งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
1- ให้บริการลูกค้าในการทำหัตถการทรีตเม้นท์ 2- ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการต่างๆ 3- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ คอร์สต่างๆ รวมถึงโปรโมชั่นให้ลูกค้า 4- ต้อนรับลูกค้า 5- ติดตามผลดูแลลูกค้าหลังทำหัตถการ 6- ปฏิบัติงานอื่นๆ ในคลินิกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
1- ให้บริการลูกค้าในการทำหัตถการทรีตเม้นท์ 2- ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการต่างๆ 3- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ คอร์สต่างๆ รวมถึงโปรโมชั่นให้ลูกค้า 4- ต้อนรับลูกค้า 5- ติดตามผลดูแลลูกค้าหลังทำหัตถการ 6- ปฏิบัติงานอื่นๆ ในคลินิกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 20,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
1- ให้บริการลูกค้าในการทำหัตถการทรีตเม้นท์ 2- ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการต่างๆ 3- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ คอร์สต่างๆ รวมถึงโปรโมชั่นให้ลูกค้า 4- ต้อนรับลูกค้า 5- ติดตามผลดูแลลูกค้าหลังทำหัตถการ 6- ปฏิบัติงานอื่นๆ ในคลินิกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 3 ด่วน !!!   อัตราค่าจ้าง : 12,000-20,000 บาท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
- บริหารเวลาการทำงาน จัดตารางการทำงานในสาขา - ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่ผู้จัดการสาขาทำทั้งหมดในสาขา - มีความรับผิดชอบและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานบริการ และ ด้านความงาม ในคลินิก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในสาขา
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2 ด่วน !!!   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 30,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
1- ให้บริการลูกค้าในการทำหัตถการทรีตเม้นท์ 2- ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการต่างๆ 3- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ คอร์สต่างๆ รวมถึงโปรโมชั่นให้ลูกค้า 4- ต้อนรับลูกค้า 5- ติดตามผลดูแลลูกค้าหลังทำหัตถการ 6- ปฏิบัติงานอื่นๆ ในคลินิกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 4 ด่วน !!!   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 20,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
1- ให้บริการลูกค้าในการทำหัตถการทรีตเม้นท์ 2- ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการต่างๆ 3- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ คอร์สต่างๆ รวมถึงโปรโมชั่นให้ลูกค้า 4- ต้อนรับลูกค้า 5- ติดตามผลดูแลลูกค้าหลังทำหัตถการ 6- ปฏิบัติงานอื่นๆ ในคลินิกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 -20,000 บาท / เดือน
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
- อัพเดทสื่อโปรโมชั่น และเอกสารนำเสนอให้เรียบร้อย ถูกต้อง - ติดตาม อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เพื่อสอบถามความต้องการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ คอร์ส โปรโมชั่น ปิดการขาย ก่อนส่งพบแพทย์ - หาแนวทางเพิ่มยอดขายและลูกค้าใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้า - มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา เมื่อลูกค้า่สอบุถามถึงปัญหานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภา -โทรติดตามลูกค้าทั้งเก่าใหม่ - และงานอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมายให้ทำ - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - หากมีประสบการณ์ การขายคอร์สที่คลินิกเสริมความงามมาก่อน 1 ปี ขึ้นไป
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตราด่วน !!!   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 30,000 บาท / เดือน+++
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
. ดูแลและรับผิดชอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำระบบโปรแกรมขายหน้าร้าน . งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 ด่วน !!!   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท / เดือน
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
1- ดูแลความเรียบร้อยของสาขาโดยรวมให้ปฏิบัติงานราบรื่น 2- ควมคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทุกส่วนในสาขา ให้เป็นไปตามระบบงานของบริษัท 3- ดูแลรับผิดชอบยอดขายของสาขาตามเป้าที่บริษัทกำหนด 4- ดูแลวันหยุด วันลา ของพนักงาน 5- ลงข้อมูล คำนวณค่ามือ และค่าคอมมิชั่นประจำวัน 6- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และหาแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานในสาขา 7- วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ 8- ติดตามผลดูแลลูกค้าหลังการทำหัตถการ 9- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2 ด่วน !!!   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
1- คิดกลยุทธ์การทำ Content และวางแผนตารางงานต่างๆ ประจำเดือน ร่วมกับทีมการขาย 2- จัดทำ และโพส Content ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีความน่าสนใจบนสื่อต่างๆ เช่น Facebook/Instagram/ YouTube/Tiktok/Website/Other 3- จัดทำโฆษณา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Platform มาพัฒนาคุณภาพของ Content ได้ 4- ประสานงานกับทีม Graphic Design, Digital Marketing, Sales และ Production ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเขียน Content หลัก ของทุกบริการของบริษัท เพื่อใช้สำหรับลงในทุกสื่อต่างๆ 5- เขียน Content หลัก ของทุกบริ
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 ด่วน !!!   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 30,000 บาท / เดือน
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
1. ขายสินค้าผ่านการไลฟ์สด ผ่านช่องของบริษัท 2. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ คอร์สต่าง ๆ รวมถึงโปรโมชั่นให้ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท 3. สร้าง Content เพื่อส่งเสริมการขาย 4. สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 ด่วน !!!   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 60,000 บาท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.