ประกาศรับสมัครงาน Ancor Thailand
งาน Ancor Thailand
ลักษณะการทำงาน • ทำแคชเชียร์ ทำข้าว ปั้นข้าว ขึ้นหน้า (มีระบบการสอนงาน ตามมาตรฐานบริษัทฯ) • จัดออเดอร์ลูกค้าหน้าร้าน พร้อมเดลิเวอรี่ • ทำความสะอาดร้าน และหน้าร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน วันและเวลาทำงาน • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวลาทำงาน • กะ1) 08.00-17.00 • กะ2) 09.30-18.30 สวัสดิการ - ชุดยูฟอร์ม - ประกันสังคม - เบิกค่ารักษาพยาบาล (มีประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ) - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี - เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร - เงินเปอร์เซ็นต์พิเศษจาก
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ประจำต่อเดือน 12,000 - 13,0000 +โอที
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
ลักษณะการทำงาน • ทำแคชเชียร์ ทำข้าว ปั้นข้าว ขึ้นหน้า (มีระบบการสอนงาน ตามมาตรฐานบริษัทฯ) • จัดออเดอร์ลูกค้าหน้าร้าน พร้อมเดลิเวอรี่ • ทำความสะอาดร้าน และหน้าร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน วันและเวลาทำงาน • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวลาทำงาน • กะ1) 09.30-18.30 • กะ2) 12.00-21.00 • กะ3) 13.00-22.00 สวัสดิการ - ชุดยูฟอร์ม - ประกันสังคม - เบิกค่ารักษาพยาบาล (มีประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ) - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี - เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร - เงิ
Ancor Thailand
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ประจำต่อเดือน 12,000 - 13,000 + โอที
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
ลักษณะการทำงาน • ทำแคชเชียร์ ทำข้าว ปั้นข้าว ขึ้นหน้า (มีระบบการสอนงาน ตามมาตรฐานบริษัทฯ) • จัดออเดอร์ลูกค้าหน้าร้าน พร้อมเดลิเวอรี่ • ทำความสะอาดร้าน และหน้าร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน วันและเวลาทำงาน • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวลาทำงาน • กะ1) 09.00-18.00 • กะ2) 13.00-22.00 สวัสดิการ - ชุดยูฟอร์ม - ประกันสังคม - เบิกค่ารักษาพยาบาล (มีประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ) - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี - เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร - เงินเปอร์เซ็นต์พิเศษจาก
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ประจำต่อเดือน 12,000 - 13,000 + โอที
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
ลักษณะการทำงาน • ทำแคชเชียร์ ทำข้าว ปั้นข้าว ขึ้นหน้า (มีระบบการสอนงาน ตามมาตรฐานบริษัทฯ) • จัดออเดอร์ลูกค้าหน้าร้าน พร้อมเดลิเวอรี่ • ทำความสะอาดร้าน และหน้าร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน วันและเวลาทำงาน • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวลาทำงาน • กะ1) 09.00-18.00 • กะ2) 11.00-20.00 สวัสดิการ - ชุดยูฟอร์ม - ประกันสังคม - เบิกค่ารักษาพยาบาล (มีประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ) - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี - เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร - เงินเปอร์เซ็นต์พิเศษจาก
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ประจำต่อเดือน 12,000 - 13,000 + โอที
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
ลักษณะการทำงาน • ทำแคชเชียร์ ทำข้าว ปั้นข้าว ขึ้นหน้า (มีระบบการสอนงาน ตามมาตรฐานบริษัทฯ) • จัดออเดอร์ลูกค้าหน้าร้าน พร้อมเดลิเวอรี่ • ทำความสะอาดร้าน และหน้าร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน วันและเวลาทำงาน • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวลาทำงาน • กะ1) 08.30-17.30 • กะ2) 12.00-21.00 สวัสดิการ - ชุดยูฟอร์ม - ประกันสังคม - เบิกค่ารักษาพยาบาล (มีประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ) - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี - เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร - เงินเปอร์เซ็นต์พิเศษจาก
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ประจำต่อเดือน 12,000 - 13,000 + โอที
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
ลักษณะการทำงาน • ทำแคชเชียร์ ทำข้าว ปั้นข้าว ขึ้นหน้า (มีระบบการสอนงาน ตามมาตรฐานบริษัทฯ) • จัดออเดอร์ลูกค้าหน้าร้าน พร้อมเดลิเวอรี่ • ทำความสะอาดร้าน และหน้าร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน วันและเวลาทำงาน • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวลาทำงาน • กะ1) 08.30-17.30 • กะ2) 11.00-20.00 สวัสดิการ - ชุดยูฟอร์ม - ประกันสังคม - เบิกค่ารักษาพยาบาล (มีประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ) - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี - เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร - เงินเปอร์เซ็นต์พิเศษจาก
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ประจำต่อเดือน 12,000 - 13,000 + โอที
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
