งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ร้านบุญถาวร สาขา สุวรรณภูมิ - จัดเรียงสินค้าสุขภัณฑ์ และ ก๊อกน้ำ แบรนด์ COTTO - สร้างยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสานงานกับทางร้าน ลูกค้า และบริษัทฯ
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620 + 750 = 11,370
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์+ก๊อกน้ำ COTTO ประจำ ไทวัสดุ สาขา สันทราย เชียงใหม่ (สาขาใหม่)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : สันทราย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,620 + 750 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ประจำ บุญถาวร สาขา พระราม 2 (โซน Anyhome)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620 + 750 บาท = 11,370 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ประจำ ไทวัสดุ สาขา ศรีสมาน - ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อ่างอาบน้ำ อุปกรณ์ในห้องน้ำต่างๆ - ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในเรื่องของการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ดูแลสินค้าบน Shelf และดูแล Stock สินค้าของบริษัทฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ - ตรวจเช็ค สั่ง Stock สั่งสินค้าสั่งพิเศษ - ดูแลการติดป้ายราคาขาย และส่งเสริมการขาย ตามมาตรฐานร้าน - ติดต่อ สื่อสาร ประสานงานกับทีมงานของบริษัทฯ และร้านผู้แทนจำหน่าย
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,620 + 750 บาท 11,370 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ COTTO ร้านโฮมโปรดักส์ สาขาเชียงใหม่
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท รวม 11,370 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ร้าน SCG HOME บุญถาวร ฉะเชิงเทรา - ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อ่างอาบน้ำ อุปกรณ์ในห้องน้ำต่างๆ - ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในเรื่องของการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ดูแลสินค้าบน Shelf และดูแล Stock สินค้าของบริษัทฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ - ตรวจเช็ค สั่ง Stock สั่งสินค้าสั่งพิเศษ - ดูแลการติดป้ายราคาขาย และส่งเสริมการขาย ตามมาตรฐานร้าน - ติดต่อ สื่อสาร ประสานงานกับทีมงานของบริษัทฯ และร้านผู้แทนจำหน่าย
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : เมืองฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 = 11,370 บาท
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงานขาย PC ก๊อกน้ำ ประจำบุญถาวร สาขา ราชพฤกษ์ (โซน Any Home)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ร้านเมกาโฮม สาขา บ่อวิน -แนะนำขายสินค้าสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำตามเป้าที่บริษัทกำหนด -จัดเรียงสินค้า และจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในสต็อค
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ร้านบุญถาวร สาขา เชียงใหม่
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : สารภี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ร้านไทวัสดุ สาขาบางใหญ่ (เปิดสาขาใหม่) - ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อ่างอาบน้ำ อุปกรณ์ในห้องน้ำต่างๆ - ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในเรื่องของการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ดูแลสินค้าบน Shelf และดูแล Stock สินค้าของบริษัทฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ - ตรวจเช็ค สั่ง Stock สั่งสินค้าสั่งพิเศษ - ดูแลการติดป้ายราคาขาย และส่งเสริมการขาย ตามมาตรฐานร้าน - ติดต่อ สื่อสาร ประสานงานกับทีมงานของบริษัทฯ และร้านผู้แทนจำหน่าย
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ร้านสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด พะเยา   เขต : เมืองพะเยา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์+ก๊อกน้ำ COTTO ร้านสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา แม่ฮ่องสอน
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน   เขต : เมืองแม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ร้านสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครปฐม
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ร้านสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครนายก
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด นครนายก   เขต : เมืองนครนายก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท (ยังไม่รวม COMMISSION)
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์+ก๊อกน้ำแบรนด์ COTTO ร้านสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา สุราษฏร์ธานี
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท (ยังไม่รวม COMMISSION)
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ COTTO ร้านสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เมืองสุรินทร์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ร้านสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เดชอุดม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.