ประกาศรับสมัครงาน Global Top Group Co.,Ltd.
งาน Global Top Group Co.,Ltd.
- เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าจนกว่าจะปิดการขายได้ - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - วิเคราะห์ลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ - พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ (ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 โครงการทั่วเมืองพัทยา มีคอนโดฯ สร้างเสร็จ 7 โครงการ 1 คอนโดอยู่ระหว่างก่อสร้าง และอีก 1 โครงการที่จะสร้างในอนาคต) - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Global Top Group Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000+commission
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน Global Top Group Co.,Ltd.
•จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชี •บันทึกข้อมูลทางบัญชี และตรวจสอบเอกสารด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ •ตรวจสอบบัญชีธนาคารกับการบันทึกบัญชีให้มีความสอดคล้องกัน •มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษี และจัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานภาษีซื้อ ภาษีขายขาย ภ.พ.30, ภ.ง.ด. 1, 3, 53, 50, 51, ภ.พ.40 •ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท •บันทึกการรับเงิน-การจ่ายเงิน และการตัดจำหน่ายลูกหนี้-เจ้าหนี้ •ปิดงบการเงิน
Global Top Group Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน Global Top Group Co.,Ltd.
1.Answer and offer sales of the company's products to old and new customers. through online channels or social media 2. Follow up on sales ready to give advice and recommend products through online channels or social media 3. Study and communicate Let customers know the strengths of the product. 4. Consulting and recommending promotions, sales support, including payment programs. 5. Contact customers to create opportunities to maintain relationships. Follow up on decision status and to c
Global Top Group Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000+commission
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน Global Top Group Co.,Ltd.
• รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้า รวมถึงภายในองค์กร และระหว่างองค์กร • รับผิดชอบในการโต้ตอบ การรับสาร การประสานงาน การนัดหมาย • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานขาย ควบคุมการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารต่างๆ • โต้ตอบ และสื่อสารทางโทรศัพท์ และอีเมล์กับลูกค้า • การส่งภาพถ่ายและสื่อการตลาดให้กับตัวแทนและลูกค้าตามคำขอ/ หากผู้ขายไม่สามารถติดต่อได้ • รับโทรศัพท์ลูกค้า รับเรื่องการขายแทนพนักงานขายได้ • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมขายเพื่อสนับสนุนการขายทั้งหมด
Global Top Group Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18-20K
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน Global Top Group Co.,Ltd.
- Represent the company by establishing contact and developing relationships with prospects clients and real estate agents - Maintains relationships with clients by providing support and information - Focus on achieving the sales objectives through effective planning, setting sales goals, analysis data on past performance, and projecting future performance. - Make the report for manage of department to Management
Global Top Group Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน Global Top Group Co.,Ltd.
-ดำเนินการโฆษณาออนไลน์ Google Ads/Facebook Ads, TikTok Ads และอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแคมเปญของบริษัท -โพสต์คอนเทนต์ในช่องทางต่างๆ Facebook Tiktok Twitter IG -บรีฟและทำงานร่วมกับทีมกราฟิกได้ -มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาไอเดียต่างๆ ในการต่อยอดงานให้ดีขึ้น -วิเคราะห์ผลการทำคอนเทนต์และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเสมอ
Global Top Group Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน Global Top Group Co.,Ltd.
•ดูแลรายการห้องว่างสำหรับการขายในทุกโครงการ •ตรวจสอบโควต้า%คนไทย/ต่างชาติในทุกโครงการ •ช่วยเหลือและจัดทำเอกสารและข้อตกลงสำหรับฝ่ายขายทั้งมือ 1 หรือมือ 2 •ดูแลลูกค้าโอนเงินให้บริษัทออกใบเสร็จรับเงินและประสานงานกับฝ่ายขายเพื่ออัพเดทข้อมูลลูกค้า •ติดตามวันครบกำหนดชำระค่างวด •ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขาย •จัดทำสัญญาการขาย สัญญาตัวแทน และสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น •อัพเดทรายการราคายูนิตรายวัน
Global Top Group Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน Global Top Group Co.,Ltd.
•ตรวจสอบเอกสาร,สัญญา,ลูกค้า เตรียมเอกสารการโอนห้อง •ขอเอกสาร ธ.ต.3 จากธนาคารเพิ่มเพื่อประกอบการโอน สำหรับโควต้าต่างชาติ •จัดทำสรุปรายงานแต่ละห้องเพื่อให้เซลล์เก็บค่าธรรมเนียมการขอเอกสาร •ประสานงานกับทนายความ หากห้องไหนต้องโอนภายใต้เงื่อนไขบริษัทเพื่อจัดตั้ง เพิ่ม ทุน หรือเปลี่ยนกรรมการให้ลูกค้า •นำโฉนดส่งมอบให้ลูกค้าตามนัด ตามที่เเผนกเซลล์จะเเจ้งมา •หลังจากโอนเสร็จทำการขอมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อทำการติดตั้ง รวมทั้งประสานงานกับทางนิติ •ตรวจสอบเอกสารรายรับของนิติอาคารชุด แยกเงินสด รวบรวมเอกสาร เพื
Global Top Group Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18-25K
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน Global Top Group Co.,Ltd.
1.All accounting including monthly closing, AR, AP, Cash flow, taxation, reporting and forecasting. 2.Verify month-end analysis of closing report and account reconciliation. 3.Monitoring of accounting activities 4.Contact with revenue department related to taxation issued. 5.Provide advice as required on financial, tax, accounting auditor. 6.Verifying tax reports (PP30, PND1, PND3, PND53, PND50, PND51) 7.Dispense and control peoples in accounting team. 8.Other task assigned by CFO and CEO
Global Top Group Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน Global Top Group Co.,Ltd.
-Update CRM new agency to seller list -Update phone/location/detail correct of each agency -Making agency atreement -Prepare a memo for a special commission -Weekly update of price lists for sellers and agency -Daily confirming appointments for seller and agency meetings. corporate with seller agency and customer/reschedule an appointment
Global Top Group Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.