1) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งงาน 2) ควบคุมคุณภาพของงาน 3) ดำเนินการปฏิบัติงานตามระยะเวลา และปริมาณทีี่กำหนดกำหนด 4) เรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานงาน 5) ปฏิบัต
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.รับนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก Production Manager 2.วางแผนเเละติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งปรับปรุงแผนเสนอผู้บังคับบัญชา 3.วิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของงาน 4.จัดทำเอกสารที่ใช้
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 17,000-25,000+
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.ทำงานด้านงานกลึง,กัด,ไส,มิ่ลลิ่งได้ดี 2.ทำงานตามแบบที่ได้รับจากวิศวกร 3.ใช้เครื่องมือวัดทางด้านเครื่องกล
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12,000-20,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1) ติดต่อประสานงานภายในองค์กร จัดทำ ติดตามและจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนก 2) ติดต่อประสานงานกับลูกค้ารายเก่าและเปิดตลาดลูกค้ารายใหม่ (ทุกช่องทาง) 3) จัดทำใบเสนอราคารว
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 1.สามารถออกแบบชิ้นงาน 2.วางระบบงานและวางแผนการทำงานเพื่อให้การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TECHNICAL DATA ของงาน 4.คว
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ ต่อรองได้
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
-ควบคุมดูแลการใช้งานเครื่องมือวัด -Training เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดให้กับพนักงานภายในองค์กร -ทวนสอบเครื่องมือวัดและเปรียบเทียบผลที่ได้กับมาตรฐานต่างๆ -ควบคุมการเบิกจ่ายเคร
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. รื้อ ประกอบมอเตอร์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจาก วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ วางแผนงาน ในการดูแล ที่มีการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไมโครโปรเซสเซอร์หรือคอมพิวเตอร์มา
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ ต่อรองได้
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.รับผิดชอบสูงสุดในการควบคุม ดูแล วางแผนด้านความปลอดภัยในการทำงาน และความสงบเรียบร้อย 3.ทบทวน นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของงาน
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. รื้อ ประกอบมอเตอร์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจาก วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ วางแผนงาน ในการดูแล ที่มีการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไมโครโปรเซสเซอร์หรือคอมพิวเตอร์มา
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.