ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
- ดูแล-ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา - ดูแลความเรียบร้อยในศูนย์บริการฯ - อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30,000 + /หรือพิจารณาตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- คิดคอนเทนต์ให้มีความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ถนัดงานโซเชี่ยลมีเดี่ย tiktok , IG reels
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 +/หรือตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
-เคลมประกันรถยนต์แก่ลูกค้า -ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเคลม - ติดต่อประสานงานในส่วนการเคลมรถยนต์ระหว่างบริษัทฯ กับ ฮุนไดสำนักงานใหญ่
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000+ /หรือตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- รับคำสั่งจากผู้บริหาร และทำตามคำสั่ง - จองตั๋วเครื่องบิน เช็คที่พัก ติดต่อประสานงานตามคำสั่ง - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000+ /หรือตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- ทำความสะอาดโชว์รูม และออฟฟิศ - ดูแลลูกค้า เตรียมน้ำ กาแฟ ให้แก่ลูกค้า
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 /เบี้ยขยัน
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ - ติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานงานให้ผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย - จองโรงแรง จองตั๋วเครื่องบิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องก
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000+ /หรือตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
-ทำเมนูอาหารตามมาตรฐานของร้าน -เตรียมเมนูอาหารให้พร้อมสำหรับแต่ละวัน -ดูแลความสะอาดและเรียบร้อยในครัวให้ถูกสุขลักษณะ
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง (สามารถเจรจาต่อรองได้)
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- ดูแลด้านงานการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้า ถ่ายรูปโพสสินค้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด - ตัดต่อรูปภาพและตกแต่งภาพให้มีความน่าสนใจ - วางแผนการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000/หรือตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- ล้างรถที่เข้าใช้บริการศูนย์บริการ
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000+
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- ออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินได้ - ทำภงด.3 /53 และงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000+
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- มีความรู้เรื่องสีรถยนต์ - ตรวจสอบงานที่ได้รับ และสามารถดำเนินการซ่อมได้ตามขั้นตอน - ดูแลในส่วนงานตัวถังและสี (โป๊ว,เตรียมพื้น,เคาะ-ตัวถัง,ขัดสี,พ่นสี) - ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 เป็นต้นไป
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี - งานภาษี ภพ.30 /353 และงานภาษีที่เกี่ยวข้องกับสายงานบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000 - 25,000 บาท
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- ตัดต่อวิดีโอ - มีความเชี่ยวชาญ ในการตัดต่อคลิบ ใส่เอ็ฟเฟค หรือลูกเล่นอื่น
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000+ / ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- งานบริการลูกค้า - ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับรถยนต์ที่ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย - ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า - มีทักษะปิดการขาย
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 10000 + คอมมิชชั่นตามเงื่อนไข
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
1.ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 2.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้า 3.ดูแลลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ 4.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและบริการหลังการขาย 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 9,000-12,000 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- คิด วางแผนการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาทุกประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย - งานสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งรูปแบบภาพนิ่งและอินโฟกราฟฟิค เว็
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 + /หรือตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- ดูแลลูกค้า ให้คำแนะนำ และปิดการขาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท (รถยนต์)
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,000 + คอมมิชชั่นตามเงื่อนไข
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
- ทำการตลาดออนไลน์ - ตอบคำถามลูกค้าทางเพจของบริษัทฯ - จัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์ แพคสินค้าเตรียมนำส่ง - ดูแลหน้าเพจ อัพเดทหน้าเพจให้เป็นปัจจุบัน และน่าสนใจ - สร้าง Contect เพื่อนำไปลง
บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000++ / หรือตามตกลง /หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.