผนการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลสินค้า สต๊อกสินค้า และงานอื่นๆภายใ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 50   อัตราค่าจ้าง : 23,000-35,000
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆของรถ Food Truck - ทอดสินค้าเพื่อจำหน่าย - ปฎิบัติงานตามพื้นที่ ที่กำหนด(กทม.และปริมณฑล) - รับลูกค้า/รับออเดอร์ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณรถ Food Truck - ปฎิ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลาย อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 15000-16000 /เดือน
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วางแผนและดำเนินการจัดชงชิมผลิตภัณฑ์(ไส้กรอก)ตามพื้นที่ที่กำหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกบูธ ซุ้มแสดงสินค้า ส่งเสริมงานขาย ขายผลิตภัณฑ์หน้าบูธแสดงสินค้า มีเบี้ยเลี้ยงให้
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกร - มอบหมายงาน และให้ความรู้ในการผลิตตามนโยบายยของบริษัทฯ - วางแผนการจัดการอาหาร วัคซีน และเวชภัณฑ์ - ควบคุมการจัดการภายในโรงเรือน - ทำหน้าที
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : เมืองสุพรรณบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมการจัดการภายในโรงเรือน - วางแผนการจัดการอาหาร วัคซีน และเวชภัณฑ์ - มอบหมายงานให้คนงาน และให้ความรู้ในการผลิตตามนโยบายของบริษัทฯ - ทำหน้าที่วางแผนงานด้านการผลิตร่วมกับผ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- วางแผน ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการผลิตสุกรในฟาร์ม และการป้องกันโรคให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ - คำนวณเป้าหมายการผลิตได้ มีความสามารถในการสอนสัตวบาลและควบคุมดูแลผู้ใต้
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ลาดยาว
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- งานจัดการฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ - เตรียมความพร้อมของโรงเรือนและอุปกรณ์ - ตรวจสุขภาพและรักษา - วางแผนการจัดการอาหาร วัคซีน และเวชภัณฑ์ตามโปรแกรม - งานอื่นๆตามมอบหมาย ** รับหลายอัตร
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง + ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ดูแลงานเอกสารต่างๆในฟาร์ม - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำสถิติฟาร์ม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ** หมายเหตุ ต้องสามารถพักอยู่อาศัยในฟาร์มได้ โดยสะสมวัน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ลาดยาว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. ซ่อมแซมอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร,เครื่องใช้ไฟฟ้า,ประปา,ระบบให้น้ำและแสงสว่างภายในฟาร์ม เมื่อเกิดการขัดข้องและเสียหาย 2. ตรวจสอบ ติดตั้งอุปกรณ์และเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตามอายุงานตาม
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ตาคลี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รับสมัครเป็นพนักงานประจำของบริษัทโลจิส บอย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป Job Description เขียนระบบ POS สำหรับใช้ในเครื่อง POS หน้าร้าน (Mobile Application) โดยจะมีการเตรียม API ให้ และจะ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุนให้กับเกษตรกร - มอบหมายงาน และให้ความรู้ในการผลิตตามนโยบายของบริษัทฯ - วางแผนการจัดการอาหาร วัคซีน และเวชภัณฑ์ - ควบคุมการจัดการภายในโรงเรือน - ทำหน้า
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : อู่ทอง
อัตรา : หลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. สุ่มตรวจนับ Stock ฟาร์มสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งทั้งหมด 104-156 ครั้ง/ปี แบ่งครึ่งๆเป็น 1.1 ตรวจนับ Stock สุกรอายุ 8 สัปดาห์ 1.2 ตรวจนับ Stock สุกรอายุ 18 สัปดาห์ เทียบกับข้อมูล Stock ฝ่ายผลิต และปิดผลการเลี้ยงเท
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : อู่ทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รับสมัครเป็นพนักงานประจำของบริษัทโลจิส บอย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป Job Description - พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด - การสื่อสารที่ดีท
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. ซ่อมแซมอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร,เครื่องใช้ไฟฟ้า,ประปา,ระบบให้น้ำและแสงสว่างภายในฟาร์ม เมื่อเกิดการขัดข้องและเสียหาย 2. ตรวจสอบ ติดตั้งอุปกรณ์และเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตามอายุงานตาม
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระแก้ว   เขต : เมืองสระแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- วางแผนงาน ควบคุม และ ติดตาม กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ สายพันธุ์สุกรพันธุ์แท้ GGP GP PS - เก็บรวบรวมข้อมูลลต่างๆที่เกี่ยวข้อง สรุปและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร - ประสานงานและติดตามผลกั
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.