ประกาศรับสมัครงาน SEE FAH Group Co., Ltd.
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
ดูแลระบบงานซ่อม เครื่องทำความเย็น และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
บัญชีลูกหนี้ ดูแลการบันทึกลูกหนี้/วางบิล/รับชำระ/ดูแลูกหนี้คงเหลือ บัญชี GL บันทึกรายการบัญชีรับ-จ่าย/ปิดงบการเงิน
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
- บริหารจัดการร้าน - ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐาน - ดูแลการฝึกอบรมพนักงาน - ดูแลต้นทุน และยอดขาย - ดูแลการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า - บริหารบุคลากร
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000++
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.บริการต้อนรับลูกค้า 2.เสิร์ฟอาหาร 3.เซ็ทอัพอุปกรณ์
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000++
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.หน้าที่คิดเงิน ทอนเงิน 2.ดูแลเรื่องบิลต่างๆ
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000++
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
หน้าที่ล้างอุปกรณ์
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000++
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.หน้าที่บริการต้อนรับลูกค้า 2.เสิร์ฟอาหาร 3.เซ็ทอัพอุปกรณ์
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ชั่วโมงละ 50-55 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.หน้าที่บริการลูกค้า เสิร์ฟอาหาร 2.เตรียมอาหาร เซ็ทอัพอุปกรณ์ 3.คิดเงิน ทอนเงิน
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000++
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.เตรียมวัตถุดิบ,ล้างวัตถุดิบ ผัก เนื้อสัตว์ 2.ปั้นเกี้ยว 3.ลงกระทะ 4.ทำความสะอาดอุปกรณ์ ล้างจาน
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000++
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.หน้าที่บริการลูกค้า 2.เสิร์ฟอาหาร 3.เซ็ทอัพอุปกรณ์
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000++
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.หน้าที่เตรียมวัตถุดิบ 2.ลงกระทะได้ 3.ทำอาหารตามออเดอร์
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-16,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
- ควบคุมงานฝ่ายผลิต - จัดทำ Production Plan - ดูแล ควบคุม ต้นทุนการผลิต และของเสีย - จัดตารางการทำงานของพนักงานให้ผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้ได้มาตารฐานตามที่บ
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000-20,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
- ควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบ - ควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ - ควบคุมการตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐาน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000-20,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.ทำเกี๊ยวซ่า ญี่ปุ่น 2.จัดเตรียม วัตถุดิบ อุปกรณ์
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000++
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
หน้าที่เตรียมวัตถุดิบ ทำอาหารตามออเดอร์ ลงกระทะได้
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000++
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
บริหารจัดการงานร้านอาหาร ดูแลลูกค้า บริหารสต๊อกวัตถุดิบและต้นทุนสินค้า บริหารทีมงานและตารางวันหยุดพนักงานให้เหมาะสม
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
- ควบคุมงานฝ่ายผลิต - จัดทำ Production Plan - ดูแล ควบคุม ต้นทุนการผลิต และของเสีย - จัดตารางการทำงานของพนักงานให้ผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้ได้มาตารฐานตามที่บ
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางเสาธง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000-20,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1. วางแผนงานในการโพสต์ ของแต่ละเดือน 2. คิดคอนเท้นต์ และออกแบบภาพให้เกิดความเชื่อมโยงตรงตามวัตถุประสงค์ 3. อัพเดทข่าวสาร กิจกรรมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4. นำเสนองานต่อผู้บังคับบ
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางเสาธง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
- ขนส่งวัตถุดิบจากส่วนกลางให้ตามสาขา(กทม.) - ขับรถขนส่งออกงานจัดเลี้ยง - ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
ดูแลควบคุมงานในครัวและพนักงานในครัว วางแผนการทำงานของพนักงานในครัว
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.