เรากำลังมองหาวิศวกรฝ่ายขายที่มีพลังและผลักดันผลงาน เพื่อเข้าร่วมทีมของเรา ผู้สมัครที่เหมาะสมจะรับผิดชอบการขายอุปกรณ์แปรรูปอาหาร พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า และให้ความรู้ทางเทคนิคเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ตำแหน่งนี้ต้องการความรู้ทางเทคนิคและทักษะการขายเพื่อสื่อสารประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เราให้กับลูกค้า การขายและพัฒนาธุรกิจ: •ค้นหาและติดตามโอกาสทางธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร •พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ •บรรลุเป้าหมายการขายและมีส่วนร่วมในการเติบโตโดยรวมของบริษัท
Ancor Thailand
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาท/เดือน + คอมมิชชั่น
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
- การเตรียมการติดตั้ง ตรวจเช็ค และการบำรุงรักษาของเครื่องจักร - ให้การฝึกอบรม สาธิตฟังก์ชันของเครื่องจักร และสร้างความมั่นใจในการใช้งานที่ถูกต้องของเครื่องจักร - ซ่อมแซมเครื่องจักร และให้การสนับสนุนหลังการขาย - การสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพท์
Ancor Thailand
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 28,000 บาท/เดือน (ไม่รวม OT)
วันที่ : 24 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
1.สนับสนุน Chef de Partie หรือ Sous Chef ในการปฏิบัติงานและการทำงานประจำวัน 2.ทำงานตามข้อกำหนดเมนูโดย Chef de Partie 3.เตรียมวัตถุดิบ ทุกวันและการผลิตอาหารในส่วนต่างๆ ของห้องครัวหลัก 4.ทำตามคำแนะนำและคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อทำงานประจำวันให้เสร็จ 5.ประสานงานและมีส่วนร่วมกับส่วนอื่นๆ ของข้อกำหนด ความสะอาด 6. ดูแล และควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ รวมถึงมาตรฐานในการทำอาหาร 7. คอยตรวจเช็คสต็อก และสั่งวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการขาย 8. ติดต่อกับทาง Supplier เพื่อควบคุมการสั่งซื้อของ และตรวจสอบคุณภ
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 50,000 - 60,000 (ไม่รวมรายได้อื่นๆ )
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
We are seeking a dynamic and talented project Coordinator with proficiency in Japanese at N2 level to join our team. The ideal candidate will be enthusiastic about technology, fluent in Japanese English, and possess excellent project coordination skills. Work Schedule: Monday to Friday, 8:30 AM - 5:30 PM 1.Support and collaborate closely with our technical team from requirement gathering to project implementation, maintenance, and support. 2.Function as an interpreter and point of conta
Ancor Thailand
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาท/เดือน
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
1. รับสาย ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นให้กับลูกค้าต่ออายุประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ 2. โทรแจ้งเตือนการต่ออายุประกันภัยรถยนต์จากฐานลูกค้าของบริษัทฯ 3. ให้คำแนะนำลูกค้ากลุ่มบริการหลังการขาย 4. สร้างผลงานตามยอดรายเดือน สวัสดิการ 1. คอมมิชชั่นตามยอดขายรายเดือนและเป้ารายปี 2. ประเมินผลปฏิบัติงานสิ้นปี 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันสุขภาพกลุ่ม 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6. ค่าถือบัตรนายหน้ารายปี (ถ้ามี)
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท/เดือน + คอมมิชชั่น
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
เวลาทำงาน: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 7.30 -16.30 1. ปฎิบัติการจัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้าให้ตรงตามแผนผังของที่ตั้งสินค้าตามที่ระบบแนะนำอย่างถูกต้อง ทันเวลาและปลอดภัย 2. ขับรถยก (รถโฟล์คลิฟท์) ขนย้ายและจัดเก็บสินค้า และตรวจสอบรถยก ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ของหน่วยงาน 4. ตรวจสอบและบันมึกข้อมูลเข้าระบบของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง 5. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Ancor Thailand
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 (ไม่รวมโอที)
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน Ancor Thailand
1. Execute sales activities in line with company policies. 2. Coordinate and liaise with both existing and new clients in government and private sectors. 3. Manage room details and sales equipment for efficient sales. 4. Identify and meet new clients, explore new sales channels, prepare sales reports, and manage customer relations. 5. Collaborate and study competitors’ marketing and sales strategies to maintain competitive edge. 6. Perform other tasks as assigned.
Ancor Thailand
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 40,000 - 50,000 บาท + คอมมิชชั่น
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.